Regjeringen mener innsatsen for å bruke ren energi i flyktningleirer må trappes opp. Scatec og Kube Energy har vist at det er mulig i Sør-Sudan.
Regjeringen mener innsatsen for å bruke ren energi i flyktningleirer må trappes opp. Scatec og Kube Energy har vist at det er mulig i Sør-Sudan.

Nødhjelpen og beredskapen skal bli grønnere

Tre år etter at Flyktninghjelpen viste i en rapport at det var mulig å levere ren energi til millioner av fordrevne, gir regjeringen 200 millioner kroner til grønnere nødhjelp. For å redusere antall klimaflyktninger framover er det satt av 175 millioner til bedre værvarsling i utviklingsland slik at bønder og fiskere kan bedre tilpasse seg klimaendringene.

Publisert Oppdatert

To avtaler til en samlet verdi av 375 millioner kroner over fire og fem år undertegnes denne uken mellom Norad og NORCAP – Flyktninghjelpens beredskapsstyrker.

Styrken består av over 1.000 kvinner og menn fra hele verden som på kort varsel kan reise ut og bistå FN, internasjonale organisasjoner, regionale institusjoner og nasjonale myndigheter i forbindelse med humanitære katastrofer. Nå skal de gjøres bedre i stand til å yte grønnere nødhjelp og forberede de fattigste landene på klimaendringer.

Forurenser flyktningleirer

90 prosent av de som bor i flyktningleirer sør for Sahara har ingen tilgang på elektrisitet og 85 prosent mangler tilgang til rene kokeovner. Matlaging skjer ved tradisjonell vedfyring som fører til avskoging og helseskader. I dag er de fleste flyktningeleirene avhengige av energiproduksjon fra dieselaggregater som både er kostbart og er en stor forurensningskilde. En rapport fra Chatham House anslo for fem år siden at humanitære organisasjoner brukte om lag 1,2 milliarder dollar årlig på forurensende drivstoff.

«FN og hjelpeorganisasjoner bør ta ledelsen ved å umiddelbart sørge for at 60 prosent av leirene for fordrevne slutter å bruke dieselgeneratorer og tar i bruk solenergi. 90 prosent av all energi som brukes i leirer innen 2030 bør være basert på solenergi». For tre år siden ble dette slått fast i en rapport lansert av beredskapsstyrken NORCAP (som er del av Flyktninghjelpen) og Boston Consulting Group (BCG).

– Mangel på energi gjør at folk forblir låst i fattigdom. I mer enn 40 år har jeg reist til flyktningleirer i Afrika og forundret meg over at solenergi ikke er i bruk. Vi vet hvordan det skal gjøres, men det er behov for investeringer, sa generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen da rapporten ble lansert.

Rapporten har nå fått gehør i Norad og Utenriksdepartementet.

De norske energiselskapene Scatec og Kube Energy har allerede vist at dette er mulig ved å erstatte diesel med solkraft ved Malakal i Sør-Sudan. Energirådgivere fra NORCAP deler allerede deres ekspertise i humanitære operasjoner over hele verden.

Fornybar energi til flyktninger

I en pressemelding slår Norad fast at energitilgangen til verdens mest sårbare grupper går altfor sakte. For å akselerere dette arbeidet må FN og andre humanitære aktører samarbeide mer med privat sektor.

For å bidra til det, skal det tirsdag undertegnes en avtale på 200 millioner kroner over fire år om fornybar energi til flyktninger. Det skal bidra til:

  • Økt energitilgang til flyktninger og internt fordrevne til Afrika syd for Sahara, med spesielt fokus på Sahel, Afrikas horn, men også Ukraina.
  • Samarbeid mellom mange ulike aktører, inkludert privat sektor og lokale styresmakter.
  • At FNs humanitære innsatser blir mer klimavennlige

Værvarsling for bedre matsikkerhet

Samtidig ønsker regjeringen å bruke NORCAP-medarbeidere til å bedre bruk av varslingstjenester for å øke matsikkerhet i fattige land.

Klimaendringene rammer særlig hardt i de fattigste landene og lange perioder med tørke og store nedbørsmengder gir store konsekvenser for matproduksjonen. Med bedre værvarsling kan bønder og fiskere bedre tilpasse seg klimaendringene. Dette er avgjørende for matsikkerheten.

Meteorologisk institutt har over flere år bidratt med opplæring og datasystemer for å gi bedre værvarsling og klimaanalyser i land som Bangladesh, Etiopia, Malawi og Mosambik, har tilsvarende prosjekt gående. Norge MET jobber med klima- og værtjenester i flere land på tvers av Øst- og Vest-Afrika.

Den nye avtalen er på vel 175 millioner kroner over 5 år og skal blant annet bidra til:

  • Mer bevisst bruk av klimatjenester blant bønder og fiskere og bedre vær- og klimameldinger gjennom økt kapasitet til nasjonale og regionale sentre.
  • NORCAP ekspertene sin rolle framover er å jobbe med å utvikle, kommunisere og spre vær- og klimatjenester til en rekke brukere, fra lokalt til nasjonalt, regional og internasjonal nivå.
  • NORCAP og Norge MET har for øyeblikket er samarbeid i Malawi og Etiopia, og ser også på muligheter for videre samarbeid i Tanzania.
  • NORCAP-avtalen skal også bidra til at samarbeidet på tvers av FN-organisasjoner (WFP, UNDP, FAO, WMO) blir bedre.
Powered by Labrador CMS