Amy Pope, visegeneraldirektør i FNs organisasjon for migrasjon, ser et håp i hvordan solidariteten med de fordrevne fra Ukraina-krigen kan bidra til en humanisering av hvordan verden ser på migranter fra andre land og regioner. Bildet er tatt under et besøk i Norge 23. januar 2022. Foto: Rebecca Shirin Jafari
Amy Pope, visegeneraldirektør i FNs organisasjon for migrasjon, ser et håp i hvordan solidariteten med de fordrevne fra Ukraina-krigen kan bidra til en humanisering av hvordan verden ser på migranter fra andre land og regioner. Bildet er tatt under et besøk i Norge 23. januar 2022. Foto: Rebecca Shirin Jafari

FN-topp om støtten til ukrainerne:

– Baner vei for mer positive holdninger til verdens migranter

Midt oppe i den ukrainske tragedien finnes det også lyspunkter – i frivillighet, solidaritet og nestekjærlighet som blir vist overfor de fordrevne fra krigen. – Ukraina-krisen har banet vei for mer positive holdninger til verdens migranter, sier Amy Pope, nestleder i FNs organisasjon for migrasjon.

Publisert Oppdatert

– Dette er den største og raskeste forflytningen av fordrevne mennesker i verden siden andre verdenskrig. Antallet som forlot hjemmene sine, særlig ved krigens start, var enormt og skapte store utfordringer – særlig for Polen, Romania og Moldova, sier Amy Pope.

Hun representerer Den internasjonale organisasjonen for migrasjon, et FN-organ som jobber globalt for ordnet og human migrasjonsforvaltning og som ønsker å fremme internasjonalt samarbeid rundt tematikken. I tillegg yter den norskstøttede FN-organisasjonen humanitær bistand til migranter, inkludert flyktninger og internt fordrevne.

Pope sier hun er dypt imponert over hvordan ulike land har taklet utfordringen og vist solidaritet med den hardt prøvede ukrainske befolkningen – både nabolandene og andre.

– Jeg tror mange samfunn, som har hatt et distansert og dehumanisert bilde av migranter, har tatt lærdom av dette personlige møtet med flyktningene. Migranter har fått et ansikt, sier Pope.

Åpne armer og varme hjem

Hun viser til hvordan millioner av flyktninger har forlatt hjemlandet til fordel for Polen og andre naboland. Samtidig har hundretusener av ukrainske flyktninger blitt tatt imot med åpne armer, ubyråkratiske oppholdstillatelser og varme boliger i europeiske land og i USA og Canada.

Ikke alle som har reist, er flyktninger på permanent basis. Hundretusener av krigsrammede ukrainere har reist mye fram og tilbake – ut og inn av Ukraina – avhengig av hvordan krigstrusselen har utviklet seg på egne hjemsteder.

Dette er den største og raskeste forflytningen av fordrevne mennesker i verden siden andre verdenskrig.

Amy E. Pope, visedirektør i FNs organisasjon for migrasjon

– Mange ønsker å holde seg tett på sine hjem og lokalsamfunn, sier Pope.

Til sammen er det anslått – per 24. januar – at åtte millioner ukrainske flyktninger befinner seg i andre europeiske land. Rundt fem millioner er registrert under ulike midlertidige sikkerhetsordninger, ifølge FNs høykomissær for flyktninger (UNHCR). I underkant av fem millioner lever som internt fordrevne i Ukraina.

Kokker og gratis Airbnb

– Utfordringene i møtet med krisen har vært store. Oppsiden har vært at land som har tatt imot flyktninger har vist politisk vilje, fleksibilitet og evne til å finne kreative løsninger, blant annet i møtet med juridiske utfordringer.

Hun trekker også fram hvordan frivillig innsats og et kreativt engasjement blant privatpersoner, familier, lokalsamfunn og private foreninger har spilt en rolle, understøttet av fleksibilitet hos egne myndighetsorganer.

– USA, Storbritannia og Canada er eksempler på land der ordninger for privat økonomisk støtte til ukrainske flyktninger og internt fordrevne har bredt om seg. Det samme gjelder i noen grad også private bedrifters engasjement for Ukraina, sier Pope.

Hun forteller om grupper av kokker fra USA som har reist til Ukraina-nabolandenes grensestasjoner for å tilby mat til nyankomne migranter, om selskapet Airbnb, som har tilbudt gratis boliger, og logistikkfirmaer som DHL, som har stått for forsyninger.

Har potensial for framtida

– Sammenlignet med hvordan nabolandene har stilt opp, er dette bistand av et beskjedent omfang. Det har likevel et potensial for å kunne bety noe mer på lengre sikt – også i møtet med framtidas migrantkriser andre steder i verden, sier Pope.

Den amerikanske IOM-representanten var tidligere denne uken i Norge der hun blant annet hadde møter med representanter for det norske utenriksdepartementet og med Høyre-leder Erna Solberg på Stortinget.

Besøket var et ledd i Popes promotering av sitt kandidatur som USAs kandidat til toppstillingen i FN-organisasjonen. Stillingen som generalsekretær i IOM innehas i dag av portugiseren Antonio Vitorino, som ønsker gjenvalg.

Powered by Labrador CMS