Idrettens fredskorps har for tiden 13 frivillige utplassert i land i sør. Dessuten har de seks frivillige i Norge og en fra sør jobber i sør. Pernille Ingebrigtsen (bildet) var på utveksling i 2016/17. Foto: Caroline Dokken Wendelborg/ NIF

Idrettens fredskorps: 27 søkte, vil bli gymlærere i Afrika

27 unge mennesker søkte seg til Idrettens fredskorps, da stillingene nylig var utlyst. Søkerne har lyst til å trene idrettslag eller være gymlærere i Afrika.

Publisert

Idrettens fredskorps er et utvekslingsprogram for unge idrettsengasjerte trenere og idrettsledere i Norge og partnerlandene. For tiden er 13 ungdommer utplassert i Malawi og Zambia. Her skal de være i ti måneder.

Hvert år får de et sted mellom 30 og 70 søkere til de mellom 10 og 15 plassene. Men i år var det bare 27 som søkte innen fristen 1. april.

Ketil Husøy, som er programansvarlig for Idrettens fredskorps, synes det er underlig ikke flere søker. Men han sier Norges Idrettsforbund har hatt store utfordringer med å nå ut med tilbudet.

- Vi har ikke vært flinke nok til å få ut informasjon om dette, sier han til Bistandsaktuelt.

Han tror Idrettens fredskorps vil være en fin erfaring for mange idrettsengasjerte ungdom.

- Å være med på dette er en livsendrende erfaring som vil sette spor i deg livet ut, sier Husøy.

- Du må ikke være trener eller leder for å søke, men du må ha en idrettsrelevant bakgrunn og et ønske om å bidra. Du må bidra med din kompetanse, din kunnskap og du må være mottakelige for å lære, påpeker Ketil Husøy.

Idrettens fredskorps er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund og Norec - Norwegian Agency for Exchange Cooperation (tidligere Fredskorpset red.anm.). Programmet har en kulturutvekslings-komponent og en mer faglig komponent.

Idrettens fredskorps samarbeider med Norges Idrettshøgskole (NIH). De fleste velger å studere idrett, kultur og utvikling på NIH parallelt med at de jobber som idrettsfredskorpsere.

Kultur og fag

- Det kulturelle påfyllet og det faglige påfyllet flettes godt sammen, sier Husøy. Han forteller at opplegget varierer mellom utplasseringsstedene og mellom partnerne. Han sier de samarbeider både med frivillige organisasjoner, særforbund og myndigheter.

- Konkret jobber vi med å videreutvikle og skape idrettsstrukturer på grasrotnivå og vi jobber med særforbund. Idrettsmodellen i de ulike landene er forskjellige. Der det finnes idrettslag jobber de som trenere eller tilretteleggere. Men mange jobber med fysisk aktivitet eller «PE» - «physical education» i skolen. PE tilsvarer gym i norsk skole.

I Zambia kaller de gymmen for PE - «physical education».

Men i Malawi kaller de det «expressive art». Det er et bredere fag der også idrett er inkludert.

- Her jobber våre folk med å understøtte gymlærere eller selv være gymlærere. Mange holder workshops innenfor sine fagområder og deltar på kurs for å få kompetanse.

13 utplassert i sør

Husøy forteller at Idrettens fredskorps for tiden har 13 frivillige utplassert i land i sør. Dessuten har de seks frivillige i Norge og en fra sør jobber i sør.

De som drar ut forplikter seg til å drive etterarbeid. De som kommer fra land i nord forplikter seg til 15 dager med etterarbeid. Mens de som kommer fra sør vanligvis jobber i to måneder for den parter-organisasjonen som har sendt dem.

Hvor mange de til enhver tid plasserer ut avhenger av Norec sine budsjetter. Fredskorpserne er utplassert i ti måneder og de bor hos lokale vertsfamilier. Dette er for å få det kulturelle påfyllet. Noen bor med ganske høy standard, mens de som bor på landsbygda kan bo mer kummerlig.

- De aller fleste rapporterer om positive erfaringer, men noen få forteller om påkjenninger. Men når inntrykkene har lagt seg, synes de fleste de har hatt en god opplevelse, forteller Husøy.

Bra på CVen

Husøy sier at det ikke står arbeid klart etterpå til alle som vil ha det. Men for de fleste er det å ha jobbet som en idrettsfrivillig en positiv ting. Det gjelder både om man ønsker en jobb innen idretten eller utenfor.

Han sier dette er det eneste idrettsutvekslings-programmet som er fullfinansiert. Du må selv betale en egenandel på 10 000 for å være med. Utgifter til kost, losji, reise, forsikring og vaksine (opptil 1500 kroner) blir dekket av Idrettens Fredskorps og Norec.

Powered by Labrador CMS