Legen Bernard Pecoul husker med skrekk tilbake på hvor dårlig behandlingstilbudet mot sovesyke var. – Medisinen vi hadde besto av uutholdelige, smertefulle injeksjoner av en type som var beslektet med arsenikk. Den var så giftig at én av tyve pasienter døde, forteller han.

Leger Uten Grensers lillebror vil ta knekken på sovesyke

Sovesyke og kala-azar. Dette er to sykdommer som vil kunne bli motarbeidet enda mer effektivt etter helgens tv-innsamling på NRK.

Publisert

Den norske regjeringens årlige støtte til tv-aksjonen vil i år tilfalle Leger Uten Grensers søsterorganisasjon DNDi – en ikke-kommersiell forskningsorganisasjon som forsker på utvikling av behandling mot «glemte» sykdommer.

Sovesyke er en infeksjonssykdom som overføres til mennesker med tsetsefluer og forårsaker store nevrologiske forstyrrelser. Tsetsefluen er tilstede i 36 afrikanske land og rundt 3 millioner mennesker lever i områder med svært høy risiko.

Siden 2000 er to ulike varianter av sykdommen rapportert i henholdsvis 15 og sju afrikanske land. DR Kongo har vært særlig utsatt.

Én av fem er barn

Én av fem som rammes er barn og sykdommen kan være dødelig.

– Pengene vi vil få som følge av tv-innsamlingen vil bli brukt på å utvikle og iverksette en én-dosebehandling mot sykdommen, som tas oralt, er trygg og enkel å administrere. Dette vil være et stort framskritt sammenlignet med hvordan behandlingen har vært fram til nå, sier «sovesyke-veteranen» og legen Bernard Pecoul som leder Drugs for Neglected Diseases initiative.

Han har selv 20 års erfaring fra arbeid for Leger Uten Grenser, blant annet i områder der sovesyke var et alvorlig og dødelig problem. Arbeidet hans startet i 1983.

– Jeg husker med skrekk tilbake på hvor dårlig det medisinske behandlingstilbudet til pasientene var. Den eneste medisinen vi hadde besto av uutholdelige, smertefulle injeksjoner av en type som var beslektet med arsenikk. Den var så giftig at én av tyve pasienter døde, forteller han.

Etter etableringen av DNDi begynte arbeidet med å forske og utvikle bedre medisiner. Siden 2018 har det kommet på plass en helt ny behandling, som nå vil kunne forbedres ytterligere med én-dosebehandling.

Forårsakes av sandfluer

Den andre sykdommen, der pasientene nå kan ha håp om en bedre behandling er kala-azar (også kalt leishmaniasis). Sykdommen fremkalles av en type mygg, kalt sandfluer. Parasitten slår seg ned i de indre organer hvor den blant annet angriper leveren, milten og beinmargen. Vekttap, Hvis den ikke behandles, er den dødelig.

Sykdommen forekommer i hovedsak i Etiopia, Sør-Sudan, Sudan, Bangladesh, India og Brasil.

– I arbeidet med denne sykdommen har vi brukt en lignende tilnærming som med sovesyke. Flere helt nye medisiner er utviklet. Av disse er seks fortsatt aktuelle for videre utprøving gjennom kliniske studier. Trolig ender man opp med én eller to, sier Pecoul.

Han antar at medisinene kan være klare til allmenn bruk om 4-5 år.

Powered by Labrador CMS