Ebola-krisen i Vest-Afrika var et av de mest krevende oppdragene for NORCAP i 2014. Foto: NTB Scanpix

Rekordetterspørsel etter krisepersonell

Ebola-krisen var det mest krevende oppdraget for beredskapsstyrken NORCAP i 2014. De sendte eksperter til 48 land i fjor. – Det er stor etterspørsel etter erfarne hjelpearbeidere, sier beredskapssjef Benedicte Giæver.

Publisert

I 2014 var det flere og større kriser i verden enn det har vært på flere tiår. Syria, Irak, Den sentralafrikanske republikk og ebola-krisen var med på å sette det internasjonale hjelpeapparatet på harde prøver. Beredskapsstyrken NORCAP sendte eksperter til 48 land, ifølge årsrapporten.

- Uten tvil var ebola-krisen i Vest-Afrika det mest krevende oppdraget. Når responsen kom i gang var det stor usikkerhet knyttet til evakuering av hjelpearbeidere. Våre utsendte jobber ikke direkte med ebola-smittede og pasienter, men de kunne likevel bli utsatt for andre sykdommer eller ulykker. Når helsesystemet i de tre hardest rammede landene var helt slått ut var risikoen derfor høy. Dette gjorde at forarbeidet i form av briefinger og kursing, samt oppfølging av folk i felt ble svært viktig, sier Giæver til Bistandsaktuelt.

Til tross for utfordringene har NORCAP så langt støttet ebola-responsen med 63 personer i felt og de har bidratt til å forbedre hjelpearbeidet på en rekke områder – blant annet beskyttelse av barn og innenfor utdanning, ifølge årsrapporten.

Over 8000 oppdrag

NORCAP er verdens mest brukte beredskapsstyrke, og har siden 1991 støttet mer enn 8000 oppdrag over hele verden. Omlag 700 kvinner og menn fra en rekke ulike yrker utgjør beredskapsstyrken NORCAP. Medlemmene er klare til å reise ut til internasjonale operasjoner på 72 timers varsel.

312 oppdrag. 90 kvinner og 167 menn sendt ut. 21 organisasjoner. 48 forskjellige land. Dette er nøkkeltallene for NORCAP i 2014.

Her ble det sendt flest:

  • Palestina
  • Sør-Sudan
  • Filipinene
  • Jordan
  • Den sentralafrikanske republikken

- Hvordan er det å ivareta sikkerheten i dagens situasjon?

- Det siste året har vi hatt folk i svært krevende krisesituasjoner over hele verden. Våre folk er erfarne og ofte i første linje, langt ute i felt. Det er det som gjør dem attraktive. Da er det viktig med tett dialog med våre utsendte og mottakerorganisasjonene. Dersom vi eller de sekonderte ikke føler at sikkerheten ivaretas er vi i verste fall nødt til å trekke dem ut av oppdraget, sier Gievær og legger til:

- Vi tar også oppfølgingen av hjelpearbeidere etter endt oppdrag veldig seriøst og skal blant annet holde et flere dagers debriefingseminar for utsendte i ebola-responsen.

Med rekordstore og kompliserte kriser verden over er det stor etterspørsel etter kvalifisert personell. De med mer enn ti års erfaring plukkes raskt opp av FN og andre.

- Det er blitt vanskeligere å rekruttere de veldig erfarne, både nordmenn og andre nasjonaliteter. Vi ser at spesielt nordmenn kommer til kort overfor folk fra sør med mye felterfaring og språkkunnskaper, sier Gievær.

NORCAP-personell ble i 2014 blant annet sendt ut for å jobbe for Unicef, UNHCR og Verdens Matvareprogram.

- Uten erfarne mennesker i felt som er vant til presset og i stand til å løse oppgaver og fikse problemer, er det vanskelig å gjøre effektiv bruk av penger og varer for å hjelpe folk i katastrofe- og konfliktsituasjoner. Vi har disse menneskene tilgjengelig og kan få dem ut til rett sted på kort tid. Noen av dem er «bare» veldig erfarne feltarbeidere, mens andre har en kompetanse som er mangelvare hos FN-organisasjonene. Begge grupper er blitt svært viktige for at FN-organisasjonene skal få gjort en god job, sier Benedicte Giæver.

Powered by Labrador CMS