Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim mener det er Russland som har skylden for at det er skapt ustabilitet og prissjokk i internasjonale matmarkeder.

Norge tok opp matkrisen i FNs sikkerhetsråd:

– Det er Russland som må bære ansvaret

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) talte torsdag i FNs sikkerhetsråd om sammenhengen mellom matmangel og konflikt. Hun mente Russlands krig i Ukraina var en viktig årsak til matkrisen i verden.

Publisert

I innlegget viste hun til at krigen i Ukraina har avdekket Afrikas kroniske avhengighet av import av matvarer, og hun understreket at det er på høy tid å øke Afrikas egen matproduksjon.

Hun framholdt samtidig at Russlands ulovlige krig mot Ukraina har forsterket den globale matvarekrisen og avviste samtidig at sanksjonene mot Russland er skyld i situasjonen.

– Det er den russiske krigen mot Ukraina, ikke målrettede sanksjoner mot aggressorstaten, som har forårsaket den kraftige globale prisøkningen på matvarer og matusikkerhet, sa hun.

FN ønsker slutt på havneblokade

Sikkerhetsrådet drøftet matkrisen mens FN øker presset på Russland for å heve blokaden av ukrainske havner slik at landet, som er en av verdens største hveteeksportører kan gjenoppta hveteeksporten. Ikke minst land i Midtøsten og Nord-Afrika er sterkt avhengig av ukrainsk hvete.

Tvinnereim understreket at en forverring av matsikkerheten globalt fort kan skape mer ustabilitet. Å sikre at folk har mat på bordet, er første prioritet, men det handler også om å forhindre nye konflikter som igjen kan skape matmangel, slik krigen i Ukraina gjør.

I innlegget lovte hun at Norge vil bidra til å dempe konsekvensene av Ukraina-krigen og andre kriger for den globale matsikkerheten.

Intense samtaler

FNs generalsekretær Antonio Guterres har den siste tida hatt intense samtaler med blant annet Russland, Ukraina, Tyrkia, USA og EU for å finne en løsning på krisen.

Russland krevde tidligere denne uken en delvis opphevelse av sanksjonene for åpne ukrainske havner for eksport av korn, slik FNs generalsekretær António Guterres har bedt om.

– Dersom våre partnere ønsker å komme til en løsning, må problemene i forbindelse med sanksjonene på russisk eksport, også løses, sier Russlands viseutenriksminister Andrej Rudenko.

Det internasjonale samfunnet, inkludert FN, har i ukevis krevd at Russland letter på blokaden av ukrainske havner og åpner for at ukrainsk korn kan eksporteres til en verden med stadig mer akutt matmangel.

Mange andre grunner, mener Russland

Ukraina og Russland er blant verdens ledende eksportører av hvete og bygg. Til sammen sto de for 28 prosent av verdens eksport av hvete i 2020, ifølge tall fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

Viseutenriksminister Rudenko hevder at det er mange andre grunner til matkrisen og de høye prisene i verden, ikke minst USAs og EUs sanksjoner mot Russland.

Powered by Labrador CMS