Thoko Matita, en 29 år gammel sveiser, mener flere unge i Malawi må få tilgang på lån som vil gi dem mulighet til å starte for seg selv.

Malawis unge gjør drømmer til virkelighet

Mayamiko Mbetewa gjorde drømmene sine til virkelighet. Han etablerte sitt eget sveiseverksted og mener entreprenørskap er veien unge i Malawi må gå for å sikre seg et levebrød.

Publisert Oppdatert

Mayamiko Mbetewas sveiseverksted retter seg særlig mot folk som bygger hus, men det var ingen enkel prosess å lage en forretningsplan og iverksette den, forteller han Bistandsaktuelt.

Han hadde ikke nok kapital til å investere i alt utstyret som trengs for å komme i gang.

– Jeg hadde 120 000 kwacha (rundt 1500 kroner), men jeg hadde ingen faglige kunnskaper om sveising. Jeg spurte en venn som hadde de faglige ferdighetene om vi skulle inngå et partnerskap. Han var enig, og vi bygde opp bedriften sammen fra null.

Men partnerskapet varte ikke lenge. Vennen hans dro, og han sto der alene med sveiseutstyr og verktøy han hadde lånt.

Han var fast bestemt på å fortsette, og rekrutterte to kvalifiserte sveisere. De fikk selskap av andre unge menn, og bedriften var tilbake på rett spor igjen.

Gir unge muligheter

Mbetewa var 32 år gammel da han startet bedriften i 2014. Siden har verkstedet vokst, og han har klart å kjøpe nytt og bedre utstyr og verktøy. Han har også klart å kjøpe en generator for å møte de hyppige strømbruddene.

Bedriften sysselsetter nå ti unge menn, og har lært opp flere andre som driver for seg selv.

– De åtte årene vi har vært i virksomhet, har vi ikke bare klart å øke vår kundebase, vi har også gitt opplæring til unge mennesker, sier Mbetewa.

Selv er han tobarnsfar og kommer fra Mulanje-distriktet sør i Malawi. Han har en høyskoleeksamen i bedriftsøkonomi og ledelse, og arbeider også som offentlig tjenestemann.

Bedriften hans gir unge ansatte muligheten til å forsørge sine familier, og Mbetewa mener entreprenørskap er veien å gå for at unge i Malawi skal få et sikkert levebrød.

Biogass-systemer for jordbruket

Clement Kandondo (29) er en annen ung gründer. Han har studert ved Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources (Luanar).

Etter at han ble uteksaminert derfra, etablerte han selskapet EcoGen Malawi Limited, som arbeider med teknologi for biogass.

– Selskapet vårt ble etablert basert på forskningsarbeid vi gjorde rundt 2016, og kom i drift i 2021. Vi tilbyr teknisk avanserte biogass-systemer for produksjon av energi og gjødsel, som bøndene kan bruke på jordene, forteller han.

Mphatso Gama (22), markedsføringssjef i EcoGen, sier bedriften til nå har installert over 65 biogass-systemer i 18 distrikter, blant dem Mchinji og Kasungu i det sentrale Malawi.

Systemet bruker avfall til å produsere gass som kan brukes til matlaging, i tillegg til gjødsel som småbønder kan bruke på jordene sine. Selskapet har nå tolv ansatte, alle under 31 år, forteller Gama.

Mphatso Gama (22) er markedsføringssjef i EcoGen. En bedrift med tolv ansatte, alle under 31 år.

Høy ungdomsarbeidsledighet

Mbetewa og Kandondo er to av flere unge mennesker i Malawi som, med oddsene mot seg, har tatt risikoen og satset på entreprenørskap. Ikke bare for å sikre sin egen økonomi, men også for å skape arbeidsplasser for andre.

Mens noen ungdommer har satset på å skape bedrifter innen kunstig vanning, motorverksteder, elektro, skredderier og fiske, sliter mange med å få seg jobb.

Ungdomsarbeidsløsheten er høy i Malawi og levekostnadene har skutt i været. Ifølge det nasjonale statistikkbyrået er godt over halvparten av landets 19 millioner innbyggere fattige, og koronapandemien har ytterligere forverret situasjonen.

I 2020 lovet president Lazarus Chakwera å skape én million jobber for ungdom i løpet av et år. Det er på langt nær blitt realisert.

Ungdom har demonstrert i gatene med krav om at presidenten må gå av, men presidenten er fortsatt optimistisk og tror at han skal klare å fikse økonomien og skape arbeidsplasser.

De hyppige og langvarige strømbruddene bidrar derimot til flere arbeidsløse unge fordi jobber som krever elektrisitet, som sveising, blir rammet.

Hele 80 prosent av Malawis befolkning er under 35 år. Og Verdensbanken anslår at 9,8 prosent av unge mellom 15 og 24 år er arbeidsløse.

– Det er ikke jobber å få, selv ikke for faglærte eller ungdom med utdanning, sier Queen Kamlongera, som nettopp har begynt i EcoGen Malawi Limited.

Kamlongera har gått arbeidsløs lenge, og vet hva det betyr å være uten jobb. Å gå hjemme uten jobb er utfordrende for mange unge. Foreldre flest forventer at barna, etter endt utdanning, skal skaffe seg jobb og i sin tur hjelpe foreldrene økonomisk.

Mange dropper ut av skolen

Ifølge offisiell statistikk går over 340 000 elever videre til videregående skoler hvert år, og 7000 av dem fortsetter til høyskoler og universiteter. Men mange slutter i skolen.

Elwin Sichiola er direktør for den offentlige organisasjonen Teveta, som arbeider med yrkesutdanning og opplæringstilbud på arbeidsplassene. Han mener arbeidsløsheten blant unge er mye høyere enn Verdensbankens anslag.

Elwin Sichiola, direktør for den offentlige organisasjonen Teveta.

– Ifølge utdanningsdepartementets statistikk går 36 prosent av elevene i grunnskolen videre til videregående skole. Spørsmålet blir hva som skjer med de 64 prosent som dropper ut av skolen. Det er disse som rammes hardest av arbeidsløshet. Og bare fem prosent av elevene fra videregående skole får seg en høyskoleutdanning. De må også få seg en jobb, sier Sichiola.

Teveta er et offentlig organ opprettet for å hjelpe unge med å skaffe seg de tekniske og faglige ferdighetene som trengs for å kunne bli økonomisk selvstendige.

– Vi gir ungdommer opplæring i forskjellige ferdigheter, både innen formell og uformell sektor, som også kan forberede dem på entreprenørskap. De som droppet ut av grunnskolen, får den uformelle opplæringen, forteller han.

Ungdomslån

En tidligere regjering opprettet Malawi Enterprise Development Fund (Madef), som den nåværende regjeringen endret til National Economic Empowerment Fund Limited (NEEF).

Formålet med fondet er å gi finansiell hjelp til vanskeligstilte malawiere, som ungdom, kvinner og funksjonshemmede, ved å gi dem myke lån så de kan starte sine egne virksomheter.

Under tidligere regjeringer er lånene blitt kritisert for å bli brukt som politiske redskap, og tildelt på grunnlag av politisk tilknytning, særlig til regjeringspartiet.

– Det resulterte i at mange unge som fortjente det, ikke fikk tilgang til lånene. Og de som fikk dem, betalte dem sjelden tilbake fordi de så dem som partipenger, ikke som skattebetalernes penger, sier Thoko Matita, en 29 år gammel sveiser.

Matita arbeider i sveisebedriften til Mbetewa, og sier han har planer om å gi opplæring til noen av slektningene sine i landsbyen han kommer fra, slik at de også kan starte egen virksomhet.

Utfordringer og mulige løsninger

Bortsett fra arbeidsløshet og problemer med å få lån står ungdommer også overfor en rekke andre utfordringer.

Å ta risikoen ved å starte for seg selv er en faktor som skremmer mange fra å bli entreprenører, mener Mbetewa. Men Matita peker på at en avpolitisering av NEEF-lån vil gi langt flere ungdommer tilgang til pengene som skal til for å starte sin egen virksomhet.

Ungdomsminister Chimwendo Banda sier en del av løsningen ligger i regjeringens National Youth Service, som skal skape 20 000 jobber i året.

– I tillegg til dette har regjeringen sjøsatt prosjektet Jobs for Youth (J4Y), som vil resultere i at mange ungdommer får arbeidsrelevante ferdigheter, sier Banda.

Powered by Labrador CMS