På en konferanse lagt til Museum of Black Civilizations i Dakar, Senegal i slutten av april ble direktører fra 38 land i Afrika og Europa enige om et felles samarbeid.

Nytt nettverk for museer i Afrika og Europa

60 museumsdirektører fra 38 land i Afrika og Europa er på en konferanse i Dakar i Senegal blitt enige om å opprette et nettverk for nærmere samarbeid mellom museene.

Publisert

– Det dreier seg om et rent faglig samarbeid mellom ledere og fagfolk ved etnografiske og kulturhistoriske museer i 28 afrikanske og ti europeiske land, sier professor Kjersti Larsen.

Hun er samlingsansvarlig for Afrika ved Kulturhistorisk museum i Oslo, og sier til Panorama at initiativet til samarbeidet kom fra museumsledere i Nederland, Belgia og Tyskland. Det nederlandske utdanningsdepartementet har sammen med Tyskland og Frankrike stått for finansieringen av oppstarten med konferansen, som foregikk i Dakar siste uken i april.

Kjersti Larsen, professor og samlingsansvarlig for Afrika ved Kulturhistorisk museum i Oslo.

Larsen understreker at det ikke er et politisk, men et museumsfaglig initiativ hvor temaer som proveniensforskning står sentralt. Tilbakeføring av museumsgjenstander som kan være stjålet eller ervervet under tvang eller på uhederlig vis under kolonitiden til museer i Europa, er blant temaer som nevnes, men står ikke står øverst på dagsorden i denne sammenhengen, ifølge professoren.

På konferansen i Dakar var det mer oppmerksomhet knyttet til mulighetene for samarbeid om katalogisering og digitalisering av samlinger, om vandreutstillinger kurert av flere museer sammen og som stilles ut i flere land, om hvilke historier utstillinger skal fortelle og om en løpende diskusjon om hvilken rolle museer og kulturarv har.

Første gang så mange samles

– Det er første gang vi har hatt en så stor konferanse med museumsledere fra så mange land. Det er påfallende på en konferanse som dette hvor store forskjellene er, både når det gjelder ressurser, status for samlingene, forvaltnings- og konserveringsmetoder, utdanning og liknende forhold, sier Larsen.

I likhet med Larsen er professor Kodzo Gavua, som er leder for avdelingen for arkeologi og kulturarv ved universitetet i Ghana, fornøyd med at det opprettes et nettverk for museumsdirektører i Afrika og Europa.

Om initiativet blir vellykket, mener han avhenger av at det utvises åpenhet og forståelse for kulturelt mangfold på de to kontinentene. Den valgte styringskomiteen må basere sin virksomhet på åpenhet og rettferdighet med hensyn til programmer, aktiviteter og fondsforvaltning, framholder professor Gavua i en e-post til Panorama.

Professor Kodzo Gavua er leder for avdelingen for arkeologi og kulturarv ved universitetet i Ghana

Afrikanske museer må samarbeide

Han legger imidlertid til at et slikt samarbeid stiller store krav også til de deltakende afrikanske museene:

– Det er viktig for afrikanske museer å først samarbeide med hverandre og etablere nettverk som vil gjøre dem i stand til å tydelig identifisere og definere potensial og utfordringer som er felles for dem. Det vil styrke deres posisjon i prosessen med å samarbeide med motpartsmuseer i Europa.

Professor Gavua mener de må erkjenne de ubalanserte maktforholdene, så vel som forskjellene i operasjonelle filosofier, interesser og mål mellom europeiske og afrikanske muséer, samtidig som de bygger de nye relasjonene initiativet ønsker å oppnå. Derfor må arbeidet mellom afrikanske og europeiske muséer være basert på gjensidig tillit og respekt blottet for paternalistiske tendenser, sier Kodzo Gavua.

Dakar-konferansen

  • Initiativet til Dakar-konferansen og et eget nettverk for museumsdirektører i Afrika og Europa ble tatt av det nederlandske departementet for utdanning, kultur og vitenskap, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Stiftung Humboldt Forum og Goethe-Institut, alle i Tyskland, det franske Institut Français i Senegal, og Museum of Black Civilizations, Dakar, Senegal.
  • Det er opprettet en eget styringsgruppe for nettverket bestående av ti personer, fem fra hver verdensdel. Styringsgruppen ledes av Hamady Bocoum fra Museum of Black Civilizations i Dakar med Guido Gryseels, pensjonert direktør for Afrika-museet i belgiske Tervuren, som nestleder.
Powered by Labrador CMS