Nytt globalt avtaleutkast gir håp for å løse verdens plastproblemer, ifølge organisasjoner på FNs femte miljøforsamling. Her bærer Joyce Njeri (8) plast hun har funnet på søppelhaugen i Dandora-slummen i Nairobi.
Nytt globalt avtaleutkast gir håp for å løse verdens plastproblemer, ifølge organisasjoner på FNs femte miljøforsamling. Her bærer Joyce Njeri (8) plast hun har funnet på søppelhaugen i Dandora-slummen i Nairobi.

FNs miljøforsamling vil komme med historisk avtale:

– Dette er vendepunktet i kampen mot plast

En ny bindende avtale for å få slutt på plast vil etter alt å dømme bli vedtatt under FN-møtet i Nairobi denne uka. Men lokale stemmer er ikke utelukkende positive. – Plastforbudet vil ikke påvirke oss noe særlig, sier John Chewe, leder for paraplyorganisasjonen for søppelplukkere i Kenya.

Publisert Oppdatert

I dag la FNs femte miljøforsamling fram et utkast til en omfattende global plastavtale som vil være rettslig bindende. Etter all sannsynlighet vil avtalen bli vedtatt på onsdag, på miljøforsamlingens siste dag.

– Det er et historisk øyeblikk og vil gjøre det mulig å få globale regler for plastprodukter, forbruk og avfallshåndtering, sier Eirik Lindebjerg fra Verdens naturfond (WWF).

Lindebjerg er tilstede på FNs miljøforsamling i Nairobi, Kenya, når han snakker med Bistandsaktuelt. Konferansen som startet i dag, er verdens høyeste organ for miljøsaker og samler klima- og miljøministre fra hele verden.

Tilstede på miljøforsamlingen er også John Chewe, leder for den nasjonale paraplyorganisasjonen for søppelplukkere i Kenya. Han er ikke like optimistisk til avtalen.

– Produksjonen av plast har vært så omfattende de siste tiårene, at selv om vi innfører et plastikkforbud i dag, vil vi ha plastikk i mange hundre år, sier John Chewe til Bistandsaktuelt.

John Chewe, leder for den nasjonale paraplyorganisasjonen for søppelplukkere i Kenya.
John Chewe, leder for den nasjonale paraplyorganisasjonen for søppelplukkere i Kenya.

Gir håp

Mangel på god avfallshåndtering og plastforurensning har fatale konsekvenser for dagens natur- og artsmangfold. Siden 1970 har hele 40 prosent av dyrelivet blitt borte. I havet havner også åtte til tolv millioner tonn plastavfall hvert eneste år. Særlig hardt rammet er fattige land, ifølge Verdens naturfond.

Utkastet til den nye avtalen gir derfor stort håp for land som er hardt rammet av plastforurensning, ifølge Lindebjerg.

– Avtalen vil bidra til å øke finansieringen av tiltak mot plastforsøpling i utviklingsland og sette opp systemer for rapportering, vitenskapspanel og forpliktelser om nasjonale handlingsplaner, sier han.

Det er store kontraster mellom det som skjer i FN-bygningene i Nairobi, og forholdene i Nairobis største søppelhaug, Dandora-fyllingen, i ett av byens slumområder.
Det er store kontraster mellom det som skjer i FN-bygningene i Nairobi, og forholdene i Nairobis største søppelhaug, Dandora-fyllingen, i ett av byens slumområder.

Klimatilpasning på bekostning av menneskerettigheter?

Et av de store spørsmålene på miljøforsamlingen er hvordan man kan gjennomføre klimatilpasningstiltak uten at det går på bekostning av menneskerettigheter.

– Sivilsamfunnet, som er på plass her, er særlig bekymret for at klimatilpasning gjennom naturbaserte løsninger ikke legger klare føringer for å ivareta menneskerettigheter og urfolksrettigheter, sier Ingrid Rostad fra Forum for utvikling og miljø (ForUM), som også er tilstede i Nairobi.

Ingrid Rostad er global koordinator for NGO-gruppa i UNEP, som har over 600 organisasjoner i ryggen.
Ingrid Rostad er global koordinator for NGO-gruppa i UNEP, som har over 600 organisasjoner i ryggen.

Videre legger hun til:

– Dette vil føre til at de mest sårbare igjen betaler prisen for klimaendringene.

Rostad er derfor opptatt av at lokale grupper blir tatt med i beslutninger som angår deres liv og lokalsamfunn.

Hun sier også at en viktig sak på møtet er å fremme prinsippet om «ingen tilbakegang». Ingrid Rostad uttrykker likevel bekymring for at dette ikke nødvendigvis er tilfellet.

– Vi ser med særlig bekymring på at enkelte stater har foreslått å stryke alle referanser til «menneskerettigheter» eller rettsikkerhet i flere resolusjoner. I tillegg ser vi at det som har vært vedtatt språk tidligere nå blir svekket, og med det medlemsstatenes ansvar for å implementere vedtakene, sier hun.

Viktige beslutninger utover plast

I tillegg til plastresolusjonen, skal andre viktige beslutninger fattes på FNs femte miljøforsamling de neste to dagene.

– Det er store diskusjoner på kjemikalier, med håp om styrket lovgivning og opprettelse av et nytt vitenskapspanel på kjemikalier, som vil gi verdifull kunnskap om utfordringene knyttet til kjemikalier på verdensbasis, sier Rostad.

Dyrevelferd er en annen sak som står på tapetet.

– Vi har også fått den første resolusjonen om dyrevelferd, noe som er et viktig paradigmeskifte i rollen dyrevelferd har som selvstendig sak og ikke bare knyttet til menneskers helse og naturmangfold, fortsetter Rostad.

Hun understreker at det er viktig med harde forhandlinger om naturbaserte løsninger, hvor både utfordringer knyttet til forholdet til den nye naturavtalen og hensynet til menneskerettigheter og urfolksrettigheter er stridstema.

Eirik Lindebjerg jobber som global koordinator på plast i WWF Global Plastic Policy Lead, WWF International
Eirik Lindebjerg jobber som global koordinator på plast i WWF Global Plastic Policy Lead, WWF International

Forhandlingene er ikke avsluttet

Selv om den historiske avtalen om plast sannsynligvis vil vedtas av FNs miljøforsamling onsdag og andre beslutninger vil bli fattet, er det forventet at forhandlingene vil fortsette i lang tid.

– En serie av forhandlingsmøter settes opp for å forhandle om innholdet og de spesifikke reglene for avtalen. Denne prosessen er ventet å vare ut 2024, sier Lindebjerg fra WWF om plastavtalen.

Powered by Labrador CMS