Norad innfører ny partner-modell som skal gi mer effektiv bistand

Plusspartner åpner for et mer fleksibelt og strategisk samarbeid med de store sivilsamfunnsorganisasjonene, ifølge en presssemelding fra Norad. Målet er bedre og mer effektiv bistand.

Publisert Oppdatert

– Med plusspartner-modellen avbyråkratiserer vi bistandsforvaltninga. Vi frigjør tid hos oss og partnere til å jobbe mer med resultatoppnåelse. Dette er gjennomføring av regjeringens tillitsreform i praksis, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim i pressemeldingen

Plusspartner skal bidra til å øke kvaliteten og effektiviteten på bistanden, ifølge Norad. Ressurser i Norad og hos plusspartnere skal frigjøres og brukes til strategisk dialog og styrket fokus på kunnskap og læring om hva som gir best bistandseffekt, nytenkning og utprøving av nye tilnærminger.

– Omfattende planer og kontrollregimer gir ikke nødvendigvis bedre resultater og mindre misbruk. Utfordringene vi står overfor med å nå bærekraftsmålene innen 2030 krever at vi tenker nytt sammen med partnerne våre og at vi bruker bistanden mest mulig strategisk. En mer tillitsbasert samarbeidsform med partnere vil kunne bidra til å heve kvaliteten på bistanden. Vi ser frem til å jobbe med organisasjonene innenfor denne nye modellen, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Plusspartner er for organisasjoner som fyller visse krav til strategisk innretning og faglig kompetanse, implementeringskapasitet og gode kontrollsystemer. Organisasjoner må søke om å bli plusspartner. De som får status som plusspartner vil få forenkla søknadsrutiner og mer finansiell fleksibilitet.

Powered by Labrador CMS