Afghanske jenter i Noor-moskeen utenfor Kabul. Antallet jenter som kommer til moskeen for å lære skriftene i Koranen har mangedoblet seg etter Talibans nedleggelse av de offentlige skolene i Afghanistan, ifølge leder av moskeen Maulvi Bakhtullah.
Afghanske jenter i Noor-moskeen utenfor Kabul. Antallet jenter som kommer til moskeen for å lære skriftene i Koranen har mangedoblet seg etter Talibans nedleggelse av de offentlige skolene i Afghanistan, ifølge leder av moskeen Maulvi Bakhtullah.

FN:

Full likestilling er flere hundre år unna nå

Å oppnå full likestilling i verden vil ta nesten 300 år med dagens tempo, ifølge FNs kvinneorganisasjon. – Livene til kvinner og jenter er blitt verre av de globale krisene, sier FN-organisasjonens sjef Sima Bahous.

Publisert

– Med den nåværende utviklingstakten anslår rapporten at det vil ta opptil 286 år å tette gapet i juridisk beskyttelse og fjerne diskriminerende lover, uttalte FNs kvinneorganisasjon UN Women da rapporten ble lagt frem onsdag.

Rapporten mener at det vil gå noe raskere å få like mange kvinner som menn til å fylle maktposisjoner og lederstillinger: 140 år og minst 40 år før det er like mange kvinner som menn i verdens nasjonalforsamlinger.

Det er langt fra FNs mål om full likestilling innen 2030.

Les også: Hun ville møte mennesket bak niqaben

Fattigdommen øker

Globale utfordringer, som koronapandemien, voldelige konflikter, klimaendringer og en forverring i kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter fører til mer ulikhet mellom kjønnene, heter det i uttalelsen fra UN Women og FNs økonomiske og sosiale råd.

Før 2022 er over, kommer anslagsvis 383 millioner kvinner og jenter til å leve i ekstrem fattigdom, det vil si for mindre enn 1,90 dollar (19 kroner) per dag.

Antall menn og gutter som må klare seg med så lite, er 368 millioner.

Dette er en bekymringsfull tilbakegang når det gjelder kampen for å redusere ekstrem fattigdom, ifølge FN.

Les også: – Kvinner hører hjemme på kjøkkenet og «det andre rommet»

– Må snu trenden raskt

I slutten av 2021 var det 44 millioner fordrevne kvinner og jenter i verden, som er det høyeste antallet noensinne.

Over 1,2 milliarder kvinner og jenter i fruktbar alder bodde også i land med begrenset adgang til abort.

– Det er kritisk viktig at vi tar et krafttak for å investere i kvinner og jenter for å ta tilbake og få opp farten i denne prosessen, sier administrerende direktør i UN Women Sima Bahous.

– Dataene viser ubestridelige tilbakeslag, livene deres er blitt verre av de globale krisene, når det gjelder inntekt, trygghet, utdanning og helse. Jo lenger tid vi bruker på å snu denne trenden, jo mer vil det koste oss alle, sier hun.

Les også: Frykt, kvinneundertrykkelse og sult – men det finnes også lyspunkter

Powered by Labrador CMS