I en rekke nyhetssaker både på TV og på egne nettsider har TV2 Sporten satt kritisk søkelys på organisasjonen Right To Play og grunnlegger og tidligere toppsjef Johan Olav Koss. Nå må TV2 selv tåle kritikk for det Innsamlingskontrollen mener er 'dårlig og tendensiøs' journalistikk. Ole Michelsen (til venstre i faksimilen) er daglig leder i organisasjonen PlayOnsite, og deltok på TV2s sending for å kommentere saken. Michelsen er ikke part eller kritisert i denne saken.
I en rekke nyhetssaker både på TV og på egne nettsider har TV2 Sporten satt kritisk søkelys på organisasjonen Right To Play og grunnlegger og tidligere toppsjef Johan Olav Koss. Nå må TV2 selv tåle kritikk for det Innsamlingskontrollen mener er "dårlig og tendensiøs" journalistikk. Ole Michelsen (til venstre i faksimilen) er daglig leder i organisasjonen PlayOnsite, og deltok på TV2s sending for å kommentere saken. Michelsen er ikke part eller kritisert i denne saken.

Innsamlingskontrollen:

– Villedende og misvisende av TV2

«Villedende og misvisende». Slik beskriver Innsamlingskontrollen TV2s artikkelserie om organisasjonen Right To Play. Det er første gang kontrollorganet går offentlig ut med mediekritikk på denne måten. TV2 avviser kritikken.

Publisert Oppdatert

– Vi er vanligvis sterke tilhengere av kritisk journalistikk med søkelys på bistand og bistandsorganisasjoner, og det er så vidt jeg vet første gang at vi går ut på denne måten mot journalistikk. Men så kan jeg heller ikke huske at vi har opplevd så dårlig og tendensiøs journalistikk som det TV2 Sporten har drevet med i denne saken, sier Trond Løkke, informasjonsansvarlig i Innsamlingskontrollen.

Bakteppet for Innsamlingskontrollens harde kritikk av TV2 er som følger:

Over lengre tid har TV2s sportsredaksjon satt kritisk søkelys på den internasjonale hjelpeorganisasjonen Right To Play. Organisasjonen, som ble etablert av den tidligere skøytestjernen Johan Olav Koss i 2000, er i dag en internasjonal bistandsaktør med hovedkontor i Canada. Right To Play har prosjekter i 15 land og nasjonale kontorer i en rekke land, inkludert Norge. Organisasjonen har gjennom flere år fått nesten en halv milliard kroner i støtte fra norske myndigheter til sitt arbeid i utviklingsland.

Mange kritiske saker

TV2s journalister har blant annet gransket pengebruken i Right to Play, noe som har resultert i en rekke kritiske saker. Ifølge TV2 mottok Johan Olav Koss millionlønn fra Right To Play helt fram til 2020, selv om han gikk av som toppsjef for organisasjonen i 2015. TV2 har også gått gjennom store mengder bilag til reiseregninger, noen av dem fra helt tilbake til 2002.

Blant funnene er at organisasjonen en rekke ganger har benyttet et fem-stjerners hotell i Tanzania, blant annet til møter. Videre har TV2s journalister funnet bilag som viser at ansatte i Right To Play har kjøpt alkohol og gått på restaurant i utlandet betalt av organisasjonen i perioden 2004-2009.

Right To Play

Internasjonal bistandsorganisasjon etablert av Johan Olav Koss i 2000, som en videreføring av Olympic Aid. Jobber i for barns utdannelse og rettigheter og hevder å nå 2.3 millioner barn i Afrika, Asia og Midøsten. Lek, idrett, utdannelse og barns rettigheter er sentralt i Right To Play sitt arbeid. Right To Play International har hovedkontor i Canada og hadde i 2020 inntekter på rundt 400 millioner kroner. Organisasjonen har også en norsk arm, Right To Play Norge, som samler inn penger i Norge og som siden 2000 har mottatt 470 millioner kroner i støtte fra norske myndigheter.

TV2s arbeid har resultert i saker med titler som:

  • «Koss fikk millionlønn fra veldedig stiftelse etter at han gikk av som sjef»
  • «Koss hadde bonusavtaler på tre årslønner»
  • «Koss-stiftelse har brukt norske bistandspenger på luksushotell og alkohol"
  • «Sportsstjernene har samlet inn millioner. I regnskapet står det ingenting om hvor mye som gikk til prosjektene»

- TV2 mangler forståelse

Right To Play har i liten grad innrømmet feil etter TV2-sportens saker. Organisasjonen har tvert imot kritisert TV2 sine journalister. I sine skriftlige tilsvar og på egne nettsider skriver organisasjonen blant annet at «TV2 har manglende kunnskap og forståelse av bistandsarbeid. TV2 utelater nødvendige forutsetninger, og får dermed enkelthendelser til å fremstå som graverende».

Organisasjonen, som har valgt å ikke stille til intervju med TV2, viser i sine tilsvar blant annet til at 85 prosent av pengene de samler inn går til konkrete prosjekter og bistand. Det vises også til at organisasjonens arbeid, regnskap og prosjekter er gjennomgått og evaluert en rekke ganger av blant annet av Norad.

- En villet fordreining av virkeligheten

Og nå får altså Right to Play støtte av Innsamlingskontrollen (IK), en privat stiftelse som arbeider for å sikre at pengene som samles inn til gode formål i Norge blir brukt etter intensjonene.

Innsamlingskontrollen

Innsamlingskontrollen (IK) er en ideell stiftelse som arbeider for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt. Har 189 godkjente organisasjoner som har oppfylt en rekke krav for å bli godkjent. Innsamlingskontrollen er den eneste aktøren i Norge som kontrollerer innsamlingsaktiviteter.

De aller fleste seriøse ideelle organisasjoner som samler inn penger i Norge er medlem av Innsamlingskontrollen. IK, som har to fast ansatte, finansieres av medlemsorganisasjonene og får også noe offentlig støtte. Kontrollorganet publiserer hvert år gjennomganger av medlemsorganisasjonenes regnskap, hvor det blant annet fremgår hvor mye som blir brukt på administrasjon og hvor mye som går til formålet.

IK har også en OBS-liste med organisasjoner som de advarer mot å gi penger til.

På sin Facebookside kommer IK nå med kraftig kritikk av TV2. Kontrollorganet skriver blant annet at TV2s saker er preget av «mye røyk, men ingen ild», samt at TV2 Sportens narrativ er både « villedende og misvisende » .

IK mener sakene fremstår som « en villet fordreining av virkeligheten.» Trond Løkke sier til Bistandsaktuelt at Right To Play har vært medlem av IK i over 10 år og at organisasjonen hele tiden har fremstått som veldrevet med gode nøkkeltall og presis rapportering.

– Vi har hatt en lang dialog med TV2 og svart grundig på svært mange spørsmål. Vi har hatt en rekke innvendinger mot den «historien» TV2 har ønsket å fortelle, innvendinger som ikke er tatt inn i sakene. Vi opplever at TV2 Sporten ser bort fra all relevant kontekst for å tabloidisere og sensasjonalisere sine «funn» , sier Løkke.

Løkke er selv sitert i en av sakene til TV2, men mener at også det sitatet ble brukt på en tendensiøs måte av TV2.

– Sitatet fra meg var for så vidt korrekt, men viktige momenter var fjernet og sitatet ble derfor helt løsrevet fra sammenhengen. Dette er etter min mening slett journalistikk, sier Løkke.

Uforstående til kritikken

Redaktør i TV2 Sporten, Vegard Jansen Hagen, befinner seg i utlandet når Bistandsaktuelt kontakter TV2 for kommentar. Han ønsker derfor å besvare Bistandsaktuelts spørsmål skriftlig. Av e-posten han sender framgår det at han stiller seg uforstående til kritikken fra Innsamlingskontrollen.

«Right To Play har selv opplyst til Norad at de har rapportert feil knyttet til en idrettsbane i Fulwe, Tanzania etter våre undersøkelser. Og Johann Olav Koss har beklaget betaling av alkohol med bistandspenger » .

TV 2 har stilt flere spørsmål til RTP Norge om deres regnskap og pengestrøm som fortsatt står ubesvart. Tallene som presenteres i våre saker, er hentet direkte ut fra skattetall og regnskap. Det er verken fordreining av virkeligheten eller misvisende. Vi mener det er høyst relevant journalistikk å omtale hva regnskapene viser hva gjelder pengestrøm i Norge – og fra Norge – videre ut i organisasjonen. Og hvor mye som ikke går direkte ut i felt», skriver Jansen Hagen i en epost.

– Vil TV 2 følge opp saken internt på noen måte?

«TV 2 har full tillit til den journalistiske jobben som er utført i denne saken», skriver Jansen Hagen.

Han understreker at TV 2 har brukt Kvamme Associates, et uavhengig granskningsbyrå, til å dobbeltsjekke og analysere regnskap og skattetall. Ifølge Jansen Hagen kan alle som ønsker det, selv kontrollere de aktuelle regnskapsårene for Right To Play Norge, i artikkelen der Innsamlingskontrollen er nevnt.

Glad for støtte

Også Right To Play har valgt å kommentere denne saken skriftlig til Bistandsaktuelt.

Ellen Schau, som er kommunikasjonssjef i Right To Play, skriver at organisasjonen er svært glad for støtten fra Innsamlingskontrollen og at IK har en «opplevelse av TV2s fremgangsmåte som er tilsvarende vår».

«Basert på det TV2 skriver om administrasjonskostnader og måten de har regnet på og presentert det, så er vi veldig glad for at IK følger opp dette. Det betyr mye for oss å bli støttet på dette punktet av IK.», skriver Schau.

Hun poengterer at Right To Play har besvart hundrevis av spørsmål fra TV2 og tilgjengeliggjort alt av rapporter, evalueringer og regnskap.

«Vi stiller oss positive til kritisk journalistikk, men den type fremstilling som TV2 har vist, virker som kun har hatt som hensikt å fordreie fakta og fremsette usannheter for å skape negative reaksjoner. Som en liten organisasjon har det vært ekstremt tidkrevende å svare ut TV2, og det har vært svært frustrerende å være vitne til hvordan de har tatt våre svar ut av kontekst og feilaktig fremstilt organisasjonen», skriver Schau.

– Tar Right To Play selvkritikk på noe av det som er avdekket i TV2-sakene?

«Vi ser at det er noen valg som ble tatt tilbake i tid som ikke nødvendigvis ville blitt tatt i dag. Et eksempel på dette er bildebruk fra programmene våre i forbindelser med et veldedighetsball i Canada i 2013. Vi anser den type bildebruk som smakløs, og ikke i tråd med dagens retningslinjer for bildebruk. Andre endringer som har blitt innført er blant annet nulltoleranse for innkjøp av alkohol på organisasjonens regning», skriver Schau.

Norad: - Ingen konsekvenser

Paul Fife er avdelingsdirektør i Norads avdeling for velferd og menneskerettigheter. Norad har ekspertise på både det bistandsfaglige og på kontroll av hvordan bistandsorganisasjoner bruker den offentlige støtten de får. Direktoratet har siden 2002 støttet Right to Play med nesten en halv milliard kroner. Fife skriver i en epost at Norad har en åpen og god dialog med Right To Play.

«Vi merker oss at forholdene som blir beskrevet av TV2 ligger flere år tilbake i tid. Norad foretok en grundig organisasjonsgjennomgang av Right to Play Norge i 2014 og 2018. Generelt kom organisasjonen godt ut i begge disse. Ingen av gjennomgangene fant at Right to Play Norge har brukt bistandsmidler til formål utenfor vårt regelverk. Right to Play Norge framstår i 2022 som en robust organisasjon som oppnår gode resultater og er anerkjent for sitt arbeid, skriver Fife.

– Har TV2s serie med kritiske artikler fått noen konsekvenser for Norads støtte og samarbeid med Right to Play

«Nei, disse har ikke fått noen konsekvenser for Norads støtte og samarbeid med Right to Play Norge, men vi tar opplysningene til etterretning og vil følge opp med Right to Play Norge hvis vi har behov for ytterligere avklaringer», skriver Fife.

Powered by Labrador CMS