– Nå er det krise i Norges nærområde. Da er det helt naturlig at vi prioriterer lokale kriser foran de fjerne, sier Frps utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde
– Nå er det krise i Norges nærområde. Da er det helt naturlig at vi prioriterer lokale kriser foran de fjerne, sier Frps utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde

Frp avviser Ulsteins «milliard-utspill»:

– Nok er nok, nå må vi prioritere lokale kriser foran de fjerne

Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsmann slakter KrF-politiker Dag-Inge Ulsteins utspill om nye ekstrabevilgninger på bistandsbudsjettet for å finansiere tiltak for Ukraina-flyktninger i Norge.

Publisert Oppdatert

– Det finnes åpenbart ingen grenser for hvor mye penger det er behov for, eller hvor mye penger Norge har å gi i bistand, skal vi tro KrF og Dag-Inge Ulstein, sier Tybring-Gjedde.

Han viser til at Norge allerede har et stort bistandsbudsjett og mener at bosetting av Ukraina-flyktninger må finansieres innenfor den bistandsrammen Stortinget vedtok i desember i fjor.

OECDs internasjonale regelverk er slik at Norge har lov til å finansiere første års bosetting av flyktninger innenfor budsjettet for internasjonal bistand. Dette har også vært politisk praksis fra ulike norske regjeringer de siste tiårene.

Norske bistandsorganisasjoner advarer imidlertid mot at et ekstraordinært forbruk på Utenriksdepartementets budsjettpost «Flyktningtiltak i Norge» vil gå på bekostning av andre viktige formål i verdens fattigste land.

– Snakker til sin menighet

– Nå er det krise i Europa, i Norges nærområde. Da mener Fremskrittspartiet det er helt naturlig at vi prioriterer lokale kriser foran de fjerne. Jeg anser Ulsteins utspill som et populistisk forsøk på heve den moralske pekefingeren i trygg visshet om at det er andre som må betale. Ulstein snakker til sin menighet, men jeg tror de aller fleste gjennomskuer slike utspill, sier Tybring-Gjedde.

Han viser til at bistandsbudsjettet allerede er på 42 milliarder kroner, «noe som er svært mye penger og en betydelig andel av landets ressurser». Derfor må eventuelle omdisponeringer gjøres innenfor eksisterende budsjett, fastslår han.

Det var i et intervju med Bistandsaktuelt før helgen at tidligere utviklingsminister Dag-Inge Ulstein fra KrF tok til orde for nye, store ekstrabevilgninger på bistandsbudsjettet – med et mål om at folk i fattige land ikke skulle «ta regningen» for Ukraina-krisen.

– Det er åpenbart behov for nye, ekstraordinære bevilgninger på bistandsbudsjettet, sa Ulstein som vektla at både bistandsorganisasjoner og mottakerland trengte forutsigbarhet for bistanden de mottar.

Kostnadene til norske asylmottak utgiftsført over bistandsbudsjettet varierer sterkt fra år til år. Høsten 2015 og året etter økte utgiftene kraftig på grunn av en stor flyktningstrøm fra Syria og enkelte andre land.
Kostnadene til norske asylmottak utgiftsført over bistandsbudsjettet varierer sterkt fra år til år. Høsten 2015 og året etter økte utgiftene kraftig på grunn av en stor flyktningstrøm fra Syria og enkelte andre land.

– Vi er allerede verdens mest gavmilde land

Frps fremste utenrikspolitiker mener imidlertid at norske skattebetalere nå har bidratt med nok penger til et formål der det heller ikke kan dokumenteres tilfredsstillende resultater, slik han ser det.

– Vi er allerede verdens mest gavmilde land når det kommer til bistand. Det til tross for Riksrevisjonens gjentatte kritikk om at det ikke kan dokumenteres hvor norske bistandskroner til slutt havner, eller hvilken effekt de eventuelt har. Det er kun en måte å måle hvorvidt bistanden har den ønskede effekt, og det er å finne ut hvor mange land som i dag står på egne ben og ikke lenger trenger bistand. Det gjelder kun ett land – Sør-Korea, sier Tybring-Gjedde.

Frp foreslo tidligere i år å nedsette en uavhengig bistandskommisjon med mandat til å gå igjennom alle sider ved norsk bistand. Den bør se på hvor pengene havner, hvor mye som brukes til administrasjon, lønnsnivå, antall organisasjoner som er involvert, antall ansatte og ikke minst hvilke resultater som oppnås, ifølge Tybring-Gjedde.

Positive til ekstrabevilgninger

Bistandsaktuelt har også snakket med Ap/Sp-regjeringens utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og flere opposisjonspartier på Stortinget. Samtlige av disse uttaler seg positivt om muligheten for nye ekstraordinære bevilgninger over statsbudsjettet for å finansiere flyktningstrømmen fra Ukraina.

Utlendingsdirektoratet har anslått at det vil komme 35 000 asylsøkere til Norge i år, hvorav 30 000 fra Ukraina.

Les mer: Frp krever uavhengig bistandskommisjon

Powered by Labrador CMS