Gruvearbeidere i en gullgruve øst i DR Kongo. Bildet er fra 2009, men gruvearbeidere i det konfliktherjede landet har gjennom en årrekke vært utsatt for svært krevende arbeidsforhold, inkludert tvangsarbeid og tortur, ifølge organisasjonen Walk Free Foundation.

Ny nedslående FN-rapport om bærekraftsmålene:

«50 millioner mennesker fanget i moderne slaveri»

Alle former for tvangsarbeid og tvangsekteskap skulle utryddes innen 2030. Men ifølge en ny FN-støttet rapport har antallet mennesker som er fanget i «moderne slaveri» ikke minket, men økt, de siste fem årene.

Publisert

Da regjeringen lanserte en økt satsing mot moderne slaveri i 2019, ble det anslått at vel 40 millioner mennesker var frarøvet sine grunnleggende menneskerettigheter.

Siden den gang er flere fanget i en spiral det er krevende å komme ut av.

Antallet mennesker i tvangsarbeid eller tvangsekteskap har nemlig økt med 10 millioner mennesker mellom 2016 og 2021, ifølge en rapport FN-organisasjonene ILO og FAO har utarbeidet i samarbeid med organisasjonen Walk Free Foundation.

Bakteppet for den norske og andre FN-lands satsing, er at moderne slaveri – i tillegg til å frarøve mennesker grunnleggende rettigheter – er et alvorlig hinder for utvikling.

Og derfor er bekjempelse av slaveri nevnt spesifikt i flere av bærekraftsmålene, for eksempel i delmål åtte om «anstendig arbeid og økonomisk vekst» og i delmål fem om likestilling, der målsetningen er å avskaffe blant annet tvangsgifte og kjønnslemlesting».

– En livstidsdom

Og estimatene i rapporten indikerer at moderne slaveri på ingen måte er forbigående:

«Tvangsarbeid kan vare i årevis, mens tvangsekteskap er i de aller fleste tilfeller en livstidsdom», heter det fra rapportforfatterne.

Rapporten viser at 28 millioner mennesker var i tvunget arbeid ved utgangen av fjoråret, mens 22 millioner lever i et tvangsekteskap. Det betyr at nærmere 1 av 150 mennesker i verden er fanget i moderne former for slaveri. Koronapandemien, som førte til økende gjeldsnivåer for mange arbeidere, har økt risikoen, ifølge rapporten.

Det haster at det internasjonale samfunnet samler vilje og ressurser for å få fart i arbeidet mot moderne slaveri, heter det fra rapportforfatterne:

«Løfter og erklæringer om gode hensikter er ikke nok».

Mens hovedansvaret for endring ligger hos nasjonale myndigheter, er det nødvendig med en helhetlig tilnærming fra alle FNs medlemsland, påpekes det i rapporten.

– Det er sjokkerende at situasjonen for moderne slaveri ikke blir bedre, sier leder Guy Ryder i FNs arbeidsorganisasjon (ILO) i en uttalelse.

Powered by Labrador CMS