Minst 32.975 palestinere er drept i israelske angrep på Gazastripen siden oktober, ifølge Gazas helsemyndigheter. Seks måneder med krig har også ført til enorme ødeleggelser på infrastrukturen i middelhavsenklaven, ifølge en fersk rapport.

Ny rapport om de massive ødeleggelsene:

Gazas «ruinhaug» vokser, anslår milliardregning for gjenoppbygging

Israels bomberegn over Gaza har bidratt til skader på infrastruktur for minst 200 milliarder kroner, ifølge ny rapport fra Verdensbanken. Etter seks måneder med krig er sykehus, skoler og hele bydeler jevnet med jorda.

Publisert Oppdatert

Anslagene for det som er ødelagt i Gaza tilsvarer 97 prosent av samlet BNP for Vestbredden og Gaza i 2022, ifølge Verdensbankens foreløpige skadevurderinger. Til sammenligning var det norske bistandsbudsjett i 2023 på vel 58 milliarder kroner.

Rapporten Interim Damage Assessment report, utarbeidet i samarbeid med FN, viser at ødeleggelsene ikke bare skyldes bomber, men også israelske bakkestyrkers bruk av granater og miner. The New York Times har dokumentert at hoteller og moskeer, sykehus og utdanningsinstitusjoner er ødelagt – at hele bydeler er jevnet med jorda.

Havnen i Gaza by, omtalt som en livline for fiskeindustrien, og enorme jordbruksområder er ødelagt etter bevegelse av tanks og bulldosere, ifølge den amerikanske storavisen. Og 25 av de 36 sykehusene på Gazastripen er satt ut av drift etter israelske angrep. De som fortsatt er operative er nå overfylt av syke og sårede, og mangler det meste av utstyr.

72 prosent av boligene er ødelagt

Rapportforfatterne brukte eksterne datainnsamlingskilder for å måle skader på fysisk infrastruktur fra oktober i fjor fram til slutten av januar 2024.

De finner at ødeleggelsene påvirker alle sektorer av den palestinske økonomien: 

  • Ødelagt boligmasse står for 72 prosent av de anslåtte kostnadene. 
  • Offentlig infrastruktur som vann, helse og utdanning står for 19 prosent.
  • Skader på nærings- og industribygg står for 9 prosent. 

Anslagsvis 26 millioner tonn bygningsmasse er nå del av Gazas enorme ruinhaug, som det ifølge Verdensbankens rapport vil ta mange år å rydde.

Mens gjenoppbygging vil kreve betydelig, årelang innsats, bør gjenopprettingstiltak ifølge Verdensbanken starte så snart situasjonen tillater det, som et supplement til nødhjelp.

75 prosent av befolkningen på flukt

Rapporten tar også for seg hvordan ødeleggelsene påvirker på Gazas befolkning. 

Sjokket for Gazas økonomi som følge av den pågående konflikten er et av de største observert i nyere økonomisk historie, ifølge Verdensbanken. 

Flertallet av palestinerne i Gaza omtales nå som flerdimensjonalt fattige og «mer enn halvparten av befolkningen er nå på randen av hungersnød og hele befolkningen opplever akutt matusikkerhet og underernæring», heter det.

I tillegg er mer enn en million mennesker uten et hjem og 75 prosent av befolkningen er på flukt, en situasjon som «har rammet kvinner, barn, eldre og personer med funksjonshemninger hardest», med livslange konsekvenser for de yngste barna.

Utdanningssystem har kollapset fullstendig, og med 84 prosent av helseinstitusjonene ødelagt, og mangel på elektrisitet og vann for å drive gjenværende fasiliteter, har befolkningen minimal tilgang til helsetjenester. Et ødelagt vann- og sanitærsystem gjør at folk trenger vannrasjoner for å overleve, ifølge rapporten.

Powered by Labrador CMS