Lake Turkana Wind Power er Afrikas største vindkraftanlegg, der norske investeringer fra Norfund og KLP har bidratt. En kenyansk domstol sier at kenyanske myndigheter har tildelt landrettigheter til selskapet på en ulovlig og ureglementert måte, og har satt en frist på ett år til å rydde opp. Foto: Thomas Mukoya / Reuters / NTB

Kenyansk domstol sier norsk-støttet vindkraftanlegg fikk land på ulovlig måte

Afrikas største vindkraftanlegg til en verdi på mer enn 5 milliarder kroner fikk landrettigheter på en ulovlig måte, ifølge kenyansk domstol. Norske bistandspenger i form av investeringer fra Norfund bidro til etableringen.

Publisert

Lake Turkana Wind Power i Kenya er Afrikas største vindkraftanlegg, med hele 365 vindturbiner. Vindkraftanlegget, som er bygd i en karrig og usentral del av landet, står alene for 17 prosent av Kenyas kapasitet for kraftproduksjon.

Norske Norfund gikk i samarbeid med forsikrings- og pensjonsselskapet KLP inn i prosjektet allerede i 2011, og har sammen med andre investorer spilt en sentral rolle for at utbygginngen ble gjennomført.

Vindkraftanlegget har vært løftet fram som et vellykket prestisjeprosjekt innen norsk bistand til fornybar energi, blant annet av tidligere utenriksminister Børge Brende.

Flere folkegrupper berørt

Anlegget har en kapasitet på 310 MW, noe som er større enn noen norske vindkraftanlegg. Det begynte å levere strøm på det nasjonale kraftnettet i Kenya i 2018.

Samtidig har utbyggingen lagt beslag på et stort areal som brukes av urfolk, nomader og fastboende i området ved Turkana-sjøen i det nordvestlige Kenya. Folkegruppene el moro, rendille, samburu og turkana er berørt.

Representanter for disse folkegruppene har nå vunnet fram med flere av sine krav, etter en langtrukken rettsprosess som startet allerede i 2014. Dommen skal ikke være rettskraftig.

Påstandene om at interessene til folk i området ikke har blitt ivaretatt i forbindelse med etableringen, har fulgt vindkraftanlegget lenge. I Norge frontet Foreningen for vannkraftstudier (FIVAS) kritikken mot Norfund-investeringen, blant annet i forbindelse med en høring i Stortinget i 2017.

Ulovlig tildeling, mener domstol

En kenyansk land- og miljødomstol sa i en dom i forrige måned at måten kenyanske myndigheter har tildelt landrettighetene på er ulovlig. Kritikken rettes både mot lokale og nasjonale myndigheter i Kenya.

Dommen, som er avsagt i High Court i Meru, beskriver prosessen for tildeling av land som både «høyst ureglementert» og «åpenbart ulovlig».

Myndighetene har av domstolen fått ett år til å rydde opp i forholdene. Om ikke skal landrettighetene falle tilbake til lokalsamfunnene.

NRK Sápmi omtalte dommen først i norske medier, men uten å berøre de norske investeringene i det kenyanske selskapet.

Selv om dommen primært retter seg mot kenyanske myndigheter, får også Lake Turkana Wind Power kritikk for ikke å ha satt seg nærmere inn forholdene som berører selskapet.

Norfund og KLP sentrale investorer

Norfund og KLP eide inntil i sommer 12,5 prosent av Lake Turkana Wind Power, men solgte seg da ut av selskapet. Kjøper var en av de andre eierne, Mauritius-registrerte Anergi Group.

Norfund spilte en sentral rolle som tidlig investor, og eide før nedsalget 99 millioner kroner i aksjekapital i vindkraftselskapet. Deler av Norfunds investering ble først gitt som lån og deretter omgjort til aksjekapital.

I tillegg kommer KLPs investering. KLP opplyser at denne var på 75 millioner kroner før nedsalget.

I en tidlig fase ga Norfund dessuten også 5 millioner kroner i prosjektstøtte til det kenyanske nettselskapet Ketraco.

- Ikke rettskraftig dom

Per Kristian Sbertoli, leder for samfunnskontakt i Norfund, sier at de har blitt varslet av Lake Turkana Wind Power om at dommen vil bli anket. Sbertoli vil ikke kommentere om det ble gjort feil under planleggingen og byggingen av anlegget.

- Av hensyn til rettsprosessen kan vi ikke kommentere selve saken så lenge det ikke er en rettskraftig dom. Norfund er heller ikke lenger eier i prosjektet. Vi må henvise til selskapet, Lake Turkana Wind Power, sier Sbertoli i en epost til Bistandsaktuelt.

- Hvorfor solgte Norfund seg ut?

- Norfund hadde bidratt til å utvikle prosjektet til det nå er i drift, med levering av en stor andel av Kenyas energiforbruk med fornybar energi, som blant annet erstatter dyr og forurensende strøm fra oljefyrte kraftverk, sier Sbertoli.

Det er normalt for Norfund å selge seg ut av selskaper de har vært med på å starte opp, når privat kapital kan ta over og fylle rolle som Norfund har hatt.

- Når Norfund ikke anser at vårt eierskap er nødvendig for at prosjektet skal utvikle seg videre, vil vi selge oss ut, for å frigjøre kapital til nye investeringer der pengene kan ha større utviklingseffekt, sier Sbertoli.

Eide 12,5 prosent av selskapet

Verken Norfund eller KLP ønsker å opplyse om hva salget av KLP Norfund Invests andel på 12,5 prosent av selskapet ga i gevinst. Det er inngått en avtale med kjøperen om å holde salgssummen hemmelig.

Investeringen i Lake Turkana Wind Power ble gjort gjennom KLP Norfund Invest, et felles investeringsselskap mellom Norfund og KLP. Heidi Finskaas, direktør for samfunnskontakt i KLP, påpeker at de nå ikke lenger er eiere i vindkraftselskapet.

Hun vil i likhet med Norfund ikke kommentere om det ble gjort feil under etableringen av prosjektet, og viser til at rettsprosessen fortsatt pågår.

Bistandsaktuelt har forsøkt å få en kommentar fra Lake Turkana Wind Power, som mandag ikke besvarte henvendelsen.

Powered by Labrador CMS