Sovesyke er en livstruende parasittsykdom som overføres til mennesker via insektbitt fra tsetsefluer. Her er en tsetseflue merket med rosa sporingspulver i forbindelse med et forskningsprosjekt.
Sovesyke er en livstruende parasittsykdom som overføres til mennesker via insektbitt fra tsetsefluer. Her er en tsetseflue merket med rosa sporingspulver i forbindelse med et forskningsprosjekt.

Benin, Uganda og Rwanda:

Har «utryddet» sovesyke

Etter mange år med målrettet arbeid har tre afrikanske land klart å eliminere den livstruende sovesyken som folkehelseproblem. Et veldig viktig steg i riktig retning, ifølge Verdens helseorganisasjon.

Benin, Uganda og Rwanda har klart å kvitte seg med minst én form for sovesyke og følgelig eliminert sykdommen som et folkehelseproblem, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Sovesyke, eller trypanosomiasis, er en livstruende parasittsykdom som overføres til mennesker via insektbitt fra tsetsefluer. Sykdommen er et betydelig helseproblem i store deler av Afrika og har vært årsak til flere større epidemier i flere afrikanske land.

Endemisk

En sykdom som til stadighet opptrer innen et begrenset, større eller mindre, geografisk område, og hyppigere her enn andre steder.

Kilde: Store medisinske leksikon

Sykdommen forårsakes av to ulike parasitter: Trypanosoma brucei gambiense i Vest- og Sentral-Afrika, og Trypanosoma brucei rhodesiense i Øst- og Sør-Afrika. Ifølge pressemeldingen fra WHO er Uganda det eneste av de tre landene der begge former for sovesyke er endemiske. Det østafrikanske landet har klart å eliminere gambiense-formen, og er fortsatt forpliktet til å eliminere rhodesiense-formen.

Målrettet innsats

I Benin har man også hatt suksess med å eliminere gambiense-varianten, mens man i Rwanda har kvittet seg med rhodesiense-varianten.

«Utryddelsen» er et resultat av målbevisst innsats for å bekjempe sovesyke som et folkehelseproblem. Det begynte i 2001, da WHO lanserte et initiativ for å styrke overvåkning og kontroll av sykdommen i alle land med høy forekomst av sovesyke som svar på den store mengden tilfeller som ble rapportert tidlig på 2000-tallet.

Først i rekken var Togo og Elfenbenskysten, som fikk bekreftet eliminering av sykdommen i 2020. Og nå er det altså Benin, Rwanda og Uganda sin tur.

Alle de tre landene har gått grundig til verks og utført omfattende laboratorietester i områder der tilfeller av sovesyke er blitt diagnostisert. De har også utført en rekke tiltak rettet mot selve tsetsefluene, samt laget detaljerte planer for overvåkning av fremtidige sykdomsutbrudd.

Powered by Labrador CMS