Palestinske flyktninger demonstrerte utenfor kontorene til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) i Libanons hovedstad Beirut 30. januar, etter at flere land frøs støtten til FN-organisasjonen.
Palestinske flyktninger demonstrerte utenfor kontorene til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) i Libanons hovedstad Beirut 30. januar, etter at flere land frøs støtten til FN-organisasjonen.

Norske Chr. Michelsens institutt skal vurdere UNRWA

FN har opprettet en uavhengig gruppe som skal vurdere FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger. Norske Chr. Michelsens institutt skal delta i gjennomgangen.

Publisert Oppdatert

Oppdraget er å finne ut om FN-organisasjonen UNRWA gjør alt den kan for å sikre at de ansatte jobber i tråd med FNs nøytralitetsprinsipp.

Gruppen er nedsatt av FNs generalsekretær António Guterres, i samråd med UNRWA sin sjef Philippe Lazzarini, og skal ledes av Frankrikes tidligere utenriksminister Catherine Colonna, heter det i en uttalelse fra FNs generalsekretær mandag.

Colonna skal jobbe sammen med et norsk, svensk og dansk forskningsinstitutt: Chr. Michelsens institutt i Bergen, Raoul Wallenberg-instituttet i Sverige og Institut for Menneskerettigheder i Danmark.

Israelske anklager

Gjennomgangen kommer som en følge av at Israel har anklaget tolv UNRWA-ansatte for å ha deltatt i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober. De fleste av de tolv anklagede palestinerne har fått sparken, mens resten er døde.

Den israelske utenriksministeren hevder at regjeringen har bevis på at at UNRWA har «bånd til terrorisme».

– Vi skal legge fram alt av bevis som understreker UNRWAs bånd til terrorisme og deres skadelige virkning på regional stabilitet, skriver utenriksminister Israel Katz i sosiale medier.

Katz er sikker på at komiteen vil finne brudd på nøytralitetsprinsippet.

– Det er maktpåliggende at denne komiteen bringer sannheten fram i lyset, skriver han.

Satte støtten på vent

Den israelske krigføringen mot Hamas på Gazastripen har ført til enorme lidelser for befolkningen i området, og WHO advarer om faren for en sultkatastrofe. UNRWA, som har 13 000 ansatte på Gazastripen, har vært helt sentral i hjelpearbeidet.

Som følge av anklagene mot organisasjonen har imidlertid en rekke store giverland, blant annet USA og Tyskland, satt støtten til UNRWA på vent. Norge har lovet å opprettholde støtten, og forsøker samtidig å overbevise andre land om å snu.

Også Spania er blant dem som mener at støtten må videreføres. Mandag vedtok landet å øke støtten til UNRWA med om lag 40 millioner kroner.

FNs generalsekretær peker på at anklagene mot UNRWA kommer i en tid der organisasjonen jobber under ekstremt utfordrende forhold for å gi livreddende hjelp til 2 millioner mennesker på Gazastripen. Han understreker også at disse er helt avhengig av UNRWA for å overleve en av verdens største og mest komplekse humanitære kriser.

Trenger israelsk samarbeid

Gjennomgangen gjøres parallelt med en etterforskning som FNs kontor for interngranskninger skal gjennomføre av de tolv UNRWA-ansattes innblanding i 7. oktober-angrepet.

– Samarbeidet med israelske myndigheter, som kom med anklagene, vil være helt nødvendig for at etterforskningen skal være vellykket, skriver FNs generalsekretær.

Gruppen innleder arbeidet sitt 14. februar og skal levere en foreløpig rapport i slutten av mars i år. En endelig rapport er ventet i slutten av april og skal offentliggjøres.

I uttalelsen fra FNs generalsekretær står det at gruppen skal identifisere mekanismene og prosedyrene som UNRWA har for å sikre nøytralitet, og se på anklagene om at nøytralitetsprinsippet kan ha blitt brutt.

Den skal også gjennomgå hvordan nøytralitetsprinsippet håndheves i praksis tatt i betraktning den særskilte politiske og sikkerhetsmessige situasjonen som UNRWA jobber i.

I tillegg skal gruppen komme med anbefalinger om hvordan mekanismene og prosedyrene kan styrkes, og hvorvidt det bør iverksettes nye som er bedre egnet til formålet.Powered by Labrador CMS