Flyktningstrømmen fra Ukraina har bidratt til at det globalt for første gang er over 100 millioner mennesker på flukt, ifølge FN. Det er mer en noen gang tidligere.

Nye FN-tall:

For første gang er over 100 millioner på flukt

Russlands krig mot Ukraina er en av årsakene til at antallet mennesker som er drevet på flukt i verden for første gang passerer 100 millioner, ifølge FN.

Publisert

– Antallet mennesker som er tvunget til å flykte fra konflikt, vold, brudd på menneskerettigheter og forfølgelse, har nå passert den svimlende milepælen på 100 millioner for første gang, drevet av krigen i Ukraina og andre dødelige konflikter, heter det i en uttalelse fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Antallet mennesker som er tvangsfordrevet, steg mot slutten av 2021 til 90 millioner, utløst av vold i Etiopia, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afghanistan og Kongo.

Russlands invasjon i Ukraina 24. februar har sendt over 8 millioner mennesker på flukt internt i Ukraina, samt 6 millioner ukrainere på flukt til utlandet, ifølge FNs tall.

– Den internasjonale responsen på mennesker som flykter fra krig i Ukraina har vært overveldende positiv, sier Filippo Grandi som er sjef for FN-organisasjonen UNHCR.

Han understreker at mennesker på flukt på grunn andre steder i verden trenger den samme solidariteten som de ukrainske flyktningene har fått. Grandi vektlegger at fred er avgjørende for at antallet mennesker som er på flukt skal reduseres.

– Til syvende og sist er humanitær hjelp en kortsiktige løsning, ikke en kur. For å snu denne trenden er det eneste svaret fred og stabilitet, slik at uskyldige mennesker ikke blir tvunget til å velge mellom akutt fare hjemme eller usikker flukt eller eksil, sier han.

Flest syrere

– Dette må fungere som en vekkerklokke for å løse og hindre ødeleggende konflikter, gjøre slutt på forfølgelse, og løse de underliggende årsakene som tvinger uskyldige mennesker til å flykte fra hjemmene sine, sier Grandi.

De 100 millioner menneskene som FN oppgir, omfatter flyktninger, asylsøkere samt 50 millioner mennesker som er drevet på flukt innenfor landegrensene i sine egne land.

Syria-konflikten er årsaken til flest flyktninger og internt fordrevne, rundt 13 millioner syrere er internt fordrevne i Syria eller har flyktet fra hjemlandet. Venezuela og Afghanistan er også blant landende med mange på flukt.

Tyrkia, Colombia og Uganda er landene som har tatt imot flest flyktninger.

– Svikter

Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, mener det rekordhøye antallet mennesker på flukt viser at det internasjonale samfunnet har sviktet.

– Det nye giganttallet på hundre millioner mennesker på flukt i verden i dag er et dystert bevis på at verdensledere svikter mennesker i nød på det aller groveste. Bak tallene er det familier uten tak over hodet, barn uten tilgang på skole og hele samfunn som står ovenfor hungersnød. Vi er vitne til kolossale menneskelige lidelser, sier Egeland

I likhet med UNHCR-sjef Grandi peker Egeland på at Ukraina-konfliktens ringvirkninger rammer verdens mest sårbare.

– Krigen i Ukraina har ikke bare fordrevet 14 millioner mennesker fra deres hjem, men har også presset det globale tallet på mennesker på flukt til over hundre millioner for første gang i historien. Ukraina-krisen har også ført til en skarp økning i mat- og drivstoffpriser i mange av verdens kriseområder. Dette forverrer en allerede vanskelig situasjon for mennesker på flukt og vi ser konsekvensene i mange av de områdene hvor vi arbeider - fra Somalia til Jemen, sier Egeland.

– Trenger mer penger

Han mener situasjonen krever at det internasjonale samfunnet legger mer penger på bordet.

– Bistandssystemet overbelastet og underfinansiert. Vi kan ikke hjelpe hundre millioner mennesker i nød uten mer støtte. Det er dobbelt så mange mennesker med behov for hjelp i dag sammenlignet med et tiår siden. Vi trenger dobbelt så mye støtte for å kunne hjelpe dem til å overleve deres livs største kriser.

Den internasjonale bistanden fra OECD-landene var i fjor på rundt 180 milliarder dollar, eller rundt 1750 milliarder kroner. Det er mer enn noen gang tidligere. Samtidig er behovene, blant annet på grunn av korona og langvarige kriser, større enn noen gang.

Powered by Labrador CMS