Kristine Fredriksen, styreleder i Stiftelsen Effekt, er fornøyd med veksten for innsamlingsportalen gieffektivt.no.
Kristine Fredriksen, styreleder i Stiftelsen Effekt, er fornøyd med veksten for innsamlingsportalen gieffektivt.no.

Nykommer med hurtig innsamlingsvekst

Den lille innsamlingsportalen Gieffektivt.no vokser raskt. På fem år har den gått fra å samle inn 440 000 til 6,4 millioner kroner.

Publisert

Gieffektivt.no er en donasjonsportal som drives i et samarbeid mellom Stiftelsen Effekt og Effektiv Altruisme Norge. De markedsfører seg med å bruke forskningsbaserte metoder for å finne de mest effektive organisasjonene å støtte.

- Vi baserer oss på å anbefale organisasjoner som driver evidensbasert, kostnadseffektivt, åpent og med vekstpotensial. Vår nisje er for de giverne som ønsker sikker avkastning og vil se direkte hvor pengene går og hvordan de blir brukt, forklarer Kristine Fredriksen, styreleder i Stiftelsen Effekt.

Etter å ha mer enn 14-doblet omsetningen på fem år, arbeider organisasjonen nå med å rigge seg for videre vekst og knytte til seg mer erfarne aktører.

Trygve Ottersen, områdedirektør for helsetjenester i Folkehelseinstituttet, har nettopp tiltrådt som styremedlem, og planlegger å ansette en daglig leder. Til nå har driften av organisasjonen blitt gjort på frivillig basis.

- Vi er litt new kids on the block og har kanskje en litt annen giverbase enn andre organisasjoner. Vi har veldig mange unge givere, og en del av dem gir betydelige summer. Jeg tror vi utløser gaver fra givere som kanskje ellers ikke ville gitt, men som ser at det gir sikker avkastning, sier Fredriksen.

Drives frivillig

Organisasjonen baserer seg på vurderinger fra organisasjonen Givewell når den velger ut hvilke organisasjoner den støtter. På sine nettside trekker Gieffektivt.no fram fem internasjonale organisasjoner: to som jobber mot malaria, en som driver kontantoverføring til fattige, en som bekjemper neglisjerte tropesykdommer i utsatte områder og en som jobber for å redusere feilernæring ved hjelp av A-vitamintilskudd.

- Kan man ikke like gjerne gi pengene direkte til disse organisasjonene i stedet for til dere?

- Man får skattefradrag ved å gi via oss. Vi vil være et forenklende mellomledd som gjør det enklere for flere å gi, sier Fredriksen.

- Det står mye om hva dere har samlet inn, men hvor mye blir gitt videre?

- Vi gir hundre prosent av det vi samler inn videre. Vi dekker også transaksjonskostnadene, så alt vi samler inn går rett til formålet.

- Hvordan er det mulig, dere har vel administrasjonskostnader?

- Vi driver på frivillig basis. Vi har hatt en lønnet ansatt i perioder, men da har vi fundraiset spesifikt for det og for andre faste utgifter.

- Mange gir femsifret

Andreas Stråbø Normann, som driver nettsiden, forteller at giverne utmerker seg med en veldig høy gjennomsnittsstørrelse på gavene.

- Mange gir femsifrede beløp og oppover. En del givere har tatt et "giving what we can pledge", et løfte om å gi bort ti prosent av inntekten sin. Samtidig tror jeg en del av dem er skeptisk til vanlige bistandsorganisasjoner.

Giving What We Can viser til et initiativ av filosofen Toby Ord ved Universitetet i Oxford, som også er knyttet til effektiv altruisme-miljøet. Siden initiativet startet i 2009 har 5 686 mennesker forpliktet seg til å gi bort minst ti prosent av inntekten sin, ifølge organisasjonens nettsider. I Norge sier Fredriksen at omkring hundre personer har gjort det samme.

Powered by Labrador CMS