Lege Jane Manyahi ved Cardinal Rugambwa sykehus i Dar es Salaam gleder seg over den nye loven.

Ny lov skal gi gratis helsehjelp til 15 millioner fattige i Tanzania 

Helsearbeidere og kirkelige lobbyister har kjempet fram en ny helselov i Tanzania som garanterer hjelp til landets 15 millioner fattigste. – Folk har dødd og kvinner har måttet føde utenfor sykehusporten, forteller legen Jane Manyahi, som tidligere har måttet avvise pasienter fordi de ikke kunne betale. Andre helsearbeidere er mer skeptiske til om det nye systemet vil fungere.

Publisert

Den nye helseforsikringsloven innebærer at tanzanianere nå blir pliktige til å betale helseforsikring. Forsikringspengene settes i et fond. De fattigste er fritatt fra å betale denne forsikringen, men vil få hjelpen de trenger gjennom fondet. I tillegg til forsikringen, skal myndighetene skattelegge tobakk, alkohol, luksusvarer og banktjenester. Alle i landet vil nå få et helsekort som viser at de har rett til helsehjelp.

Lege Jane Manyahi ved Cardinal Rugambwa sykehus i Dar es Salaam gleder seg over den nye loven.

– Det har gjort vondt å avvise folk som ikke kunne betale for behandlingen. Senest i går døde en mann med en nyresykdom fordi han ikke fikk hjelp i tide. Derfor en denne loven utrolig viktig, sier hun til Panorama.

I lengre tid har en del helsepersonell valgt å behandle pasienter først og ta diskusjonen om kostnadene etterpå.

Jane Manyahi mener den nye helseforsikringen vil være spesielt viktig for personer som lider av ikke-overførbare sykdommer, slik at de kan få nødvendig behandling i tide, samt foreta alle de nødvendige helsetestene for å kunne stille riktig diagnose.

– For pasienter med nyresvikt som trenger dialyse kan kostnadene være overveldende. Hver sesjon koster opptil 240 000 tanzanianske shilling (cirka 1000 kroner), forteller hun.

Mener loven er for svak

Men ikke alle helsearbeidere er like begeistret for den nye helseforsikringsloven.

Deus Kitapondya, som er helseekspert ved Ephata Mission-sykehuset i Tabora, mener den nye loven har store svakheter og at den trolig vil mislykkes på grunn av mangel på en tydelig og bærekraftig finansieringsmekanisme.

– Bærekraftig finansiering er avgjørende for å sikre at lokalbefolkningen får adgang til kvalitetshelsetjenester, sier Kitapondya til Panorama.

Han anklager Tanzanias styrende elite for å utnytte helseagendaen av politiske grunner.

Kitapondya er skeptisk til om den nye helseforsikringen vil få stor oppslutning blant vanlige tanzanianere, som sliter under vanskelige økonomiske kår og som allerede har erfart at det er store forskjeller i adgang til helsetjenester.

– Utsatte befolkningsgrupper uten adgang til helsetjenester risikerer å bli etterlatt, og det vil slå beina under prinsippet om universell helsedekning, sier Kitapondya.

Han tror det vil ta tid for landet å etablere et robust helsesystem med klare strategier og ansvarsfordeling. Dette mener han er en forutsetning for å kunne nå ut til hele befolkningen i et land med noen av verdens høyeste fødselsrater.

Kitapondya mener det er lettere å bestemme at utdanning skal være obligatorisk, enn det er å kreve at alle som angivelig har råd, skal tegne en helseforsikring. Grunnskolen er gratis og er betalt av sentrale myndigheter. Foreldre trenger ikke betale for mer enn skoleuniformer og kladdebøker.

– Jeg tror det blir umulig å få alle til å slutte seg til en helseforsikring der bare ti prosent av befolkningen har vært med de siste 20 årene. Hva slags under forventer vi denne gangen, spør han retorisk.

Stor glede blant fattige

Edmund Matotay, programkoordinator for det tanzanianske kirkefellesskapet TEC, mener den nye loven gir håp og at det er en milepæl som vil lette byrden på fattige lokalsamfunn.

Programkoordinator Edmund Matotay.

– Det er stor glede i fattige samfunn som nå får ubegrenset tilgang til helsetjenester, sier Matotay.

Han forteller at religiøse institusjoner som driver mye helsearbeid, merker de stadig økende kostnadene.

– Mange av de fattige vi betjener, har knapt nok penger til mat, og i hvert fall ikke til å betale for helsetjenester, sier Matotay.

Han forteller at rundt 40 prosent av tanzaniere som i dag ikke har helseforsikring, vil måtte slutte seg til det nye systemet.

– Det er nå påbudt for dem som har råd til å slutte seg til helseforsikringssystemet. Det vil utvide helseforsikringen og bidra til å opprettholde systemet, sier Matotay. 

Han tror dette er realistisk og vil bidra til å hjelpe de som ikke har råd. Han mener det er viktig at folk forstår hvorfor de må bidra og fordelene det vil ha for samfunnet.

Kirkelig lobbyvirksomhet

I sju år har kirkenettverket  i Tanzania, sammen med Kirkens Nødhjelp, kjempet for den nye helseloven. Lovforslaget er blitt utsatt to ganger i parlamentet, men etter omfattende lobbyvirksomhet gikk lovforslaget gjennom i forrige uke. 

 – Dette er en viktig milepæl for hele Afrika og er en lov som vil få stor presedens over hele kontinentet, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. 

– Med denne loven har myndighetene skrevet en viktig kontrakt med sine landsmenn. Ikke bare vil loven redde utallige liv, men den vil også bidra til en utbygging av helsetilbudet i landet, sier Høybråten i en pressemelding. 

Matotay forteller at det har vært mange diskusjoner rundt hvordan dette skal finansieres, og hvordan man skal kartlegge de aller fattigste som skal fritas fra å betale forsikring. 

– Nå har vi funnet en god løsning som alle er fornøyde med. Denne loven hadde ikke vært mulig uten Kirkens Nødhjelp, som har skapt en plattform for dette arbeidet og vært en aktiv pådriver, sier han. 

Loven vil tidligst tre i kraft fra juli neste år.

Powered by Labrador CMS