Tanzanias utenriksminister Liberata Mulamula håper hjemlandet står foran et petroleumseventyr likt det vi har hatt i Norge.

Tanzanias utenriksminister:

– Dette kan bli første steg i å tilby helse og utdanning til alle

En gassavtale som anslås å ha en verdi på 30-40 milliarder dollar, kan få enormt positive konsekvenser for hele Tanzanias befolkning, om den blir noe av. – Store deler av lokalbefolkningen, selv avokadobønder, vil dra nytte av dette, sier den tanzanianske utenriksministeren.

Publisert Oppdatert

– Forestill deg hva det kan gjøre med økonomien vår, og med den sosiale transformasjonen av Tanzania, sier Liberata Mulamula.

Tanzanias utenriksminister sikter til avtalen som tanzanianske myndigheter har inngått med Equinor og Shell om å etablere en eksportterminal for flytende naturgass (LNG).

Prosjektet omfatter anlegg for prosessering og utskiping av flytende naturgass. I planene inngår også en rørledning fra gassfeltene på Tanzanias egen kontinentalsokkel.

– Dette er et viktig skritt i riktig retning, men det er fortsatt en lang vei å gå, understreker Mulamula.

Den endelige investeringsbeslutningen for LNG-prosjektet forventes ikke før i 2025, men dersom anlegget blir bygget, vil det være tidenes største industriinvestering i landet. Prisen på LNG-prosjektet er anslått til 30-40 milliarder dollar, ifølge Tanzanias egne anslag. Det tilsvarer omtrent 700-900 ganger Norges årlige øremerkede bistand til østafrikanske republikken.

Enorme ringvirkninger

Energisamarbeidet mellom Tanzania og Norge går flere tiår tilbake. Gjennom mer enn 50 års samarbeid har Norge blant annet bidratt med finansiering, ekspertise og kompetansebygging på vannkraft. Norske fagfolk har også vært involvert i elektrifisering av fastlandet og Zanzibar, samt støtte til økonomisk finansiering og støtte til utdanning for kvinner innen energisektoren.

Mulamula håper at gassavtalen med Equinor vil åpne for ytterligere forretningsmuligheter og investeringer.

– Tanzania har enorme naturgassressurser som vi ikke får utnyttet effektivt. Hvis avtalen lykkes, ser fremtiden med ett mye lysere ut. De positive ringvirkningene for den tanzanianske befolkningen vil kunne bli enorme, sier utenriksministeren.

Hun viser blant annet til anslag på mot 10 000 nye arbeidsplasser.

I tillegg vil prosjektet generere ytterligere økt sysselsetting innenfor en rekke ulike sektorer, tror Mulamula.

– Alt fra faglærte til ufaglærte, helse og utdanning og tjenesteleverandører og servicebransjen. Til syvende og sist er det vi, det tanzanianske folket, som drar nytte av dette, sier hun.

Gagner avokadobøndene

Equinor har vært til stede i landet siden 2007 og gjort flere gassfunn utenfor kysten. Deres tilstedeværelse har allerede båret frukter, mener Mulamula.

– Mye av infrastrukturen er allerede bygget, det er lagt veier og de har bygget brønner og anlegg, samtidig som de har lært opp geologer og ingeniører. Så selv når de er borte, kan våre egne folk fortsette å drive det.

– Det er derfor vi sier at uansett hva vi får ut av denne gassavtalen, vil de ha ført til betydelige endringer i livene til mennesker i Tanzania.

Utover de antatte arbeidsplassene vil det også gagne lokale bønder, tror Mulamula.

Anlegget skal etter planen etableres i kystregionen Lindi, i det sørøstlige Tanzania, hvor primærnæringene er jordbruk og fiske. En region som tidligere har følt seg marginalisert, ifølge Mulamula. Med dette prosjektet vil folks inntekter kunne øke:

– Selv de som dyrker avokado, vil komme til å merke det. Plutselig har du nordmenn som jobber på anlegget og som vil kjøpe de avokadoene. Tanzanianere vil ikke kjøpe dem, de bruker det ikke. Som jeg har sagt tidligere: Alle vil dra nytte av dette.

Les også: Økonomer i Tanzania: Store forventninger til Equinor og gass-prosjektet

Ser til Norge

Prosjektet kan være starten på et petroleumseventyr i Øst-Afrika, ikke ulikt det vi har hatt i Norge, mener Mulamula, som er på et fire dager langt besøk i landet.

– Under besøket har jeg fått høre mer om historien til Norge og at Norge var blant de fattigste landene inntil de oppdaget oljen. Vi håper virkelig at dette kan føre til en sosioøkonomisk transformasjon av det tanzanianske samfunnet på grunn av alle fordelene det vil føre med seg, sier utenriksministeren.

Hun sikter særlig til det norske velferdssystemet.

– Vi har ønsket oss et lignende system, men vi har aldri hatt råd til det. Nå ser vi at de potensielle inntektene fra gassavtalen kan føre til at vi for eksempel har råd til å sørge for helsehjelp og utdanning til alle.

Forsiktig optimisme

Men det er viktig å ikke ta gleden på forskudd, sier Mulamula.

– Jeg prøver å være optimistisk. Hvis jeg ikke hadde klart å være det, kunne jeg ikke hatt denne jobben.

Hun trekker frem uforutsette hendelser som krigen i Ukraina eller andre større og mindre hendelser som kan bremse prosjektet.

– Og så er vi selvfølgelig avhengige av å få finansiering. Men vi bevarer troen på at dette skal fungere. Mye er blitt investert allerede, og vi vil ikke at alt det skal gå til spille, sier Mulamula, og legger til:

– Vi er alle veldig spente. Jeg vet ikke om det kommer til å skje i løpet av min levetid, men jeg håper at de yngre generasjonene kommer til å nyte fruktene av dette.

Les også: Hun satte fart i dialogen. Equinor ett steg nærmere avtale om milliard-investering

Powered by Labrador CMS