Annie Veggeland Knudsen jobbet i syv måneder i barnehagen Miles2Smiles i Kampala i Uganda. Det skjedde via Strømmestiftelsen og Ung-programmet. Programmet sendte også ansatte fra Uganda til norske barnehager. Foto: Strømmestiftelsen

Stadig flere unge i Fredskorpset

Fredskorpset sender ut stadig flere unge på utveksling til utviklingsland. Over 300 ungdommer, hvorav 150 norske, deltok i deres Ung-program i fjor.

Publisert

Fredskorpset

Fredskorpset er et forvaltningsorgan underlagt Utenriksdepartementet og finansiert over bistandsbudsjettet. FK sendte i fjor ut totalt 640 deltakere på utveksling fra Norge til et utviklingsland, fra et utviklingsland til Norge eller mellom to utviklingsland.

Deltakerne var fordelt på programmene FK Health program, som sender ut helsearbeidere, Nord-Sør programmet, Sør-Sør programmet og Ung-programmet.

Mer informasjon om Fredskorpsets strategi de neste årene, og tidligere årsrapporter, finner du her.

Slik får du jobb i ­bistand

Ny-kuffert,-uden-hoved

I serien Slik får du jobb i bistand gir vi deg tips om hva du skal gjøre for å få en fot innenfor. Vi skal finne ut hvor jobbene for nyutdannede er, og lirke ut av personalsjefene hvem som er drømmekandidaten. 

Hva bør du studere? Er det viktig å jobbe som frivillig? Må du kunne fire språk? Hvordan skal du få utenlandserfaring? Hvilke yrker blir fremtidens bistandsyrker?

Du får møte de som har klart å få jobb, vite hvordan de klarte det og hvordan arbeidsdagen deres ser ut. Det er mange om beinet

Følg Bistandsaktuelt på fb og twitter.

Spørsmål eller ønsker om hva vi skal se nærmere på? Skriv til oss på bistandsjobb@gmail.com

Les mer:

Slik fikk de drømmejobben

Hun har søkt over 200 bistandsjobber

Hvordan få jobb i bistand - råd fra de som ansetter

Fredskorpset sender ut stadig flere unge mellom 18 og 25 år. Hvert år siden 2010 har det vært en økning. Mens det i 2010 var 233, var tallet 308 i 2014.

Partnerorganisasjoner så ulike som Latin-Amerikagruppene, Kulturskolen i Fredrikstad og Strømmestiftelsen sendte i fjor ut ungdommer til partnerorganisasjoner i utviklingsland. Det skjedde gjennom Fredskorpset. De samme organisasjonene tok også imot deltakere fra utviklingsland.

Ideen bak Fredskorpsets Ung-program er at engasjerte unge kan få dele kunnskapen sin og engasjementet med andre unge med felles interesser, på tvers av ulike kulturer og landegrenser. Deltakere på Fredskorpsets utveksling drar med ulike samarbeidspartnere og organisasjoner på utveksling mellom Norge og utviklingsland. I økende grad drar de også fra ett utviklingsland til et annet.

Stadig flere

– Sør-sør samarbeid er et satsningsområde for oss, også på ungdomsprogrammet, men vi sender stadig flere fra Norge også, sier Nita Kapoor, direktør i Fredskorpset.

Organisasjonen varsler samtidig, i årsrapport og strategi, at de vil kutte ut flere av de landene de er til stede i nå. Dette betyr imidlertid ikke lavere aktivitet, hvis de ikke får noen overraskelser på de neste årenes tildelingsbudsjetter. Regjeringen har signalisert at de ønsker en spissing av utviklingssamarbeidet, og det er derfor Fredskorpset nå vil konsentrere seg om færre samarbeidsland.

– Vi konsentrerer porteføljen, og faser derfor ut flere land. Vi ønsker altså å ha flere deltakere i færre land, sier Kapoor.

Tilbakemeldingene fra deltakere tyder på at Fredskorpset har lykkes med sin satsning på Sør-Sør-samarbeid, som innebærer utveksling av personell mellom to utviklingsland. I en undersøkelse gjort på oppdrag fra Fredskorpset er et av funnene at 60-70 prosent av deltakerne i ungdomsprogrammene har opplevd en positiv karriereutvikling etter de kom tilbake, og deltakernes eget inntrykk er at utvekslingen er opplevd som positiv av arbeidsgivere.

Får nye venner

De fleste norske deltakere går til, eller tilbake til, studier, men disse rapporterer også om personlig vekst, lederoppgaver og verv i moderorganisasjonen, og nye vennskap hjemme og ute. Personlig nettverk er den viktigste endringen for de norske deltakerne. Så mye som 90 prosent av deltakerne har fått personlige venner, og 44 prosent kommuniserer med dem ukentlig eller oftere.

Det er stadig økende pågang av henvendelser til Fredskorpset fra unge som ønsker å reise ut. Det er derfor ikke nødvendigvis enklere å bli plukket ut som deltaker, selv om tilbudet øker.

Plassene reserveres de ulike partnerorganisasjonene, som ikke mister dem når de først har fått dem. Til dags dato er Strømmestiftelsen den organisasjonen med flest plasser i Ung-programmet. Den kristne bistandsorganisasjonen sendte ut 16 unge med programmet i fjor.

Åpne stillinger

Man må imidlertid ikke være engasjert i en organisasjon på forhånd. På hjemmesiden til Fredskorpset annonserer flere organisasjoner åpne stillinger, til interesserte som ennå ikke er medlemmer

Organisasjonen Vennskap Nord-Sør ser i tillegg spesielt etter unge som ikke er i organisasjonslivet fra før.

Det er stor variasjon i oppgavene deltakere fra Fredskorpset får. Mangfoldet i partnere gjenspeiles i svært ulike arbeidsoppgaver, da hver organisasjon har sitt eget program for sine deltakere. Drar man på solidaritetsbrigade med Latin-Amerikagruppene flytter man inn i en familie, og deltar i deres dagligliv, i tillegg til politisk organisering, både i vertslandet og når man kommer hjem. Drar man ut med organisasjonen Jeunesses Musicales innebærer arbeidet blant annet musikkundervisning, direksjon og organisering av konserter.

Aldersgrenser

Fredskorpset tar også imot søknader til nye samarbeidspartnere, blant bedrifter og andre organisasjoner. Øvre aldersgrense for utreise med Fredskorpset utenfor Ung-programmet er 35 år. Innenfor Ung-programmet er aldersgrensen 25 år.

Se her hvordan organisasjoner og bedrifter kan søke om å bli partnere.

Powered by Labrador CMS