FNs generalsekretær António Guterres ba om et mer inkluderende og effektivt skattesamarbeid i en rapport tidligere i år. Onsdag denne uken ble det flertall for å starte forhandlingene om en global skattekonvensjon.

Flertallet av FNs medlemmer stemte for global skattekonvensjon – men ikke Norge

I en historisk avstemning stemte et stort flertall av FNs medlemsland for å utvikle en global skattekonvensjon. Men nesten alle vestlige land stemte imot, og Norge avsto fra å stemme. – Jeg er utrolig skuffet over Norge, sier Ingrid Fiskaa i Sosialistisk Venstreparti.

Publisert

Hele 125 av FNs medlemsland stemte for de afrikanske landenes forslag om å få i stand en global skattekonvensjon i FNs generalforsamling onsdag. 

Konvensjonen skal hindre at store, internasjonale selskaper unngår skatt gjennom å bruke skatteparadiser og skjule selskapsstrukturer. Det vil gi fattige land inntekter som de trenger for å bekjempe fattigdom og håndtere klimaendringene, i tillegg til større innflytelse over globale skatteregler, ifølge pådriverne for konvensjonen.

Men samtidig som flertallet av FNs medlemsland stemte for, stemte 48 land imot. Blant dem, store økonomier som USA og Storbritannia og EU-landene. De har jobbet imot konvensjonen fordi de mener at de allerede har regulerende ordninger gjennom det økonomiske samarbeidet i OECD – som i stor grad består av velstående land, ifølge The Guardian. 

Ni andre land, inkludert Norge, avsto fra å stemme i onsdagens FN-avstemning.

– Skuffet over Norge

– Jeg vil gratulere de afrikanske landene med flertall for en viktig resolusjon. Samtidig er jeg utrolig skuffet over at Norge ikke stemte for. Det bidrar til å undergrave et viktig FN-initiativ mot internasjonalt skattejuks, sier Ingrid Fiskaa, utenrikspolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti.

Fiskaa er særlig kritisk til at regjeringen har lovet at de skal sørge for at Norge «inntar en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å bekjempe ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelse» og «arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet» i Hurdalsplattformen.

Men det gjorde ikke Norge i FN på onsdag, mener Fiskaa. 

– Enorme summer forsvinner hvert år fra både rike og fattige lands statskasser fordi internasjonale selskaper løper fra skatteregningen sin. Jeg forventer at regjeringen spiller en mer proaktiv rolle i det videre arbeidet i FN, sier hun. 

Barth Eide: – Vedtatt uten utredning

– Av vestlige land var det kun Island og Norge som stemte avstående. Norge stemte ikke for resolusjonen fordi vi hadde ønsket en grundigere utredning av hva konvensjonen skal inneholde i forkant, svarer utenriksminister Espen Barth Eide på kritikken fra Fiskaa.

Utenriksministeren forklarer at beslutningen om å stemme avholdent også handler om hvordan skattekonvensjonen skal komplementere eksisterende strukturer, noe som er viktig for Norge.

– Vi har bidratt til OECDs skattearbeid i mange år, og dette har gitt viktige resultater i kampen mot ulovlig kapitalflyt. Samtidig ønsker vi å spille en brobyggerrolle fremover og er opptatt av at skatteprosesser gjøres mer inkluderende, og responderer bedre på utviklingslands behov, sier han, og legger til:

– Selv om resolusjonen ble vedtatt uten utredning, ønsker vi å delta konstruktivt i neste fase og bidra til å utforme videre steg.

Dette er i tråd med Hurdalsplattformen, ifølge utenriksministeren.

– Regjeringen har en klar ambisjon om at Norge skal ha en ledende rolle innen internasjonalt skattesamarbeid og i kampen mot skatteunndragelse og ulovlig kapitalflyt. Det er en del av innsatsen mot global urettferdig fordeling og støtter opp under bærekraftsmålene, sier Barth Eide.

Powered by Labrador CMS