Partnerskap på tvers av sektorer er viktig for å støtte og fremme jenter og unge kvinners deltakelse i teknologirelaterte fag, skriver artikkelforfatteren.
Partnerskap på tvers av sektorer er viktig for å støtte og fremme jenter og unge kvinners deltakelse i teknologirelaterte fag, skriver artikkelforfatteren.

Likestilling er umulig uten digitale ferdigheter for jenter

MENINGER: Verden digitaliseres, og det går fort. Arbeidsmarkedet om 10 år vil se annerledes ut enn det gjør i dag. Dette medfører et reelt problem for verdens jenter, da de henger etter på digitale ferdigheter i nesten alle land. I en verden designet for og av menn, må vi sette jenter først for å oppnå likestilling på alle plan.

Publisert

Det er store kjønnsforskjeller når det gjelder tilgang til internett, mobiltelefoner, mulighet til å bruke mobilt internett, kompetanse til å utvikle teknologi samt grunnleggende digitale ferdigheter. Det er for eksempel 197 millioner færre kvinner enn menn verden over som eier en mobiltelefon, og bruken av mobilt internett er 23 prosent lavere hos kvinner enn hos menn. De største forskjellene finner man i Sør-Asia. I land som Bangladesh bruker kun 13 prosent kvinner, sammenlignet med 30 prosent menn, mobilt internett.

Det er estimert at 90 prosent av fremtidens arbeidsplasser vil kreve en grad av digital kompetanse. I årene fremover vil de fleste arbeidsplasser stadig kreve mer sofistikerte digitale og IKT-ferdigheter. Det er derfor avgjørende å se digital opplæring i sammenheng med utviklingspolitiske mål om at flere unge skal ut i arbeid, og målet om likestilling med fokus på inkludering av unge kvinner i det fremtidige arbeidsmarkedet.

Partnerskap for jenters digitale ferdigheter og deltakelse

Vi kan endre trenden. Styrker vi jenters digitale ferdigheter og deltakelse, er vi med på å sikre deres plass og rolle i den stadig voksende digitale økonomien. Tilgang til internett og IKT-opplæring og støtte av lærere er avgjørende for å sikre god og relevant utdanning. Det bør derfor legge til rette for tidsriktig og oppdatert IKT og digital teknologiutdanning i nasjonale læreplaner, samt investeres i IKT-opplæring og støtte av lærere for å fremme IKT-utdanning, også for jenter. Dette innebærer tilpasning av læreplaner og inkluderende undervisningsmetoder.

Partnerskap på tvers av sektorer er viktig for å støtte og fremme jenter og unge kvinners deltakelse i teknologirelaterte fag. Slik sikrer vi at jentene har lik tilgang til digitalt baserte arbeidsplasser nå og i fremtiden. Sivilsamfunnsorganisasjoner har en unik kompetanse på grasrota, og sammen med leverandører av digitale løsninger og teknologi kan vi bidra til inkluderende og systematisk bruk av og opplæring i digitale ferdigheter.

Men for å fremme digital inkludering er vi nødt til å ta tak i de underliggende årsakene til skjevfordelingen mellom jenter og gutter. Vi må se på de spesifikke barrierene som holder unge kvinner tilbake i møte med digitale jobber og deltakelse. Dette inkluderer å se på diskriminerende lover, sosiale normer og kvinners tilgang til nødvendige ressurser.

Videre er det nødvendig å sikre trygg og etisk bruk av internett og teknologi. Derfor startet Plan International et samarbeid med Telenor i 2018 for å øke barn og unges kompetanse på feltet. Partnerskapet vil omfatte både økonomisk støtte og tilgang til en rekke digitale og mobile teknologiløsninger, med særlig fokus på likestilling for jenter i Bangladesh, Myanmar og Thailand. Vi er nå i gang med det første store prosjektet i Myanmar som skal gi digital kompetanse til over 700.000 barn og unge.

Positiv til regjeringens digitaliseringsmelding

Plan International Norge ser frem til regjeringens kommende stortingsmelding om digitalisering innenfor norsk utviklingspolitikk. Gir man jentene og unge kvinner digitale ferdigheter, gir man dem samtidig en mulighet til å komme seg inn på jobbmarked, bli økonomisk uavhengige og ta ansvar for eget liv og fremtid.

De digitale kjønnsforskjellene er et globalt problem, men det kan løses - også av jentene selv. De trenger bare å bli gitt muligheten til å ta del i den digitale utviklingen.

Powered by Labrador CMS