Det er ikke tilfeldig at avskoginga øker, brannene blir verre og at urfolks liv og levemåte trues. President Bolsonaro og regjeringa hans hugger ned regnskogen for å tjene mest mulig penger på industrielt landbruk, gruvedrift og salg av tømmer, skriver Gjelsvik, Lundteigen og Pleym. Foto: NTB
Det er ikke tilfeldig at avskoginga øker, brannene blir verre og at urfolks liv og levemåte trues. President Bolsonaro og regjeringa hans hugger ned regnskogen for å tjene mest mulig penger på industrielt landbruk, gruvedrift og salg av tømmer, skriver Gjelsvik, Lundteigen og Pleym. Foto: NTB

Sp og Greenpeace sier nei til handelsavtale med Brasil – men ja til Amazonas

Mister vi Amazonas, svikter vi urfolk og forverrer klimakrisa. Derfor sier Senterpartiet og Greenpeace nei til handelsavtale med Brasil.

Publisert

I 2019 fikk de rekordstore brannene i Amazonas en enorm medieoppmerksomhet. I år har situasjonen i det stille gått fra vondt til verre. Brannene startet rekordtidlig, og har siden bare økt i omfang.

For Norge vil en fortsatt økning i avskoging i Brasil være et sviende nederlag for den norske klima- og skogsatsinga, som har bidratt med over 8 milliarder for å beskytte regnskogen i Brasil.

Stemmer nei

På tross av den katastrofale utviklinga, har den norske regjeringa varslet at den vil be Stortinget om å ratifisere en frihandelsavtale med Brasil (EFTA-Mercosur). Senterpartiet kunngjør nå at partiet kommer til å stemme mot denne handelsavtalen, og oppfordrer andre stortingspartier om å gjøre det samme.

Amazonas, verdens største regnskog, har fått erfare politikken til Brasils president Jair Bolsonaro. På litt over et år har han undergravd Norges milliardstøtte til regnskogbevaring i landet, tappet de nasjonale klima- og miljømyndighetene for ressurser og trakassert urfolk og deres rettigheter.

Bolsonaros høyrepopulisme truer menneskene og demokratiet i Brasil. Antall drap på urfolksledere i 2019 var det høyeste på over to tiår. Kun få dager etter at Aftenposten kunne melde at en delegasjon urfolksledere var i Oslo for å kreve at Norge sier nei til frihandelsavtalen, ble den kjente miljø- og menneskerettighetsforkjemperen Paulo «Paulino» fra Guajajara-folket drept.

Bolsonaro vil tjene mest mulig

Det er ikke tilfeldig at avskoginga øker, brannene blir verre og at urfolks liv og levemåte trues. President Bolsonaro og regjeringa hans hugger ned regnskogen for å tjene mest mulig penger på industrielt landbruk, gruvedrift og salg av tømmer.

Verden kan ikke stilltiende akseptere at et av de mest verdifulle økosystemene på jorden svekkes. Norge er et lite land, men i Brasil har vi makt. Gjennom norske selskaper, bistand og handel har vi muligheten til å legge press på Brasil. Hva Norge gjør og sier her spiller en stor rolle internasjonalt.

I stedet for å legge press på Brasil, vil regjeringa inngå en handelsavtale med landet. Greenpeace, Senterpartiet og flere andre krever at Norge sier nei til avtalen. Avskoginga må under kontroll, og urfolks rettigheter må garanteres. Gjennom regnskogsamarbeidet med Brasil har vi definert mål på hva som ansees som en nedgang i avskoginga. Det samme målet må være et minimum for en ratifisering av handelsavtalen.

Bærekraftsmål må legges til grunn

I Jeløya-erklæringa slo regjeringa fast at den skal ’føre en samstemt politikk for utvikling der FNs bærekraftsmål legges til grunn‘. Samstemthet betyr at de politiske virkemidlene skal dra i samme retning som utviklings- og bistandspolitikken. Når det oppstår motstridende interesser (som med handel), er Norge forpliktet til å styre etter de utviklingspolitiske målene. Men på tross av forpliktelsen fra Jeløya er altså regjeringa unnfallen overfor Bolsonaro og har til og med uttalt at handel og regnskogsbeskyttelse er to helt forskjellige ting.

Heldigvis har mange andre land forstått at handel, urfolk og klima henger tett sammen. Frankrike har kunngjort at de vil stemme mot EU-Mercosur avtalen slik den ser ut nå. Nasjonalforsamlingen i Nederland, komiteen i parlamentet i Østerrike, og representanter fra andre EU-land har også uttalt seg i skarpe ordelag mot avtalen.

Nå er det på høy tid at også den norske regjeringa slutter å opptre feigt overfor Brasil. Å ta stilling er ikke kun et spørsmål om å ta symbolpolitisk avstand fra Bolsonaros angrep på regnskogen. Det handler om å ikke premiere interessene til kreftene som ønsker å rasere regnskog for å utvikle mer industrielt landbruk og overkjøre urfolk. Om å sette en standard for hvilke politiske handlinger som er akseptable i møte med en klimakrise. Norge må slutte å late som om handel og klimapolitikk ikke henger sammen.

En fortsatt økning i avskoging vil også svekke Norges sterkeste klimaalibi. Feiler vi med regnskogsatsinga står vi igjen som landet som fortsetter å satse på olje og gass, og som ikke klarer å få ned våre egne klimagassutslipp tilstrekkelig. Det burde ikke være i vår interesse å være det landet.

Utfordrer Arbeiderpartiet

Det kan bli et flertall på Stortinget mot ratifisering av handelsavtalen. Senterpartiet vil utfordre Arbeiderpartiet på Stortinget til å stemme mot handelsavtalen inntil avskoginga er under kontroll og urfolks rettigheter kan garanteres.

Om Norge velger å sitte stille i båten kaster vi bensin på regnskogsbålet for å tjene mer penger raskere.

Denne saken er en test på hva Norge står for, i Brasil og i verden.

Powered by Labrador CMS