Offentlige bistandsmyndigheters bruk av private konsulenter skaper debatt også i Storbritannia. Britenes utviklingsminister Priti Patel har nå gitt en rekke firmaer 30 dagers frist på å gi opplysninger om blant annet inntekter og skattepraksis.

Konsulentbråk i Storbritannia

Private konsulenter som tjener millioner på offentlig bistand skaper debatt også i Storbritannia. Adam Smith International, som har mottatt rundt 35 millioner norske bistandskroner, er et av firmaene som får kraftig kritikk.

Publisert

Det er ikke bare i Norge at bruken av private konsulenter innen bistanden vekker debatt.

Også i Storbritannia har det i høst vært en rekke kritiske saker i media som hatt søkelyset på hvordan private konsulentfirmaer tjener gode penger på å ta oppdrag for med britiske bistandsmyndigheter.

Ifølge en granskning gjort av avisa The Times har britene brukt hele 3,4 milliarder pund på konsulenter i perioden 2011 til 2016. Halvparten av denne enorme summen er brukt på å hyre i konsulenter fra britiske konsulentfirmaer. Blant eksemplene avisa omtaler er at en britisk tenketank fikk over 10 000 pund får å skrive en enkelt blogpost og at annet firma fikk 23 000 pund for å skriver et to-siders notat

– Alvorlige anklager

Ifølge The Times har det to største firmaene, Crown Agents og Adam Smith International, fått bistandskontrakter til en verdi av henholdsvis 323 millioner pund og 296 millioner pund fra 2011 til 2016.

Adam Smith International har vært fokus i flere av de kritiske medieoppslagene og fått kritikk for høye lønninger og stor utbytte. Firmaet hadde et overskudd på rund 250 millioner kroner i løpet av 2013 og 2014. Bistandsaktuelt har tidligere skrevet om hvordan dette firmaet fikk rundt 35 millioner norske bistandskroner for å levere støttefunksjoner til norske oljeeksperter i Sør-Sudan.

Avisa The Daily Mail hevder nå at Adam Smith International selv har produsert skrytende omtaler av firmaets arbeid som så ble sendt til parlamentsmedlemmer. Ifølge avisa ble rosen presentert som om den kom fra politikere og embetsmenn i land hvor Adam Smith International jobber. Daily Mail skriver også at en tidligere ansatt i Dfid, britenes svar på Norad, som nå jobber i Adam Smith International har fått tak i sensitive interne Dfid-dokumenter. Dokumenter som angivelig skal ha gitt Adam Smith International en konkurransefordel.

– Dette er svært alvorlige anklager som gir grunn til bekymring, sier Stephen Twigg, som leder det britiske parlamentets utviklingskomite til Daily Mail.

En representant for Adam Smith International sier at firmaet har bidratt til skrivingen av de rosende omtalene som ble sent til parlamentsmedlemmene, men understreket at omtalene kom fra de forskjellige samarbeidspartnerne og at det overhodet ikke er snakk om noen form for forfalskning. Vedkommende sier også at firmaet ser meget alvorlig på bruken av interne Dfid-dokumenter.

Ganskning i parlamentet

De mange kritiske medieoppslagen har nå bidratt til at britene utviklingsminister, Priti Patel, nå har gitt en rekke firmaer 30 dager på å gi en rapport om inntekter, skatt og mulige interessekonflikter. «Dette er blitt særlig aktuelt etter den siste tidens avsløringer i media», skriver Patel i brevet som er sent til firmaene.

Det britiske parlamentets utviklingskomite varslet tirsdag at komiteen vil be om en granskning av hvordan offentlige bistandspenger brukes på konsulenter. Granskningen skal blant annet se på om DFIDs bruk av konsulenter er effektiv og kostnadseffektiv, om lønningen og overskuddene til konsulentfirmaene er «passende» og om den reelle konkurransen mellom konsulentfirmaene er god nok.

Powered by Labrador CMS