FNs generalsekretær Antonio Guterres har fulgt opp en FN-resolusjon foreslått av afrikanske land. Han lanserer et nytt globalt skattesystem som forankres i FN og ikke underlegges regler utarbeidet av OECD.
FNs generalsekretær Antonio Guterres har fulgt opp en FN-resolusjon foreslått av afrikanske land. Han lanserer et nytt globalt skattesystem som forankres i FN og ikke underlegges regler utarbeidet av OECD.

FN-sjef mot skattetriksing

– Starten på slutten for skatteparadiser

FNs generalsekretær ønsker store endringer i det globale skattesystemet for å få bukt med internasjonal skattetriksing som koster stater totalt 500 milliarder dollar i året. – Dette bør være starten på slutten for skatteparadiser, sier generalsekretærene i Kirkens Nødhjelp og Forum for utvikling og miljø.

Publisert Oppdatert

FNs generalsekretær Antonio Guterres forslår i en ny rapport at det forhandles fram en ny skattekonvensjon der globale skatteregler bestemmes av FN og ikke av rikes stater tilknyttet OECD slik det har vært i mer enn 60 år. Han mener at et internasjonalt skattesystem bør speile universale verdier.

– Det er svært gledelig at FNs generalsekretær har levert en grundig rapport om internasjonalt skattesamarbeid som blant annet foreslår en juridisk bindende konvensjon. De fattigste landene blir hardest rammet av uønsket skattetilpasning og skatteunndragelse. Det haster å snu denne skadelige utviklingen, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Dagfinn Høybråten.

 – Parisavtale mot skattetriksing

I dag finnes det ikke et felles rammeverk for internasjonale skatteregler. En konvensjon bør derfor rydde opp i mylderet av bilaterale avtaler mellom land som finnes i dag, mener daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM), Kathrine Sund-Henriksen.

 – Det er på høy tid at vi får en internasjonal avtale mot skattetriksing, slik som Parisavtalen er for klima. Uten en juridisk bindende skatteavtale klarer vi ikke å få bukt med skattetriksing. Vi håper at verdens land griper sjansen til å forhandle fram en skattekonvensjon i FN, sier Sund-Henriksen. 

Rapporten fra FNs generalsekretær ble lagt fram i en uredigert utgave 8. august. En endelig versjon publiseres i september. Den inneholder en analyse av eksisterende ordninger innen internasjonalt skattesamarbeid, og identifiserer ytterligere tiltak for å gjøre dette samarbeidet fullt ut inkluderende og mer effektivt. Guterres er svært kritisk til dagens OECD-ledet system.

Han mener at OECD-regler ikke møter behovene og prioriteringene til utviklingslandene, og er heller ikke av en type disse landene har kapasitet til å håndheve.

Afrikanske land i front

Ifølge Tax Justice Network, går verdens land glipp av 472 milliarder dollar i skatteinntekter hvert år på grunn av skatteparadiser. Afrikanske land går glipp av summer tilsvarende halvparten av helsebudsjettene deres. Dette vil generalsekretæren nå komme til livs. 

- Guterres forslag tar oss et steg nærmere en virkelig demokratisk revolusjon innen skatt som kan gjenvinne milliarder av dollar i offentlige midler, sier lederen for Tax Justice Network Alex Cobham.

På slutten av fjoråret vedtok FNs generalforsamling en enstemmig resolusjon om å styrke internasjonalt skattesamarbeid, etter press fra afrikanske ledere. Rapporten fra Guterres er et av resultatene av resolusjonen.

Etter vedtaket i fjor, gir stadig flere sin støtte. I juni vedtok Europaparlamentet støtte til en skattekonvensjon i FN, og et samlet globalt sivilsamfunn jobber for det samme. Avgjørelsen om man skal starte forhandlinger kan bli tatt allerede i høst av FNs generalforsamling.

 

Powered by Labrador CMS