Denne uka annulerte det israelske parlamentet en avtale fra 2005 om tilbaketrekning fra flere bosettinger på Vestbredden. Vedtaket baner vei for at bosettere kan returnere til områder de tidligere har trukket seg ut av. Bildet er av den israelsek bosettingen Efrat.

UD avviser kritikk fra FNs spesialrapportør

For å opprettholde folkerettens prinsipper må Norge se på sitt forhold til Israel, mener FNs spesialrapportør Francesca Albanese. UD avviser kritikken.

Publisert

Francescka Albanese er spesialrapportør for FN i okkuperte palestinske områder og mener at både Oslo-avtalene og giverlandsgruppa for Palestina, som Norge leder, har bidratt negativt til palestinernes rett til selvbestemmelse.

I et åpent brev til utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) som er publisert i Dagsavisen, retter hun også kraftig kritikk mot Norges bidrag til å opprettholde folkeretten.

– Det er nedslående at vestlige stater, inkludert Norge, kategorisk nekter å treffe tiltak nedfelt i FN-pakten. Til tross for Israels ugjerninger og oppfordringer fra sivilsamfunnet, som norsk fagbevegelse, heter det i brevet.

Hun kritiserer blant annet Norge for å avstå å stemme ja til resolusjon 77/247 i FNs hovedforsamling, der Den internasjonale domstolen blir bedt om å uttale seg om lovligheten i den israelske okkupasjonen.

– Det er ikke en måte å gi folkeretten forrang på, skriver hun.

Avviser kritikken

Statssekretær Erling Rimestad (Ap) i Utenriksdepartementet avviser på vegne av Huitfeldt kritikken fra FNs spesialrapportør.

– Norges engasjement er basert på ønsket om å støtte opp om FN og internasjonalt samarbeid, og om folkeretten, inkludert en regelbasert verdensorden basert på FN-pakten, sier han til NTB.

– Utenriksministeren har fordømt Israels nylige beslutning om å legalisere bosetningsutposter på den okkuperte Vestbredden og tatt klart avstand fra planene om å bygge tusenvis av nye boliger i allerede etablerte bosetninger, sier Rimestad.

– I jevnlige møter om Midtøsten i FNs sikkerhetsråd og i andre relevante fora har vi fremført tydelig våre posisjoner knyttet til blant annet de israelske bosetningene, utkastelser og husrivninger og voldsbruk fra partene i konflikten, sier han.

Fikk ikke tid Rimestad forsvarer også Norges beslutning om å avstå fra å stemme da FNs hovedforsamling ba Den internasjonale domstolen (ICJ) om å uttale seg om lovligheten i den israelske okkupasjonen.

– Det var i hovedsak fordi tekstforslaget som inkluderte henvisningen til ICJ ble lagt inn i resolusjonen helt på tampen av forhandlingene. FNs medlemsstater fikk dermed ikke tid til å foreta brede konsultasjoner og grundige vurderinger av konsekvensene av henvisningen, som vi og andre mente var nødvendig i en slik sak, sier han.

– Norsk avståelse skal ikke tolkes som at vi mener at saken er irrelevant for domstolen å vurdere. Vi ser fram til å lese ICJs konklusjoner, understreker Rimestad.

Powered by Labrador CMS