Statssekretær i Utenriksdepartementet Bjørg Sandkjær (Sp) og Norad-direktør Bård Vegar Solhjell (t.h), Norges ambassadør til Ghana Ingrid Mollestad (t.v) og professor og viserektor ved University of Ghana Nana Aba Applah Amfo, var til stede da hav-avtalen ble signert i Accra denne uka. Foto: Espen Røst
Statssekretær i Utenriksdepartementet Bjørg Sandkjær (Sp) og Norad-direktør Bård Vegar Solhjell (t.h), Norges ambassadør til Ghana Ingrid Mollestad (t.v) og professor og viserektor ved University of Ghana Nana Aba Applah Amfo, var til stede da hav-avtalen ble signert i Accra denne uka. Foto: Espen Røst

Norge og Ghana inngår avtale om forvaltning av havressurser

Publisert

Denne uka ble samarbeidsavtalen mellom Norad og University of Ghana signert. Professor og viserektor ved universitetet i Ghanas hovedstad Accra, tror avtalen vil bidra til å bedre livene til millioner ghanesere.

- Vi ser hvordan klimaendringer er i ferd med å bli en direkte trussel. Folks hjem rives vekk av flom og oversvømmelser, sier Nana Aba Applah Amfo til Bistandsaktuelt.

Nana Aba Applah Amfo, viserektor ved University of Ghana og Norad-direktør Bård Vegar Solhjell signerte avtalen denne uka. Foto: Espen Røst
Nana Aba Applah Amfo, viserektor ved University of Ghana og Norad-direktør Bård Vegar Solhjell signerte avtalen denne uka. Foto: Espen Røst

- Matsikkerheten er dessuten truet som følge av ulovlig fiske. Samarbeidet om et lovverk blir et viktig ledd i en prosess for å hindre det, påpeker professoren.

Både Norad-direktør Bård Vegar Solhjell, Ghana-ambassadør Ingrid Mollestad og statssekretær i Utenriksdepartementet Bjørg Sandkjær (SP) var til stede under den høytidelige signeringen i universitetets festsal i hovedstaden Accra.

- Klare regler for hvordan vi forvalter havet er viktig for å sikre like muligheter. Alle land og fiskerinæring i stor og liten skala, skal ha mulighet til å høste av havets verdier på en bærekraftig måte. Å bygge kapasitet, kompetanse og sterke institusjoner er avgjørende skal vi lykkes med det, sier Sandkjær.

Ressursene i havet er viktige både for Ghanas skatteinntekter, levebrødet for lokalsamfunn, matvaresikkerhet og ernæring. Fisk er den viktigste proteinkilden for rundt 30 prosent av befolkningen i det vestafrikanske landet.

Havretten er viktig

Det fireårige prosjektet er støttet av Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid. Norsk senter for havrett ved Universitetet i Tromsø og Universitetet i Ghana er partnere i prosjektet.

Målet er å bygge kapasitet på undervisning, forskning og implementering av havrett- og havforvaltning i Ghana.

- Vi trenger kunnskaps for å lykkes med en god hav-forvaltning, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell om avtalen. Foto: Espen Røst
- Vi trenger kunnskaps for å lykkes med en god hav-forvaltning, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell om avtalen. Foto: Espen Røst

Norads direktør Bård Vegar Solhjell påpeker at Norge har blitt et av verdens rikeste land, mye takket være naturressurser fra havet; fisk, olje og gass.

- De fleste nordmenn tar for gitt at dette er norske ressurser som vi har en naturlig rett til å høste av. Men dette var slett ingen selvfølge før vi fikk FNs havrettstraktat i 1982. Norge vet hvor stor rolle havretten spiller i å utvikle en kyststat, sier Solhjell.

Han understreker at avtalen mellom de to universitetene er strategisk viktig.

- Vi trenger å bygge denne type kunnskapssenter for å lykkes med en god forvaltning av havet. Vi har et felles hav og å implementere havretten er i vår felles interesse, sier Solhjell.

Ønsker å styrke kompetansen

Senteret i Tromsø er ett av verdens fremste miljøer på internasjonal havrett.

- Dette er et veldig interessant initiativ fra Universitetet i Ghana. For få år siden ble det påvist store oljeforekomster utenfor kysten av Ghana, som vekket interessen for å styrke kompetansen innen havrett. Vårt bidrag i samarbeidet vil være å bistå med å utvikle relevante studieprogrammer, samarbeide om forskning, samt å legge til rette for utveksling av forskere og studenter mellom de to sentrene, sier professor Tore Henriksen, direktør ved Norsk senter for hav rett i en pressemelding fra Norad..

- Samarbeidet med forskere i et afrikansk land vil dessuten berike havrettsforskningen i Tromsø ved at vi får innsikt i andre perspektiver enn de vestlige som tradisjonelt har dominert havrettslig forskning.

Rektor ved University of Ghana School of law, professor Raymond Atuguba påpeker at Norge og Ghana begge er havnasjoner med en lang historie med samarbeid på fiskerifeltet.

- Den blå økonomien, ressursene fra havet, er undervurdert. Det er mye mer ressurser vi kunne utnyttet fra havet og veldig mange arbeidsplasser som kan skapes i den omfattende verdikjeden. Og det er mulig å gjøre det på en bærekraftig måte. Det er derfor det er så viktig med mye kompetanse og godt regelverk. Med Universitet i Tromsø kan vi samarbeide både om undervisning, forskning og innspill til ny politikk, sier professor Atuguba.

Powered by Labrador CMS