FNs generalsekretær Antonio Guterres har støttet kravet fra de afrikanske landene i FN om at en ny skattekonvensjon skal utarbeides for å stanse kapitalflukt og finansiell hemmelighold. Han mener at arbeidet til OECD-landene på dette feltet ikke har vært godt nok.

FN-skattekonvensjon:

– Stans av kapitalflukt vil kunne gi borgerlønn til alle namibiere

Aktivister jobber intenst denne uken for å sikre at FNs medlemsland velger å starte forhandlinger om en ny skattekonvensjon for å stanse kapitalflukt og finansiell hemmelighold.

Publisert

 For et land som Namibia vil et nytt globalt skattesystem som får slutt på kapitalflukt føre til at staten kan betale en borgerlønn til alle, og en satsing på treningsprogrammer og billige lån slik at ungdommer skal kunne etablere egne jobber, mener Uhuru Dempers fra den lutherske kirken i Namibia.

– En skattekonvensjon i regi av FN er nå innenfor rekkevidde. Vi forventer at verdens land klarer å samle seg om å starte forhandlinger om en skattekonvensjon i FN i høst, sier Dempers. 

Afrikagruppa er den viktigste drivkraften for å få til dette, men flere og flere land i Latin-Amerika er med. 

– Det er land i det globale Nord som i dag er den store utfordringen, da de heller ønsker at det internasjonale skattearbeidet skal foregå i OECD. Norge må derfor støtte en mer inkluderende prosess i FN, hvor alle land har en plass rundt bordet, sier Matilde Angeltveit, rådgiver i utenlandsavdelingen i Kirkens Nødhjelp, som følger diskusjonene i New York denne uken.

Langvarig arbeid

I flere år har sivilsamfunnsorganisasjoner og skatteeksperter arbeidet sammen for å få bukt med at kapital flyttes til skatteparadiser og lav-skatt-land.

Ifølge Tax Justice Network går verdens land glipp av 472 milliarder dollar i skatteinntekter hvert år på grunn av skatteparadiser. Afrikanske land går glipp av summer tilsvarende halvparten av helsebudsjettene deres. De taper også mer enn de får i samlet bistand.

I fjor fikk gruppen av afrikanske land i FN gjennomslag for en resolusjon i generalforsamlingen som styrker FNs arbeid mot kapitalflukt. FNs generalsekretær skrev da også en ekspertrapport, hvor en skattekonvensjon i FN ble anbefalt.

Denne uken arbeides det for at FN skal begynne konkrete forhandlinger om en skattekonvensjon.

Les også: – Starten på slutten for skatteparadiser

Ingen tid å miste

Uhuru Dempers den lutherske kirken i Namibia og Matilde Angeltveit i Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp og namibiske kirkeledere er blant de mange sivilsamfunnsgrupper som løper fra møte til møte for å overtale delegatene fra så mange land som mulig til å støtte en FN-styrt skattekonvensjon.

– Dette er en viktig sak for kampen mot global ulikhet og mot ekstrem fattigdom. Årets Sustainable Development Report viser at med dagens tempo, vil ikke verden klare å nå noen av bærekraftsmålene innen 2030. Verden har ikke råd til å tape milliarder av kroner til skatteparadiser hvert år. Vi trenger en skattekonvensjon i FN nå, og vi har ingen tid å miste, sier Matilde Angeltveit.

– Hva forventer du av den norske regjeringen?

– Jeg håper at Norge blir en aktiv pådriver for en skattekonvensjon i FN, sammen med likesinnede land i det globale Sør. Velferdsstaten Norge taper også på systemet slik det er nå, hvor skatteparadiser utnytter at verden enda ikke har klart å samles rundt felles regler, og tette de store smutthullene i skattesystemet. Regjeringen har allerede forpliktet seg til å jobbe med dette. Jeg forventer derfor at Norges delegasjon til FN her i New York prioriterer dette, og tar en lederrolle i arbeidet for en skattekonvensjon.

Økte muligheter

Uhuru Dempers mener at kapitalflukt og hemmelighold ikke bare er et onde i seg selv, men bidrar til korrupsjon og ulovlig handel.

– Namibia taper rundt 5,6 milliarder kroner hvert år gjennom ulovlig kapitalflukt og skatteunndragelse, sier Dempers.

En fersk rapport fra Verdensbanken, Africa’s Pulse Africa's Pulse (worldbank.org) slår fast at det er fortsatt alt for svak økonomisk vekst i Afrika sør for Sahara. Hvert år kommer 12 millioner unge afrikanere inn på arbeidsmarkedet, mens det skapes bare tre millioner formelle jobber hvert år.

– Det er ingen tvil om at økte inntekter skapt av en FN skattekonvensjon vil øke de økonomiske mulighetene på det afrikanske kontinentet og for ungdommen, sier Dempers.

Norsk politikk

SV har tidligere krevd at den norske regjeringen skal støtte generalsekretæren og de afrikanske landene slik at forhandlingene endelig kan komme i gang. For en måned siden spurte Ingrid Fiskaa (SV) om hva regjeringen hadde tenkt å gjøre.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim svarte at Norge skal «fortsatt ha et lederskap innen internasjonalt skattesamarbeid og kampen mot ulovlig kapitalflyt», men at det «foreløpig er for tidlig for Norge å ta et klart standpunkt om hvilke alternativ som fremstår som den beste».

Powered by Labrador CMS