UNRWA-sjef Philippe Lazzarini mener organisasjonen er utsatt for en svertekampanje, og frykter en forverret situasjonen for Gazas 2,3 millioner innbyggere etter stans i finansieringen fra flere giverland.

Frykter enda mer lidelser i Gaza

UNRWA-sjefen Philippe Lazzarini retter knallhard kritikk mot Israel og mot giverlandene som har stanset finansieringen av FNs bistand til palestinerne.

Publisert Oppdatert

Kort oppsummert:

  • UNRWA-sjef Philippe Lazzarini frykter verre forhold for Gaza's befolkning og 5,9 millioner palestinske flyktninger, etter finansieringsstopp fra 16 giverland og det han kaller en svertekampanje mot UNRWA.
  • Israel kaller UNRWA en terrororganisasjon, og vil blant annet fjerne organisasjonen fra hovedkvarteret i Jerusalem.
  • Anklager om UNRWA-ansattes involvering i Hamas-angrep fører til at viktige giverland, inkludert USA, Tyskland og Sverige, stoppet finansiell støtte.
  • Rapporter om grove seksualiserte overgrep utført av Hamas og deres allierte under konflikten, samt pågående våpenhvile-forhandlinger i Kairo, med USA, Qatar, og Egypt som tilretteleggere, understreker den komplekse og alvorlige situasjonen i regionen.
  • Oppsummeringen er laget med hjelp av KI og kvalitetsjekket av Panoramas journalister.

– Til tross for alle grusomhetene Gazas befolkning har gjennomlevd – og som vi har vært vitne til – så kan det bli enda verre, sa Philippe Lazzarini da han mandag rapporterte til FNs generalforsamling i New York om status for UNRWA, FNs støtteorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten. 

Han gjorde det klart at UNRWAs eksistens står på spill, og dermed livlinjen for 5,9 millioner palestinske flyktninger i Midtøsten, og Gazas 2,3 millioner innbyggere i særdeleshet. 

Lazzarini pekte på to hovedårsaker til UNRWAs krise: En svertekampanje, og 16 giverlands beslutning om å stanse i alt 450 millioner dollar i utbetalinger.

– UNRWA står overfor en villet og samordnet kampanje for å undergrave dens virksomhet, sa Lazzarini. 

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at UNRWA ikke skal ha noen rolle i Gaza etter krigen. I FNs generalforsamling, noen timer før Lazzarini inntok podiet der, kalte Israels ambassadør Gilad Erdan UNRWA en terrororganisasjon. Planen for å kvitte seg med UNRWA blir allerede iverksatt, ifølge Lazzarini.

– Vår infrastruktur på Gazastripen blir ødelagt, på Vestbredden er det innført begrenset bevegelsesfrihet og våre ansatte nektes å operere i Øst-Jerusalem, sa Lazzarini, som også hevdet at Israel forsøker å tvinge UNRWA ut av sitt hovedkvarter i Jerusalem, og at det israelske parlamentet Knesset er i gang med å utarbeide en lov som skal hindre all UNRWA-aktivitet i Israel. 

Videre består Israels kampanje i å «oversvømme givere med desinformasjon med den hensikt å så mistillit», ifølge Lazzarini.

UNRWA ble opprettet av FNs generalforsamling i desember 1949 som en midlertidig organisasjon for å hjelpe palestinske flyktninger. Den har 30.000 ansatte, 13.000 av dem i Gaza, hvor 160 UNRWA-ansatte er blitt drept siden Israels angrep begynte i oktober i fjor.

Lazzarini har ledet UNRWA siden 2020, og understreket at han ønsker at organisasjonen blir oppløst, men at det forutsetter en politisk løsning hvor palestinerne har sin egen stat, slik at de selv kan drive skoler, sykehus og utøve andre tjenester som UNRWA står for i dag.

– Å oppløse UNRWA nå er kortsiktig. Ved å gjøre det, ofres en hel generasjon av barn, og frøene blir sådd til mer hat, forbitrelse og fremtidig konflikt, sa Lazzarini.

Giverlandene

18. januar i år ble Lazzarini muntlig orientert av israelske myndigheter om at de angivelig hadde beviser for at tolv av organisasjonens ansatte hadde deltatt i Hamas-angrepet på Israel 7. oktober. 

Lazzarini mottok ingen dokumentasjon, men mente at anklagene var så alvorlige at han sa opp ni av dem det gjaldt, to av dem var blitt drept. Da anklagene åtte dager senere ble offentlig kjent, valgte 16 land, deriblant viktige giverland som USA, Tyskland og Sverige å stanse sine pengebidrag til FN-organisasjonen for palestinske flyktninger. Norge valgte ikke å stanse sine bidrag.

– UNRWA har ingen kapasitet til å tåle et slikt finansielt sjokk, særlig ikke når det pågår en krig i Gaza, sa Lazzarini.

Han er usikker på hvor lenge organisasjonen kan utøve det mandatet det har fått fra FN. På en pressekonferanse i FN-hovedkvarteret mandag kveld, opplyste UNRWA-sjefen at han hadde snakket med representanter fra landene som har stanset utbetalinger, og at mange av dem ønsket å gjenoppta pengestrømmen.

FNs kontor for internt tilsyn (OIOS) har iverksatt en granskning av anklagene mot de tolv UNRWA-ansatte. Men OIOS har ennå ikke mottatt noe bevismateriale fra Israel, og tilsynets granskere har ennå ikke fått reise til Israel. 

Fra FNs talerstol spilte Israels ambassadør Erdan av en video på sin ipad, som han hevdet viste en navngitt UNRWA-ansatt mens han deltok i Hamas-angrepet. Denne videoen skal imidlertid ikke være overlevert til FN for verifisering. 

Seksualiserte forbrytelser

Mellom mandagens to lange møter om krigen mellom Israel og Hamas i FN-hovedkvarteret, kom også en rapport som særlig Israel har etterlyst i lengre tid. Der bekrefter FNs spesialrapportør for seksualisert vold i konflikt at Hamas og deres allierte sto bak grove, seksualiserte overgrep under angrepet 7. oktober og mot gislene i Gaza etterpå.

– Vi har funnet tydelig og overbevisende informasjon om seksualisert vold, deriblant voldtekt, seksualisert tortur; grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling av gisler, og vi har grunn til å tro at slik vold fortsatt utøves mot dem som holdes fanget, sa Pramila Patten, FNs spesialrapportør for seksualisert vold i konflikt, på en pressekonferanse.

Pattens rapport er laget etter at hun og en ekspertgruppe har samlet inn informasjon i Israel og på Vestbredden i 17 dager frem til midten av februar. De fikk ikke snakke direkte med overlevende ofre for seksualisert vold, men møtte andre overlevende og løslatte gisler, og gjennomgikk over 5000 bilder og 50 timer med videoopptak. 

Rapporten konkluderer med at voldtekt og gjengvoldtekter ble gjennomført på tre steder under Hamas-angrepet i Israel, de fleste av ofrene ble så drept, og i minst to tilfeller ble lik av kvinner voldtatt.

Israel har en rekke ganger, senest i FN mandag, anklaget medlemslandene der for kun å bry seg om palestinernes lidelser, mens overgrepene mot de israelske ofrene blir oversett.

– FN er blitt en kollaboratør for voldtektsforbrytere, sa ambassadør Erdan.

Den palestinske representanten til FN, Riyad Mansour, mottok adskillig mer sympati i FNs hovedforsamling enn Erdan under debatten mandag formiddag.

– Vårt folk er ikke mindre mennesker, våre barn er ikke mindre verdt. Vi er klar over støtten fra milliarder av mennesker, men vi er også oppmerksom på dem som godtar langt flere palestinske døde enn israelske døde, sa Mansour, som fikk applaus etter at han avsluttet sitt innlegg.

Våpenhvile-forhandlinger

Mansour nevnte ikke USA, men det var opplagt at kritikken hans rettet seg mot amerikanerne, som 20. februar nedla sitt fjerde veto siden oktober mot en resolusjon i FNs sikkerhetsråd som krever våpenhvile i Gaza. Mandag formiddag måtte USA svare for sin stemmegivning overfor FNs generalforsamling.

– Resolusjonen ville ikke ha ført til at målet om en bærekraftig fred var blitt nådd, faktisk kunne den ha virket motsatt, sa USAs ambassadør Robert Wood, som opplyste at amerikanerne nå utarbeider en ny resolusjonstekst til Sikkerhetsrådet. 

Den har til hensikt, ifølge Wood, å få rådet til å støtte forhandlinger som nå pågår mellom Israel og Hamas i Kairo om en midlertidig våpenhvile og løslatelse av de gjenværende gislene. 

Disse forhandlingene blir tilrettelagt av USA, Qatar og Egypt. Ifølge Israels FN-ambassadør er det fortsatt 134 israelske gisler i Gaza nå.

Mer enn 30.000 palestinere på Gaza er drept i løpet av de siste fem månedene, og fem prosent av enklavens befolkning er enten drept, såret eller savnet, ifølge Lazzarini.

– En menneskeskapt sultkatastrofe er i emning, spedbarn dør av underernæring og sult. 17.000 barn er foreldreløse i et stadig mer lovløst område, påpekte han i FN. 

Han fremholdt videre at 300.000 mennesker er innesperret i den nordlige delen av Gaza, der kamphandlingene har vært intense, uten adgang til nødhjelp.

I Norges innlegg i debatten etter Lazzarinis rapport til FN, sa ambassadør Merete Fjeld Brattested at «millioner av menneskers behov kan ikke settes til side på grunn av den påståtte deltagelsen av et lite antall UNRWA-ansatte i 7. oktober-angrepet. Norge oppfordrer andre givere til å reflektere over de større konsekvensene av å suspendere finansieringen av UNRWA».

Powered by Labrador CMS