Equinors pressetalsmann Ola Morten Aanestad skryter av Tanzanias nye kvinnelige president Samia Suluhu Hassan. – Hun har satt fart i dialogen, sier han.

Tanzania:

Hun satte fart i dialogen. Equinor ett steg nærmere avtale om milliard-investering

30-40 milliarder dollar. Det er verdien på investeringen som nå planlegges gjennomført i Lichi-regionen i Tanzania, ifølge landets egne anslag. Equinor er en av to internasjonale olje- og gasselskaper som har underskrevet på at de vil bidra til gigantavtalen.

Publisert Oppdatert

Prosjektet det dreier seg om er et anlegg for prosessering og utskiping av flytende naturgass, såkalt LNG. En rørledning fra gassfeltene på Tanzanias egen kontinentalsokkel inngår i planene.

Den anslåtte kontraktsverdien tilsvarer om lag 700-900 ganger Norges årlige øremerkede bistand til landet.

Endelig beslutning i 2025?

Lørdag ble en ny avtale om planlegging av prestisjeprosjektet undertegnet i hovedstaden Dodoma. Det skjer etter flere runder med forsinkelser.

Tanzanias president Samia Suluhu Hassan var selv til stede under den høytidelige undertegningen av rammeavtalen som markerer den sannsynlige starten på et petroleumseventyr i Øst-Afrika. Side om side med Equinor var også olje- og gasselskapet Shell. Det er disse to selskapene som er hovedoperatører på feltene på tanzaniansk sokkel.

– Vi antar at den endelige investeringsbeslutningen for LNG-prosjektet vil bli tatt i 2025, sa presidenten under sin tale.

Equinor: – Mye gjenstår

– Det er viktig å understreke at dette først og fremst er en avtale om videre prosess og planlegging. Det er mye som ennå gjenstår av avklaringer før en endelig beslutning om investeringer vil foreligge, sier pressetalsmann for Equinors internasjonale virksomhet Ola Morten Aanestad.

Han skryter av Tanzanias nye president Samia Suluhu Hassan som har fått dialogen mellom de internasjonale selskapene og myndighetene på skinner igjen, etter at det i flere år – under den forrige presidenten – var økende problemer, stadige forsinkelser og liten framdrift i samtalene.

Dette ledet også til at Equinor tidlig i 2021 – ut fra usikkerhet om prosjektet noen gang ville bli realisert – valgte å nedskrive sine verdier i prosjektet fra 982 millioner dollar (om lag 9,6 mrd. kroner) til null.

Equinors pressetalsmann Ola Morten Aanestad er forsiktig optimistisk på vegne av Tanzania-prosjektet, men selskapet tør ikke helt å slippe jubelen løs ennå.

– Det har vært ny framdrift i samtalene, men det er for tidlig å vurdere en reversering av den nedskrivingen vi gjorde i fjor, sier Aanestad.

Han presiserer at verdianslagene for investeringsrammen for prosjektet – 30-40 milliarder dollar – er Tanzanias egne.

Økt investeringslyst?

På spørsmål om hvilke avklaringer som ennå gjenstår før det kan tas en investeringsbeslutning viser Aanestad til «ulike kommersielle, regulatoriske og fiskale betingelser».

– I hvor stor grad har Ukraina-krigen og EU-landenes ambisjon om en utfasing av russisk gass påvirket det som nå skjer?

– Det nye momentumet i samtalene kom jo allerede i fjor, lenge før krigen. Men samtidig er det klart at EUs ambisjon om å gjøre seg mindre avhengig av Russland tydeliggjør behovet for at andre land kommer på banen. Det er behov for pålitelige gassleverandører utenfor Russland. I en slik situasjon kan det også være mer attraktivt å foreta nye investeringer.

– Tanzania anslår prosjektet til å skulle koste om lag 30 mrd. Samtidig er Equinor ett av to store selskaper som er hovedoperatører på gassfeltene. Betyr det at dette vil kunne bli en av Equinors aller største investeringer i Afrika?

– Det som skiller dette prosjektet fra andre store investeringer vi har gjort i Afrika, slik som i Angola og Nigeria, er at vi her er operatør for flere av funnene. Dersom dette blir en realitet, vil det derfor være det hittil største opererte prosjektet i Afrika.

Forsyningsbasen i Mtwara er ett av Equinors anlegg i Tanzania.

Equinor sitter på de største funnene

Equinor og Shell, sammen med Exxon Mobil, Ophir Energy og Pavilion Energy, planlegger å bygge LNG-anlegget i kyst-regionen Lindi i det sørlige Tanzania, opplyser nyhetsbyrået Reuters.

Equinor har operatøransvaret for Tanzanias «blokk 2», der Exxon Mobil også har en eierandel. Denne blokken inneholder, ifølge nyhetsbyrået Reuters 0,6 trillioner kubikkmeter gass. Shell er på sin side operatør for blokkene 1 og 4 der den samlede mengden gass anslås til cirka 80 prosent av det som er i Equinors blokk.

Tanzania utnytter allerede noe av sin gassforekomster til elektrisitetsforsyning og til å drive produksjonsanlegg. Det er også planer om å bygge en gjødselfabrikk, skriver Reuters.

Kun 30 prosent kartlagt

Ifølge avisen The Citizen er kun 30 prosent av landets gassreserver kartlagt så langt.

Energiminister Januari Makamba opplyser imidlertid at Tanzania har et mål om å trappe opp kartleggingen betydelig i neste budsjettår.

Det anslås at Tanzania har kartlagt reserver tilsvarende 57 trillioner kubikkfot. Det andre landet i Øst-Afrika med store gassforekomster, Mosambik, som har kartlagt en større del av sin kontinentalsokkel, har om lag 200 trillioner kubikkfot.

Les mer:

Tanzania håper på økt gass-eksport i kjølvannet av Ukraina-krigen

Equinor i nye samtaler med Tanzania om gass-prosjekt

Optimisme i Equinor, Tanzania ønsker fortgang i gassprosjekt

Det er et gigantanlegg for flytende naturgass tilsvarende det på Melkøya i Hammerfest som nå kan bli en realitet i Tanzania.
Powered by Labrador CMS