– Gjennom å investere mobiliserer vi privat kapital og bruker de samme midlene flere ganger, så vi kan bidra til å bekjempe fattigdom og klimaendringer, sier Norfund-direktør Tellef Thorleifsson om fjorårets resultater for det statlige investeringsfondet.

Norfunds direktør:

– Ser at vi kan bidra til å bekjempe fattigdom på en effektiv måte

Norfund-sjef Tellef Thorlifsson fornøyd etter at Statens investeringsfond for utviklingsland i fjor investerte like mye som i rekordåret 2022, tross at verdens samlede investeringer falt.

Publisert Oppdatert

– Vi har lyktes i å holde et høyt nivå på våre bidrag til å skape flere jobber i noen av de mest krevende landene der høy risiko gjør at mange investorer kvier seg for å satse, sier administrerende direktør Tellef Thorleifsson i Norfund i en pressemelding

De samlede utenlandske direkteinvesteringer til utviklingsland falt i fjor med 9 prosent, til 841 milliarder dollar, ifølge en rapport fra UNCTAD

Men tross krevende tider, har Norfunds investeringer har hatt en jevn vekst de siste årene. I 2020 økte investeringene med 20 prosent, i 2021 med 10 prosent og i 2022 med nye 20 prosent. I 2023 ble rekordnivået på 6,5 milliarder fra 2022 opprettholdt. 

Over bistandsbudsjettet har Norfund de siste to årene mottatt 1,68 milliarder til fondets utviklingsmandat og én milliard til Klimainvesteringsfondet. De samlede årlige investeringene er nå på 2,5 ganger beløpet overført fra statsbudsjettet, som følge av frigjorte midler fra avkastning og nedsalg, ifølge pressemeldingen.

Over halvparten til Afrika

Norfund fikk ansvar for det nye klimainvesteringsfondet i 2022. 

I fjor investerte Norfund 1,6 milliarder over dette mandatet i fornybar energi i land med særlig høy andel fossil energi i eksisterende og planlagt kraftproduksjon.

– Behovene for kapital til fornybar energi i disse markedene har vokst ytterligere som følge av dyrere kapital og høye gasspriser, sier Thorleifsson.

Over utviklingsmandatet investerte Norfund ytterligere 1,4 milliarder kroner i fornybar energi. Norfund investerte også 2,3 milliarder kroner i selskaper innen finansiell inkludering, 812 millioner krpner i selskaper innen landbruk og industri, samt 412 millioner kroner i lokale og regionale fond som investerer direkte i selskaper.

– Gjennom våre investeringer, samt eierskap direkte i bedrifter, ser vi at vi kan bidra til å bekjempe fattigdom på en effektiv måte, sier Thorleifsson.

Powered by Labrador CMS