FN anslår forventes at 3,2 millioner barn under fem år vil lide av akutt underernæring innen utgangen av året, av disse står minst en million barn i fare for å dø av sult. Bildet er fra Leger uten grensers klinikk i Herat og viser to to barn som får behandling for underernæring. Foto: Hector Retamal / AFP / NTB

Sult kan ta flere afghanske liv enn 20 år med krig

MENING:  Hvis ikke det internasjonale samfunnet stopper sanksjonene og finner en umiddelbar løsning på bankkrisen i Afghanistan, vil flere mennesker dø av sult denne vinteren enn under tjue år med krig og konflikt.   

Publisert

Tre måneder etter Talibans maktovertakelse i Afghanistan utfolder det seg en humanitær katastrofe rett foran øynene våre. Fattigdom og underernæring øker drastisk, og uten umiddelbar handling fra det internasjonale samfunnet vil hundretusener av mennesker dø av sult de neste månedene.

Ekstrem situasjon

Den ekstreme situasjonen forverres ytterligere av beslutninger tatt langt utenfor Afghanistans grenser. Da Taliban tok makten i august stoppet den internasjonale finansiering av den afghanske staten umiddelbart. Dette ble gjort i samsvar med USAs og FNs sikkerhetsråds sanksjonsregime mot Taliban, som nå er i regjering. Ti milliarder dollar fra den afghanske sentralbanken ble frosset av USA, og i tillegg stoppet giverlandene ytterligere overføringer til Afghanistan.

75 prosent av Afghanistans offentlige utgifter, inkludert helse og utdanning, ble tidligere direkte finansiert gjennom internasjonal bistand. Sanksjonene har vært ekstremt ødeleggende for nasjonaløkonomien, og det offentlige helsevesenet fungerer ikke lengre. Den plutselige stoppen i overføringer har ført til at nærmere en million ansatte i offentlig sektor står uten lønn. Flere millioner mennesker som er avhengige av denne inntekten har blitt kastet ut i akutt fattigdom.

Kollaps

Den afghanske økonomien og banksystemet står på randen av kollaps. Globale bankinstitusjoner vil ikke forholde seg direkte til Den afghanske sentralbanken, og på grunn av sanksjonene fra USA, Verdensbanken og FN, som også EU overholder, er afghanske banker isolert fra det internasjonale pengesystemet. Med noen få unntak kan de derfor ikke motta overføringer fra utlandet.

Det amerikanske finansdepartementet har tillatt noen begrensede unntak som tillater FN og noen internasjonale frivillige organisasjoner å foreta transaksjoner for spesifikke humanitære aktiviteter. Internasjonale banker er imidlertid fortsatt svært forsiktige med å tillate transaksjoner til Afghanistan, for å unngå å bli straffet av USA.

I tillegg til den økonomiske og politiske krisen, pågår det en alvorlig tørke. Ifølge Verdens matvareprogram har rundt 40 prosent av årets avlinger gått tapt. Halvparten av befolkningen, rundt 20 millioner mennesker, får ikke nok mat til å dekke sine daglige behov. Ifølge FN vil dette tallet trolig fortsette å stige utover vinteren. Det forventes at 3,2 millioner barn under fem år vil lide av akutt underernæring innen utgangen av året, av disse står minst en million barn i fare for å dø av sult.

Får ikke betalt lønn

De få afghanerne som fortsatt har penger på kontoene sine, stiller seg i lange køer utenfor bankene i håp om å få ut kontakter. Slåsskamper bryter ut når desperate mennesker blir fortalt at det ikke er kontanter igjen. Familiene deres sulter, og mange hjelpeorganisasjoner sliter med å få tilgang til midlene sine. Mange bistandsorganisasjoner er ikke i stand til å utbetale lønn til helsearbeidere eller lærere, og de har ikke penger til å betale for medisiner eller strøm til å varme opp fødeavlingene på sykehusene.

Talibans tidligere brudd på menneskerettigheter, særlig når det gjelder kvinner og etniske minoriteter, gjør det vanskelig for det internasjonale samfunnets motvilje til å legitimere regimet, og en direktefinansiering av den afghanske staten er derfor forståelig. Ingen ønsker å finansiere et prestestyre, men det nåværende sanksjonsregimet mot afghanske banker dreper sivile afghanere i et omfang som langt overgår grusomhetene til Taliban, ISKP, krigsherrene, tidligere regjeringer og de internasjonale militære styrkene gjennom de siste 20 årene med krig og konflikt.

Det afghanske folket bør ikke nektes tilgang til livsviktig helsehjelp og systematisk sultes fordi det internasjonale samfunnet bruker økonomiske sanksjoner for å utøve press mot Taliban-regimet. Det internasjonale samfunnet straffer dermed afghanske sivile for handlingene til et regime som har tatt over kontrollen av landet med makt.

For kvinner vil den institusjonaliserte diskrimineringen vi sannsynligvis vil oppleve under Taliban, blekne i forhold til konsekvensene av den økonomiske kollapsen. Fremskrittene vi har oppnådd innen kvinners rettigheter til helse og utdanning vil forvitre. Den humanitære krisen som vi bare har sett begynnelsen på, vil påvirke det afghanske folket i generasjoner fremover. Som den kvinnelige menneskerettighetsforkjemperen Jamila Afghani sa: "Vi hjelper ikke afghanske kvinnene ved å sulte dem."

Må handle nå

Vi representerer europeiske frivillige organisasjoner med lang erfaring i Afghanistan og som når millioner av mennesker på bakken. Vi ønsker velkommen løftene fra flere regjeringer om å øke den humanitære støtten til Afghanistan. Men disse løftene vil være til liten nytte hvis FN, frivillige organisasjoner og det afghanske folket ikke får tilgang til kontanter og et fungerende banksystem.

Økonomiske sanksjoner påvirker sivilbefolkningen hardest, og har liten effekt på levekårene til den politiske makteliten. USA, EU og FNs sikkerhetsråd, bør derfor umiddelbart gjennomgå sanksjonsregimet og iverksette tiltak for å gi folk tilgang til sparepengene sine, og afghanske banker tilgang til kontanter, og med det hindre ytterligere menneskelig lidelse.

Det internasjonale samfunnet som for 20 år siden lovet å støtte det afghanske folket i kampen for fred, velstand og menneskerettigheter, har en moralsk plikt til å hindre en kollaps av det afghanske samfunnet og ytterligere sult, lidelse og død. Tiden for å handle er nå.

Powered by Labrador CMS