Nytt studietilbud for de unge

Også de helt unge studentene får nå et tilbud i utviklingsstudier. Det starter i Oslo og fullføres som en bachelor i internasjonale studier i Australia.

Publisert

I de siste årene har interessen for utviklingsstudier eksplodert i Norge, og mange har ikke fått studieplass ved høgskoler og universiteter.
Nå har Bjørknes International College i Oslo utviklet en studieplan for de helt unge, hvor studenter også kan komme inn direkte fra videregående skole. Det første året vil undervisningen foregå på norsk, mens det meste av litteratur og eksamener skal være på engelsk. Det skal sikre en mykere overgang til de neste to årene på Flinders University i Adelaide i Sør-Australia.
- Jeg tror det er de som «vil forandre verden» som kommer til å søke dette studiet. Engasjement og samfunnsbevissthet vil sannsynligvis være en del av personligheten til studentene. Jeg ønsker også å få studenter med bakgrunn fra andre kulturer, sier Gunn Bjørnsen, fagansvarlig ved studiet på Bjørknes.
En 3-årig Bachelor kan sammenlignes med cand. mag, fordi den gir grunnlag for opptak til en Master. Året i Oslo skal gi en generell innføring i internasjonale forhold, med særlig vekt på utviklingsstudier, globalisering og internasjonale relasjoner. De kommende to årene blir på Flinders University, et anerkjent universitet og blant de første som etablerte et eget Centre for Development Studies.
Flinders-universitetet nevner en rekke karrieremuligheter for de som gjennomfører studiet - og det er ikke bare bistandsarbeider. De nevner også diplomati, internasjonal forskning og konsulentvirksomhet, journalistikk, menneskerettigheter, business og forsvarsrelaterte jobber.

Powered by Labrador CMS