Meninger

Parlamentet i Liberia har avvist en gruvekonsesjon som ifølge Tax Justice Network Africa ville ført til tap av kontroll over natur- og infrastrukturressurser.
Parlamentet i Liberia har avvist en gruvekonsesjon som ifølge Tax Justice Network Africa ville ført til tap av kontroll over natur- og infrastrukturressurser.

Et oppsiktsvekkende vedtak – som kommer folket i Liberia til gode

Parlamentet i Liberia forkastet gigantavtale verdt 800 millioner dollar med verdens største stål- og gruveselskap. Det valget kommer folket i Liberia til gode, skriver Julie Kristine Wood i Tax Justice Norge.

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ifølge de norske hjemmesidene til ArcelorMittal, har konsernet et «solid rykte verden over for ærlighet og integritet i ledelsespraksis og forretningstransaksjoner».

Dette rykte ser lite solid ut etter betingelsene i den foreslåtte kontrakten med Liberia har kommet frem.

Ved å inngå avtalen ville Liberia måttet gi opp kontrollen og mye av sine rettigheter over natur- og infrastrukturressurser.

Eksperten som analyserte kontraktsforslaget fant at gruveselskapet i realiteten stilte krav om å få enerett til å forvalte rettigheter til bruk av havner og jernbaner.

I tillegg ville de fått eksklusive rettigheter til å hindre at andre fikk tilgang på ressursene.

Kontrakten stengte også for myndighetenes innsyn i mengden mineraler som ble eksportert.

Fakta:

  • African Parliamentary Network on Illicit Financial Flows and Tax (APNIFFT) ble opprettet av TJN Afrika og er et nettverk ledet og styrt av paramentmedlemmer fra hele Afrika.
  • Er etablert i 36 land med 258 medlemmer.
  • Nettverket jobber for å dempe ulovlige finansstrømmer, fremme skatterettferdighet, og sørge for at ressursenes avkastning gagner de territorier de hentes fra og ikke forsvinner ut av landet.

Sist men ikke minst, ville Liberias befolkning fått svært lite igjen via skatter og avgifter hvis kontrakten hadde blitt godkjent av parlamentet.

Hilser avvisningen velkommen

Det er første gang parlamentet i Liberia har sagt nei til å gjennomføre en gruvekonsesjon av slik kaliber, og dette kan altså tilskrives analysearbeid gjennomført av Tax Justice Network Africa, samarbeidspartnere og eksperter.

Disse inkluderer Integrity Watch Liberia og «African Parliamentary Network on Illicit Financial Flows and Tax (APNIFFT) og forskere fra Columbia University.

TJN Africa skriver på sine hjemmesider at de «…. hilser avvisning av kontrakten velkommen og at det er et kjempeskritt fram mot bedre ressursfordeling i landet og en mer rettferdig skattepolitikk i Afrika.»

Organisasjonen og deres partner, Integrity Watch Liberia, vil fortsette å støtte parlamentets gjennomgang og analyse av fremtidige gruvekonsesjoner gjennom det afrikanske parlamentsnettverkeBt APNIFFT.

Understreker viktigheten av offentlig innsyn

Denne saken har stor betydning fordi afrikanske land er langt mer avhengig av skatteinntekter fra selskap enn rike land.

Liberia-saken synliggjør også hvor viktig offentlig innsyn i slike kontrakter med næringslivet er.

Det er notorisk vanskelig for sivilsamfunn, forskere og parlamenter å få innsyn i slike prosesser, og når det først skjer, tåler ofte ikke kontraktbetingelsene dagens lys.

Regjeringen varsler ny eierskapsmelding til høsten.

Krav om åpenhet må inngå som en grunnstamme i statens investeringer og eierskap.

Powered by Labrador CMS