Werdens matvareprogram innstilte distribusjonen av mat i Tigray i mars, etter å ha oppdaget at donert korn var forsvunnet. Sekker med korn skal heretter merkes tydelig slik at de kan spores.
Werdens matvareprogram innstilte distribusjonen av mat i Tigray i mars, etter å ha oppdaget at donert korn var forsvunnet. Sekker med korn skal heretter merkes tydelig slik at de kan spores.

Etiopia:

FN gjenopptar matutdeling i Etiopia etter det «største tyveriet i nødhjelpebransjen noen gang»

Nesten fem måneder etter at FN gikk til det drastiske skrittet å innstille leveransene av nødhjelp til millioner av mennesker, gjenopptar nå FNs matvareprogram (WFP) matleveransene i Etiopia.

Publisert Oppdatert

WFP starter opp igjen i liten skala i fire distrikter i Tigray-provinsen for å sjekke om kontrollmekanismene fungerer, etter omfattende tyveri ble oppdaget tidligere i år.

WFP innstilte distribusjonen av mat i Tigray i mars etter å ha oppdaget at donert korn var forsvunnet. I en enkelt by i Tigray ble det funnet store mengder stjålet korn på lokale markeder. Sekkene var fortsatt merket med det amerikanske flagget. Kornet kunne ha mettet 134000 mennesker. 

Sekker ble også funnet på kommersielle melfabrikker. 

Sekker med korn skal heretter merkes tydelig slik at de kan spores, og lokale samarbeidspartnere vil bli lært opp til å sikre at de ikke kommer på avveie.

Hele Etiopia ble rammet

FN stanset i juni utlevering av mat i hele Etiopia. USA, som er den største giveren av korn både direkte til Etiopia og gjennom WFP, tok også en pause i utleveringene. 

Amerikanske tjenestemenn sier at tyveriet trolig er det største som er oppdaget i nødhjelpebransjen noen gang. Hjelpearbeidere har overfor AP sagt at etiopiske tjenestemenn var sterkt medvirkende til plyndring og korrupsjon. 

Etiopias regjering avviser påstandene om offentlig delaktighet som ondskapsfull propaganda og har sagt seg villig til å innlede en felles gransking. 

Flere giverland har sagt at det beste er å fjerne all statlig etiopisk medvirkning fra hele nødhjelpskjeden. Men WFP sier at FN opererer i landet på forespørsel fra regjeringen i Addis Abeba og at representanter for organisasjonen jobber tett med regjeringen på alle nivåer. Kritiske røster i nødhjelpsmiljøet kaller stansen i matutdeling for uetisk og hevder at flere hundre mennesker har sultet i hjel i denne perioden. 

USA holder fortsatt tilbake direkte stat-til-stat hjelp og hjelp via WFP inntil forhandlinger med regjeringen munner ut i et distribusjonssystem som er mindre dominert av lokale myndigheter.

Berørte millioner

Pausen i fordelingen av nødhjelp har berørt 20 millioner etiopiere, rundt en seksdel av befolkningen, samt 800 000 flyktninger fra Somalia og andre steder. Nå starter utdelingen opp igjen, i første omgang til rundt 100 000 personer i fire distrikter i Tigray, den nordlige regionen i Etiopia. Krigshandlingene i Etiopia ble avsluttet med en fredsavtale i Sør-Afrikas administrative hovedstad Pretoria i november i fjor. 

Krigføringen hadde da vart i to år, med tap av opp til en halv million menneskeliv. 

Det amerikanske kontoret for internasjonal bistand (USAID) sier til AP at gjenopptakelsen av matleveransene ikke er finansiert av USA, som viderefører sin suspensjon. Det arbeidet som nå er i gang, blir finansiert av Verdensbanken.

– Vi er innstilt på å gjenoppta leveranser av matvarer så snart vi kan være trygge på at hjelpen når de den er ment for, heter det i en skriftlig uttalelse til AP fra USAID. 

Det legges til at utenriksminister Antony Blinken har snakket med statsminister Abiy Ahmed for å få fortgang i disse spørsmålene. De nye tiltakene som WFP nå prøver ut, omfatter digital registrering av mottakere, merking av sekker, egne kanaler for raske tilbakemeldinger ved uregelmessigheter og bedre opplæring av lokale hjelpearbeidere. 

Det nye distribusjonssystemet skal settes i verk i hele Etiopia så snart som mulig. 

– Folk sulter i hjel  

Noen hjelpeorganisasjoner og etiopiske religiøse ledere har sluttet seg til oppfordringene om å komme i gang snarest mulig.

– Folk sulter i hjel. I løpet av de siste ukene har hungersnød tatt livet av flere hundre mennesker i Tigray-provinsen. Dette er verken humant eller moralsk, sa generalsekretær Alistair Dutton i Caritas International i slutten juli. 

Sjefen for USAID, Samantha Power, er opprørt over meldingene om hungersnød.

– Det å innstille utleveringen av mat i en tid hvor forholdene er så skjøre, er en absolutt forferdelig ting som ingen av oss noen gang ville vært involvert i. Men det var ingen tillit til at maten vi brakte til Etiopia, som amerikanske skattebetalere finansierer, faktisk kom fram til dem som var mest sårbare, sier hun.

Power, som var FN-ambassadør under president Barack Obama, sier at etiopiske myndigheter gransker saken og at de som var innblandet, vil bli holdt rettslig ansvarlig.

USAID kan foreløpig ikke gi noen dato for gjenopptakelse av den amerikanske bistanden. Power sier det vil skje så raskt som overhodet mulig. For USA har opprydding i forholdene rundt hjelpen til Tigray konsekvenser for assistanse i andre konflikter. USA gir militært utstyr for milliarder av dollar til Ukraina, et land som også sliter med korrupsjon, og for Biden-administrasjonen er det viktig å dokumentere at juks med bistand, betalt med amerikanske skattemidler, kan oppdages og korrigeres.

Powered by Labrador CMS