Etter to tiår med tilbakegang, øker nå forekomsten av underernæring - en av de fire indikatorene Global Hunger Index bruker for å utarbeide sine sult-prognoser. Av de 155 millioner menneskene i en nødssituasjon eller katastrofe i 2020, var konflikt den viktigste sultdriveren for om lag to tredeler. Illustrasjon: GHI

Global Hunger Index: «Tragisk langt unna» å nå bærekraftsmålet om null sult

Publisert

Kampen for bedre matsikkerhet er «farlig nær å spore av», ifølge ferske tall fra Global Hunger Index (GHI).

Tallene som ble presentert i slutten av forrige uke viser at hele 47 land står i fare for å ikke nå sine null-sult-målsetninger innen 2030. «Det er vanskelig å være optimistisk om sult-bekjempelse i 2021», heter det i rapporten fra GHI.

- En giftig cocktail av klimakrise, koronapandemien og stadig mer alvorlige konflikter, truer med å utslette eventuelle fremskritt som er gjort mot sult de siste årene, sier Dominic MacSorley, administrerende direktør i organisasjonen Concern Worldwide til The Guardian.

Funnene fra GHI kommer samtidig som Verdens matvareprogram (WFP) advarer om at en gjennomsnittlig temperaturøkning på to grader vil kunne føre til en enorm økning i antall mennesker som ikke vet om de har mat på bordet i morgen.

Konflikt rammer hardest

De ferske tallene fra GHI, et verktøy for å måle og spore sult, utviklet av organisasjonen Concern Worldwide og tyske Welthungerhilfe, viser at framskrittene som er gjort for å avverge sult de to siste tiårene er i ferd med å avta, noen steder også i ferd med å reverseres.

FNs Bærekraftsmål nummer 2, å utrydde sult, handler om at alle mennesker på jorden skal ha tilgang på næringsrik mat, hele året. Det å få i seg nok mat til å leve et godt liv er en menneskerettighet. Etter tiår med nedgang, stiger nå altså tallene. Og mer enn halvparten av menneskene som GHI mener kan rammes av underernæring bor i konfliktland. GHI-poengsummen beregnes ved hjelp av fire indikatorer, inkludert underernæring, såkalt «child wasting», «stunting» og barnedødelighet.

Landene omtalt i Global Hunger Index er rangert på en skala fra 0 til 100, der en poengsum på 50 eller høyere er klassifisert som «ekstremt alarmerende». Somalia, med 50,8 poeng, er det eneste landet av de 135 rangerte som faller inn i denne kategorien, mens hele fem land - Den sentralafrikanske republikk, Tsjad, DR Kongo, Madagaskar og Jemen - har «alarmerende» sultnivåer, ifølge GHI.

Powered by Labrador CMS