Omtrent 40 prosent av alle såkalt ‘økonomisk aktive’ er bønder, og omtrent 40 prosent av dem er kvinner, skriver Nærstad. Aksel Foto: Ken Opprann
Omtrent 40 prosent av alle såkalt ‘økonomisk aktive’ er bønder, og omtrent 40 prosent av dem er kvinner, skriver Nærstad. Aksel Foto: Ken Opprann

Norfund satser feil i landbruket

MENINGER: Det er bra at Bistandsaktuelt i sitt juni-nummer setter søkelys på Norfunds investeringer i landbruk. Dessverre mener jeg Norfund har gjort svært mye galt i sine landbruksinvesteringer – mer enn det som kommer fram i artikkelen i Bistandsaktuelt.  Samtidig er det sterkt beklagelig at Norfund nå har bestemt seg for å ikke lenger investere i primærlandbruk.

Publisert

For seks-sju år siden ble jeg bedt av Norfund om å holde et innlegg om deres landbruksinvesteringer på en konferanse fondet skulle arrangere. Da satte jeg meg inn i hva slags investeringer Norfund gjorde innenfor landbruket. Det jeg sa på konferansen ser dessverre ut til å stå seg den dag i dag.
Det er bra at Norfund investerer i landbruk. Ikke noe yrke er viktigere enn å være bonde, for mat må vi alle ha for å overleve. Bønder er også verdens størst yrkesgruppe. Omtrent 40 prosent av alle såkalt ‘økonomisk aktive’ er bønder, og omtrent 40 prosent av dem er kvinner. Dessverre utgjør bøndene også den desidert største gruppa av fattige og ekstremt fattige i verden.
FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, slår fast at vekst i brutto nasjonalprodukt for landbruket i utviklingsland i gjennomsnitt er 2,9 ganger mer effektivt for å redusere fattigdom sammenliknet med vekst i andre sektorer. Verdensbanken sier at vekst i brutto nasjonalproduktet som stammer fra landbruket, er minst dobbelt så effektivt i å redusere fattigdom enn vekst i sektorer utenom landbruket. Satsing på landbruket i utviklingsland er viktig også for å nå flere av de andre bærekraftsmålene.


Feil å satse på industrilandbruk

Hovedproblemet med Norfunds landbruksinvesteringer har etter min mening vært at det investeres i storskala industrilandbruk. I svært mange tilfeller presser denne typen landbruk i fattige land småbrukere vekk fra jorda som familiene deres har drevet i generasjoner. De har som oftest ikke formelle eiendomsrettigheter, så storselskaper kan skaffe seg eiendomsrettigheter på ulike vis, og så overta jorda. Industrilandbruket er som regel ikke bærekraftig. Ensidig dyrking av noen få sorter og bruk av store mengder kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler fører til utpining av jorda og reduksjon av det biologiske mangfoldet. Hvor mange tiår denne typen landbruk kan holde på, er usikkert, men i all evighet er det i alle fall ikke. Jordbruksarealet i verden er begrenset, og befolkningen øker, så det er viktig å bevare det landbruksarealet og fruktbarheten som er.
I min innledning på Norfunds konferanse, utfordret jeg fondet til å vri sine investeringer fra storskala ikke bærekraftig landbruk, til å investere sammen med småbrukere i bærekraftig landbruk. Norfund svarte at det kunne de gjerne gjøre om vi kom opp med gode forslag, og fondet finansierte et grundig arbeid for å finne fram til slike investeringsmuligheter. Norfund syntes rapporten om alternative investeringer sammen med småbønder var interessant, men konkluderte likevel med at fondet ikke ville gå inn i det.

Pilotprosjekt

Basert på utredningen som ble gjort for Norfund, er det startet opp et bitte lite pilotprosjekt i Mosambik med økonomisk støtte fra en tysk stiftelse gjennom More and Better Network (www.moreandbetter.org). Den som ønsker mer informasjon om dette prosjektet, kan se en kort video og lese boka Agroeecology. Reweaving a New Landscape som er skrevet av forskeren Angela Hilmi som foretok utredningen for Norfund. Den kan lastes ned gratis.
Det er bra at Norfund ifølge artikkelen i Bistandsaktuelt, ikke lenger vil investere i store plantasjer, men Norfund bør ikke slutte å investere i primærlandbruk. Investeringer sammen med småbrukere i utviklingsland er den mest effektive måten Norfund kan bidra til å redusere sult og fattigdom.

Powered by Labrador CMS