Yara har vært i kontakt med tusenvis av afrikanske småbønder i forbindelse med solidaritetsinitiativet Action Africa. Foto: Yara
Yara har vært i kontakt med tusenvis av afrikanske småbønder i forbindelse med solidaritetsinitiativet Action Africa. Foto: Yara

Kampen mot sult: Kvinnelige småbønder har nøkkelen

Publisert

Fem FN-organisasjoner la nylig fram sin årlige rapport om mattrygghet og ernæring. FN advarer om at utviklingen er ute av kurs. Antallet mennesker som er underernært økte i 2020, og verden glir stadig lenger unna målet om å avskaffe sult innen 2030.

Rapporten viser at tilgangen på god ernæring går verst ut over barn. 22 prosent av alle barn i verden under fem år er nå rammet av veksthemning (stunting). 6,7 prosent er avmagret (har for lav kroppsvekt) og 5,7 prosent er overvektige.

De fleste underernærte var i Asia (418 millioner), Afrika (282 millioner) og Latin-Amerika (60 millioner). Andelen av befolkningen som er underernært var høyest i Afrika (21 prosent).

Covid-pandemien

Ingen hendelse siden den annen verdenskrig har hatt en slik innvirkning på menneskeheten som covid-19-pandemien. Selv om effekten ikke fullt ut kartlagt, er det sannsynlig at den har stor påvirkning på antall sultne i verden.

Da pandemien slo inn over oss la ansatte i det norske gjødselselskapet, Yara International, hodene i bløt for å finne ut hvordan de kunne bidra. Resultatet ble solidaritetsinitiativet Action Africa.

I fjor sommer forlot to skip havnen i Porsgrunn lastet med 40.000 tonn med gjødsel produsert i Norge. Kort tid etter ankom de to havner i Øst-Afrika, der gjødselen ble losset og transportert videre til Kenya, Uganda, Tanzania, Malawi, Rwanda, Zambia og Mosambik.

Det er antatt at gjødsel-gaven vil tredoble regionens mais-produksjon på et år.

Gjennom sin digitale plattform kan Yara spore distribueringen av gjødsel fra havnene til bønder i Øst-Afrika. Dette skal gjøre forsyningskjeden tryggere. Flere millioner mennesker er blitt knyttet opp til Yaras digitale plattform. Bøndene med gammeldagse mobiltelefoner kan også logge seg inn.

Agronomisk ekspertise

- I tillegg til gjødsel bistår vi med agronomisk ekspertise og digital tilrettelegging, forteller Fernanda Lopes Larsen, som er konserndirektør for Asia og Afrika til Bistandsaktuelt.

Yaradirektør Fernanda Lopes Larsen mener bistanden må skifte fokus fra filantropi til langvarig engasjement. Foto: CF Wesenberg
Yaradirektør Fernanda Lopes Larsen mener bistanden må skifte fokus fra filantropi til langvarig engasjement. Foto: CF Wesenberg

- Siden Yara jobber med gjødsel og mat ville vi hjelpe dem som kom dårligere ut.

Lopes Larsen sier de har forpliktet seg til å bruke 25 millioner dollar til å prøve å hjelpe til med matsikkerhet til folk i Sør- og Øst-Afrika. Regionen ble valgt fordi det er her Yara har best infrastruktur - med folk på bakken, lokale partnere og distributører. De fikk støtte fra regionale myndigheter og Verdens matvareprogram (WFP). Om lag 250.000 småbønder har fått hjelp gjennom Action Africa.

Afrika er et kontinent der småbønder står for det meste av jordbruket. Om lag halvparten av disse er kvinner.

- Kvinner er hardest rammet av matvaremangel og bærer den tyngste børen under sultkatastrofer. Kvinnene bærer nøkkelen til løsningen for matvaresikkerhet,

- Sultkatastrofer er skapt av menn, men kvinnene kan gi løsningen. Kvinner kan bidra veldig mye for å oppnå en verden uten sult, gjennom å lære seg teknologiske nyvinninger, kunnskapsoverføringer og delta i godt styresett, sier Lopes Larsen.

Småbonden Agnes

- En mann kom til landsbyen vår og spurte om telefonnummeret, ID-nummeret og navnet mitt. Det var slik jeg ble jeg mottaker av gjødsel fra Yara, forteller Agnes Kemunto Atoko til Yaras nettsider.

Agnes Kemunto Atoko har fått norsk gjødsel. Foto: Yara
Agnes Kemunto Atoko har fått norsk gjødsel. Foto: Yara

45-åringen bor i landsbyen Ramba Village i Nyamira i Kenya. Agnes bor sammen med sine tre døtre, sin mor, broren og svigerinnen.

- Min viktigste prioritet i livet er mine tre barn og hjelpe dem slik at de får utdanning, sier Agnes.

Som eldste datter er det hennes ansvar å stelle den syke og aldrende moren. Det er vanlig at kvinner tar hånd om oppdragelse og husarbeid fra tidlig ungdom. I Afrika får kvinner i gjennomsnitt fem barn i løpet av livet.

Ved siden av å hjelpe moren på gården, tar Agnes tilfeldige jobber. På fritida synger hun i kirkekoret.

Sikrer god avling

- Gjødselen jeg fikk, blir veldig bra for plantene og for å sikre en god avling.

Den spedbygde kvinnen fjerner med vante bevegelser ugress med en hakke. Gården er bare på en dekar, men her dyrker hun mais, bønner og hirse. Når grøden har vært god, feirer de og deler noe av utbyttet med kirken. Da tenker de at Gud skal fortsette å beskytte familien.

Gjødselen Agnes har fått, betyr mye for at hun skal kunne ta hånd om familien. Covid-pandemien har gjort ønsket om å sikre deres velferd enda mer akutt. Men hun tenker også utover egen familie. -

Jeg vil dele gjødselen med naboene mine, så de også kan dra nytte av den, sier den driftige kvinnen.

Farm to Market Alliance

Farm to Market Alliance er et program som støtter bønder i å gå fra å være småbønder som dyrker til eget forbruk, til å drive kommersielt landbruk.

Verdens matvareprogram (WFP) er sekretariat for alliansen, som ellers består av Alliance for a Green Revolution in Africa (Agra), Det tyske selskapet Bayer, den nederlandske banken Rabobank Group og sveitsiske Syngenta og norske Yara.

Farm to Market Alliance når over 600.000 bønder i Kenya, Rwanda, Tanzania og Zambia. Norge har finansiert første fase fra 2018-2020 med 25 millioner kroner gjennom et WFP Trust Fund, og skal nå bidra med 150 millioner kroner i andre fase.

Til eget bruk

Fernanda Lopes Larsen peker på mesteparten av maten som dyrkes i Afrika går til eget bruk. Det småbøndene har til overs selger de på de lokale markedene.

- De fleste bruker ikke kunstgjødsel. Og de har ikke kunnskap om hvor mye det skal bruke, hvordan bruke det, hvilken type og når de skal ha det på jordene. Ved riktig bruk av gjødsel kan du få større avling og dermed både brødfø dine egne og tjene penger, påpeker hun engasjert.

Fernanda Lopes Larsen understreker at det er viktig at bøndene investerer i avlingen. Det betyr at neste års avling også vil bli bedre. Ved å tilsette gjødsel blir ikke jorda så utarmet som den pleier.

- Farm to Market Alliance er et offentlig og privat konsortium. Dette er et kroneksempel på hvordan man kan bryte ned «silo-tenkningen» og at samarbeid kan føre til fruktbare løsninger, sier Lopes Larsen som er stolt av at alliansen vant WFP sin innovasjonspris i 2017.

Yara-direktøren mener det er viktig å få fattige samfunn til å klare seg selv.

- Bistanden må skifte fokus fra filantropi til langvarig engasjement. Det tar år å forhindre sult og få til matsikkerhet.

Powered by Labrador CMS