Ukrainske marinesoldater har i høst blant annet blitt kurset av Kystjegerkommandoen i Norge på å bruke småbåter til taktisk forflytning og infiltrasjon, skjult overvåkning og rekognosering, samt offensive operasjoner. Nå utvides det maritime samarbeidet ytterligere.

Norsk-britisk koalisjon skal styrke Ukrainas sjøforsvar og sikre trygge fraktruter

Omfattende norsk og britisk militær bistand skal hjelpe Ukraina med blant annet å sikre trygge fraktruter for landets store landbrukseksport. Det kan i neste omgang styrke matforsyningen i fattige land.

Publisert

Ukraina er en av verdens største eksportører av produkter som hvete, mais og solsikkeolje, men russiske angrep mot havner og annen sivil infrastruktur har gjort sjøveien inn og ut av Svartehavet utrygg. 

– Storbritannia, Norge og andre land vil hjelpe Ukraina med å styrke sikkerheten langs kysten og til havs. Ukraina vil få støtte til å bygge en permanent maritim kapasitet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram går i allianse med Storbritannia for å sikre Ukraina et bedre sjø- og kystforsvar.

Norges bidrag til styrkingen av det ukrainske sjøforsvaret innebærer både personell, materiell og opplæring. Prislappen på bidraget er uklart, men samarbeidet skal vare helt frem til 2035, skriver NRK

Storbritannia vil på sin side blant annet stille to minesveipere til rådighet for Ukraina. 

Den norsk-britisk koalisjonen for å styrke Ukrainas maritime forsvar ble offentliggjort i London mandag.

Britisk initiativ

– Jeg vil takke Storbritannia for å ha tatt initiativet til å skape denne koalisjonen, og for å være vertskap for lanseringen av «Maritime Capability Coalition» her i London i dag. Forsvaret av Ukraina er viktig for euro-atlantisk sikkerhet, sier Gram i en pressemelding.

Han forteller at allierte og partnere har en tett dialog om hvordan man kan organisere militær støtte til Ukraina i fremtiden. Ulike koalisjoner er opprettet for å støtte Ukraina.

Forsvarsministeren viser til at Norge som maritim nasjon kan bidra med kompetanse, nye teknologiske løsninger og nytenkning.

– Vi må hjelpe Ukraina i arbeidet med å åpne handelsruter og fri bevegelse i Svartehavet. Vi har som mål å styrke Ukrainas marineforsvar og forbedre Ukrainas evne til å operere langs sin egen kyst. Norge har allerede gjennomført opplæring av ukrainske soldater i småbåtoperasjoner og vil kunne bygge videre på denne støtten når de konkrete planene for videre utvikling er klare, sier forsvarsministeren.

Økt antall angrep mot havneanlegg

Ukrainske byer langs Svartehavskysten har de siste fem månedene opplevd en kraftig opptrapping i russiske angrep mot havne-infrastruktur, noe Panoramas journalister også opplevde i november under besøk til byene Odesa og Mykolaiv. 

Også store havnedepoter for korn har blitt rammet. Opptrappingen av angrep mot Odesa og andre svartehavsbyer de siste ukene og månedene kommer i kjølvannet av at Russland i sommer trakk seg fra den kjente kornavtalen Black Sea Grain Treaty

Kornavtalen har vært ansett som svært viktig for å sikre fattige befolkninger i Afrika og Midtøsten tilgang til importert mat til akseptable priser.

Avtalen, som ble inngått i juli 2022 med hjelp av Tyrkia og FN, sikret trygg frakt av ukrainsk korn, gjødsel og matolje fra tre sørukrainske havner, blant dem Odesa. Motytelsen var lettelser i vestlige sanksjoner på russisk landbrukseksport. 

Sikret matleveranser

Avtalen ble applaudert av land i Afrika og Midtøsten fordi den sikret matleveranser, hindret sult og reduserte presset i de globale matvaremarkedene.

Men i juli i år – ett år etter inngåelsen – trakk Russland seg fra avtalen. Begrunnelsen var at de vestlige sanksjonene ikke ble opphevet og lettet i et tilstrekkelig omfang.

Som et svar på Russlands nei til videre samarbeid om kornfrakt gjennom Svartehavet opprettet Ukraina en alternativ fraktrute for sivile skip langs rumenske og bulgarske kyster. I tillegg har Romania rustet opp havnen sin i Constanta slik at den har betydelig større kapasitet enn tidligere.

Nato-land samarbeider

Panorama omtalte nylig at de to Nato-landene Bulgaria og Romania allerede har begynt med minesveiping langs den nye skipsruten. Både Russland og Ukraina har minelagt havområder for å sikre seg mot fiendtlige angrep fra sjøen. 

Etter at Svartehavet nylig ble utsatt for uvanlig kraftige vinterstormer er det advart mot at mange flyteminer kan ha forurenset nye områder.

Ukraina har fra før overtatt to britiske militære minesveiperfartøyer i Sandown-klassen, etter at de ble pensjonert fra den britiske marinen. Storbritannia har også etablert et samarbeid mellom det britiske selskapet Marsh McLennan og ukrainske myndigheter som sikrer krigsforsikring for sivile skip  som anløper ukrainske havner.

Powered by Labrador CMS