Mer oljepenger til fornybar energi

Regjeringen og støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti åpner for at Oljefondet skal kunne investere 30 – 60 milliarder i fornybar energi. Et utvalg skal se nærmere på hvordan en større andel av oljefondet kan investeres i fattige land.

Publisert

Samtidig vil regjeringen innføre et nytt kriterium som åpner for å utelukke «klimaverstinger» fra oljefondet. Men regjeringen mener ikke det er grunnlag for å utelukke alle kull- og petroleumsselskaper.

Finansminister Siv Jensen la fredag fram stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014.

Regjeringen foreslår å innføre et nytt, atferds basert utelukkelseskriterium i retningslinjene rettet mot «handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser».

Kriteriet favner bredt og begrenses ikke til enkeltsektorer eller én type klimagass. Det vil også fange opp at normene på dette området vil utvikle seg over tid, fremgår det av Finansdepartementets pressemelding.

- Jeg har merket meg at ekspertgruppen mener at bruk av fondet som et klimapolitisk verktøy vil være både uheldig og lite effektivt. Regjeringens tiltak bygger videre på den brede enigheten om fondets rolle som finansiell investor som har bidratt til en robust og langsiktig forvaltning av våre felles sparepenger, sier finansminister Siv Jensen.
- Eierskapsutøvelse og dialog skal fortsatt være det viktigste virkemiddelet for håndtering av klimaspørsmål i forvaltningen av fondet, sier hun.

Regjeringen har vært under press for å utelukke kullselskaper fra oljefondet.

Miljøprofil

– Vi er blitt enige om å øke den særskilte rammen for miljørelaterte investeringer, herunder fornybar energi, sier Jensen.

I fjor ble miljømandatene økt til 30-50 milliarder kroner.

Årsrapporten for 2014 viste at avkastningen på miljøinvesteringene i oljefondet var 5 prosent i fjor. Til sammenligning oppnådde aksjeporteføljen samlet en gevinst på 7,9 prosent i 2014.

– Miljøporteføljen har gjort det svakere enn de brede porteføljene i fire av de fem årene vi har hatt dem, sa oljefondets sjef Yngve Slyngstad da rapporten ble presentert.

Både Venstre og KrF er tilfreds med at rammen for miljømandater nå blir økt.

KrFs Hans Olav Syversen «er overbevist om at dette blir lønnsomme investeringer», og sier det styrker den grønne profilen i fondet.

– Grønne verdier er for lengst blitt en driver i verdensøkonomien, og fornybar energi kommer i løpet av noen tiår til å bli en knapphetsressurs, sier Venstres Terje Breivik

Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, har i dag en antatt verdi på omkring 7.000 milliarder kroner. Fondet er investert i over 9.000 selskaper.

SV er svært misfornøyd

– Forslaget fra Siv Jensen er fullstendig utilstrekkelig, både når det gjelder klima, atomvåpen, skatteparadiser og korrupsjon, sier partiets finanspolitiske talsperson Snorre Valen til NTB.

– Her må Stortinget rett og slett overkjøre regjeringen, krever han.

Fattige land

Kirkens Nødhjelp er positiv til at regjeringen vil nedsette et utvalg som vil se nærmere på hvordan en større andel av oljefondet kan investeres i fattige land og fremvoksende markeder.

– Med betydelig større investeringer i utviklingsland kunne vi skapt arbeidsplasser, skatteinntekter og økonomisk vekst i disse landene. I tillegg kunne det gitt mulighet for enda større avkastning for fondet, sier leder for utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp, Wenche Fone.

Organisasjonen mener at det er i utviklingslandene den økonomiske veksten vil skje fremover, samtidig som det er et stort behov for kapital til nødvendige investeringer. Men Kirkens Nødhjelp mener at for å sikre etiske investeringer som skaper gode og tiltrengte arbeidsplasser også for de fattigste, er det avgjørende at utvalget ser på hvordan man kan investere i gode bedrifter i de fattigste landene.

– Investeringer i lavinntektsland er vanskelig, og vil kreve at Stortinget åpner for å investere oljefondet i andre ting enn aksjer. Et sted å begynne kan være å samarbeide med aktører med lang og god erfaring fra direkteinvesteringer, sier Wenche Fone.

Powered by Labrador CMS