Virginia gråter fortsatt når hun husker hvordan det var å få bekreftet mistanken om at hennes beste venninne Camila var blitt drept.

Historisk dom etter drap på transkvinne i El Salvador

Forventet levealder for transkvinner i El Salvador er bare 35 år. Mange myrdes brutalt. Dette er historien om transkvinnen Camila, som ble drept etter at hun ble deportert fra USA. Og møt to andre transkvinner, den ene tvunget til å leve i skjul, den andre er første transkvinne som er kandidat til et politisk verv i Mellom-Amerika.

Publisert

Camila Diaz var 29 år gammel da hun i begynnelsen av 2019 ble drept av tre politimenn i hjemlandet El Salvador, i hovedstaden San Salvador. Kort tid i forveien hadde søkt om asyl i USA på grunn av farene hun var utsatt for på grunn av sin seksualitet i El Salvador. Men søknaden ble avvist og Camila ble deportert fra USA. Dommen etter drapet på Camila skulle vise seg å bli historisk: For første gang ble noen dømt for drap på en transkvinne i El Salvador.

Et annet sted i landet sitter Virginia, Camilas beste venninne. Hun venter på svar på sin søknad om asyl i Canada. Hun ser ikke lenger noen framtid i hjemlandet, i likhet med mange andre LHBT-personer. De ser seg tvunget til å forlate Mellom-Amerika.

- Nå må jeg starte på nytt igjen. Første gang var da jeg måtte forlate familien min som tenåring. Så da jeg ble fordrevet her i El Salvador. Og nå blir jeg nødt til å forlate hjemlandet, av hensyn til min egen sikkerhet, forteller Virginia.

Bestevenninner, Virginia og Camilas.

Virginia (38) var et av vitnene i saken mot politibetjentene som drepte Camila. Etter det har hun måttet leve under jorda, ute på landsbygda i El Salvador. Nå har hun søkt asyl i Canada.

Forfølgelse og drap

Virginia og andre transkvinner har god grunn til å flykte. Siden 1990-tallet er det trolig drept rundt 600 LHBT-personer i El Salvador. Tallene stammer fra forskjellige LHBT-organisasjoner og menneskerettsorganisasjoner.

Ifølge Human Rights Watch er Honduras, El Salvador og Guatemala noen av de farligste landene for LHBT-personer.

Organisasjonen offentligjorde nylig en rapport om situasjonen, der de uttrykker bekymring for deporteringer av personer som Camila Díaz:

- LHBT mennesker møter et høyt voldsnivå som deres egne myndigheter ikke ser ut til å kunne eller ville stanse, sier Neela Ghosal i Human Rights Watch.

Virginia (38) måtte flykte hjemmefra som 14-åring, fordi onkelen hun bodde hos truet med å slå henne i hjel fordi hun var homoseksuell. På det tidspunktet hadde hun ikke gjennomgått transisjonen til transkvinne.

- Han sa: «Hvis du fortsetter med dette, så slår jeg deg i hjel. Jeg vil ikke ha homser i familien.» Det fikk meg til å våkne. Jeg ble simpelthen nødt til at komme meg derfra, for å redde meg selv, forteller Virginia fra sitt skjulested på landsbygda.

Hun reiste til hovedstaden San Salvador, der hun fik jobb på en tekstilfabrikk. Arbeidsforholdene var dårlige og lønna var elendig, fordi hun var mindreårig. Men hun klarte å holde seg unna prostitusjon, som ofte er eneste utvei for mange transkvinner i området.

Da hun var 16 år foretok hun sin overgang til kvinne, og etter hvert som hennes transkjønnethet ble stadig tydeligere, ble det mer og mer vanskelig for henne å ha en vanlig jobb. Hennes arbeidsgivere «ville ikke ha problemer», forteller hun. Som 19-åring så hun seg nødt til å bli sexarbeider.

Her møtte hun transkvinnene Monica og Camila.

Må ofte forlate familien

Mange transkvinner i Latin-Amerika ender i prostitusjon fordi det ikke finnes andre alternativer. De diskrimineres i familien blir ofte kastet ut av skolen når de begynner at vise sin seksualitet. Uten utdannelse har de vanskeligere med å få jobb, og blir også diskriminert på arbeidsmarkedet på grunn av seksualiteten. Jobben som sex-arbeider blir til slutt eneste alternativ - et arbeid som også medfører diskriminering og helserisiko - stoff, alkohol, vold, seksuelt overførte sykdommer, osv.

De tre venninnene jobbet en stund som prostituerte. Camila ble overfalt flere ganger, og ble noen ganger så alvorlig kvestet at hun måtte på sykehus. For rundt ti år siden ble Monica drept av bandemedlemmer i El Salvador.

Forventet levealder for en transkvinne i regionen er 35 år, i stor grad fordi de blir drept. Transkvinnene er vant til å begrave sine venninner i en ung alder.

Sammen forsøkte Camila og Virginia flere ganger å komme ut av prostitusjonen, men det var vanskelig.

- Folk som har vært i denne situasjonen vil forstå det. Det er vanskelig å komme seg ut. Særlig hvis du verken har utdanning eller annen arbeidserfaring, forteller Virginia.

Camila forsøkte også flere ganger å reise fra El Salvador, på grunn av volden og problemene, men hun ble overfalt også i Mexico. LHBT-migranter er ifølge UNHCR blant de mest sårbare migrantgruppene. Antall LHBT-flyktninger har steget de siste tiårene. Ifølge internasjonal lov har alle med velbegrunnet frykt for forfølgelse rett til beskyttelse som flyktning - det innbefatter også de som forfølges på grunn av deres kjønnsidentitet, seksuell orientering eller kjønnsegenskaper. Transkvinner har dermed rett til beskyttelse som flyktninger.

Forsøkte å migrere

Virginia prøvde også en gang å migrere, men så ble en annen transkvinne drept i den mexicanske byen Tapachula.

- Det fikk meg til å tenke: Jeg vil i det minste slåes i hjel i mitt eget land. Hvordan skal de få liket mitt hjem til El Salvador?

I 2018 reiste Camila med en anden venninne til USA, der hun søkte om asyl fordi livet hennes var i fare hjemme i El Salvador. Men asylsøknaden ble avvist, og noen måneder senere ble hun deportert.

Da hun kom tilbake til El Salvador prøvde hun å finne annet arbeid, men endte raskt i prostitusjon igjen. Onsdag 31. Januar 2019 var hun på gata i San Salvador. Virginia og Camila hadde skrevet whatsapp-beskjeder til hverandre hele dagen, men plutselig stoppet meldingene fra Camila. Ettersom dagene gikk uten svar fra Camila, ble Virginia stadig mer bekymret.

Virginia ser på bilde av Camila. Smerten er fortsatt stor.

Camila «forsvant»

Når en transkvinne forsvinner i Mellom-Amerika, så regner man ikke med å finne henne igjen i live.

Virginia bodde langt unna og hadde ingen penger, så det var først en uke senere hun kunne komme til San Salvador. Camilas familie hadde lett overalt, men ingen Camila. Det eneste sykehuset som manglet var nasjonalhospitalet Rosales. Virginia dro dit med et bilde av Camila. En sykepleier kunne fortelle at den personen hadde dødd på sykehuset noen dager før.

Virginia gråter fortsatt når hun snakker om det, når hun husker hvordan det var å få bekreftet mistanken om at hennes beste venninne var blitt drept. Som så mange andre transkvinner i El Salvador.

Da Camila kom til sykehuset var hun tilsynelatende blitt overkjørt. Men det var noe mystisk med saken. Under rettssaken kom det fram at det var politiet som hadde forårsaket hennes død, med ekstremt hardhendt behandling.

- Det er så trist. De slår deg i hjel bare fordi du er transkvinne. Jeg har passert 35 år nå, men det er ingen garanti. Når som helst kan det skje meg noe, sier Virginia.

Virginia var ett av vitnene i saken om Camilas død, som endte med at tre politimenn ble idømt 20 års fengsel i juli 2020. En historisk første dom for drap på en LHBT-person i El Salvador. Dommen blev fremhevet som viktig fordi den kunne danne presedens for liknende saker.

Men Virginia er ikke overvettes fornøyd med dommen:

- Jeg vil ikke danne presedens. Jeg vil bare leve, og oppleve at mine rettigheter respekteres.

I 2015 ble hatforbrytelser en del av straffeloven i El Salvador. Men selv om Camilas sak i utgangspunktet ble kjørt som en hatforbrytelse, endte dommen med å være for simpelt drap. Etter at hun vitnet i saken om drapet på Camila, har Virginia måttet leve i skjul. Nå venter hun på resultatet av søknaden om asyl i Canada.

Det er altså livsfarlig å være transkvinne i El Salvador. Hvis ikke du blir drept, som Camila, så ser mange seg nødt til å forlate landet, slik Virginia er i ferd med.

Alejandra Menjivar (35) i full gang med sin valgkampanje, som første transkvinne til det mellomamerikanske parlamentet for partiet FMLN. I den forbindelse har hun vært nødt til å forlate hjemmet sitt for å beskytte familien, fordi hun har mottatt dødstrusler.

Tvanskvinne og parlamentskandidat

Men det finnes også unntak:

I San Salvador er Alejandra Menjivar (35) i full gang med sin valgkampanje, som første transkvinne til det mellomamerikanske parlamentet for partiet FMLN. I den forbindelse har hun vært nødt til å forlate hjemmet sitt for å beskytte familien, fordi hun har mottatt dødstrusler.

- Det er både oppløftende og komplisert å bryte stigma i en kontekst av vold og marginalisering. Det retter oppmerksomheten mot oss, og det er mange som reagerer, som forsøker å såre oss. Men vi er nødt til å kjempe for å forsvare våre rettigheter. Vi har allierte, men de lever ikke i vår virkelighet, og forstår ikke fullt ut hvor ekskluderte vi er. Først når vi transkvinner selv kommer i en posisjon der vi kan treffe beslutninger, kan vi få til reelle forandringer, sier Alejandra Menjivar.

Hun visste hvilken diskriminering som ventet henne ute i samfunnet, så hun ventet med sin kjønnsskifteoperasjon til hun var myndig, forteller Alejandra Menjivar. Hun har vært LHBT-aktivist i 15 år.

- Vi lever i et totalt ekskluderende samfunn. Vi eksisterer praktisk talt ikke, og våre rettigheter blir ikke innfridd, for eksempel til utdannelse, helse og jobb. Og ja - i det siste til og med retten til å leve. Vi vet at de forandringer vi kjemper for kanskje ikke kommer oss selv til gode, men framtidige generasjoner. Det motiverer. At de kan få bedre livskvalitet. At de kan leve med disse rettighetene, sier Alejandra Menjivar.

Ifølge undersøkelser, blant annet fra den frivillige organisasjonen Cristosal, har stort sett alle transkvinner i Mellom-Amerika vært utsatt for seksuelt motivert vold. Et stort flertall har også vært utsatt for voldtekt.

Og siden midt på 90-tallet er det altså over 600 personer fra LHBT-miljøet som er blitt drept i El Salvador. Det er noe som påvirker transkvinne-kandidaten:

- Hver gang en transkvinne drepes, får jeg en følelsesmessig krise. Jeg blir redd og tenker: Når blir det min tur? Hvis det blir meg en dag, håper jeg at jeg har kjempet nok, sier Alejandra Menjivar.

- I 2009/2010 var det en drapsbølge mot transkvinner i El Salvador, omkring 40. Vi begravde én, så ble den neste drept. Forferdelig! En tid sluttet vi å gå ut, vi var redde. Jeg er lei av å begrave mine trans-venninner eller å se dem reise herifra. Når du begraver én, etterlater det tomhet. For hver gang etterlates du enda mer alene. Det er min motivasjon for å delta i politikk. Vi må garantere retten til å leve for transkvinner og alle andre LHBT-personer.

Blir truet

Alejandra har mottatt trusler flere ganger fordi hun er politisk aktiv som transkvinne. For eksempel dødstrusler via Facebook fra falske profiler.

- Alle transkvinner har mottatt trusler. Mange av mine venner sier «nå drepte de enda en transkvinne, kom nå, reis nå». Men jeg har en misjon her, så lenge livet tillater meg det. Jeg har allerede vunnet, fordi jeg deltar i valget og er blitt valgt internt i partiet. Med det har vi allerede sådd et forandringsfrø og brutt med et mønster, sier Alejandra Menjivar.

Hun er også berørt av drapet på Camila Diaz:

- Camila forsøkte å migrere til USA på grunn av volden her. Hun advarte om at hun risikerte å bli myrdet hvis hun ble deportert. Ingen forestilte seg at hun ville bli slått i hjel av politiet. Camila ville bare leve, eksistere som hvilken som helst annen person. Hennes drøm ble knust da hun ble deportert. Og så ble hun drept, av de som skulle beskytte henne, sier kandidaten.

Selv om Camilas dom er historisk, er fortsatt alle de andre drapsmennene på frifot, advarer hun:

- Hvis en transkvinne forsvinner, vet vi at vi ikke finner hende i live. Og at de alltid tortureres. Og vi vet at det en gang kan bli oss. Det er vår frykt, at de ikke bare slår oss i hjel, men også alltid torturerer transkvinner. Vi har fått én dom nå, men alle de andre som har drept transkvinner er fortsatt der ute. Det setter oss i beredskap, sier Alejandra Menjivar.

Allikevel peker hun på Camilas sak som historisk, den bidrar til å skape håp.

- Det er et før og et etter Camila, for det hadde aldri vært en dom før, og slett ikke mot personer fra staten. Saken danner presedens for framtidige saker. Den tenner et lite håp om at forholdene kan endres, sier Alejandra Menjivar.

Camila Diaz døde 29 år gammel i San Salvador 3. Februar 2019.

28.juli 2020 ble tre politimenn idømt 20 års fengsel for drapet på Camila, i den første dommen for drap på en transperson i El Salvador.

Powered by Labrador CMS