Norge går sammen med USA om et nytt landbruksfond for å hjelpe afrikanske bønder. Fondet skal primært hjelpe bedrifter i landbrukssektoren, som videre hjelper enkeltbønder (som Margret Bonsuk til venstre i bildet) gjennom blant annet å forsyne dem med frø og gjødsel. Bonsuk (50) driver med jordbruk på fulltid sammen med et 20-tall andre kvinner i Kajo Keji i Sør-Sudan.

Nytt norsk-amerikansk initiativ:

Håper å mobilisere 10 mrd. kroner for økt matsikkerhet i Afrika

Sammen med en av verdens største bistandsaktører, amerikanske USAID, vil norske myndigheter stifte et fond som skal bedre matsikkerheten i Afrika. Håpet er at investeringen skal bidra positivt for mer enn en million småbønder.

Publisert Oppdatert

Ved å bruke bistand til å redusere kommersiell risiko skal små og mellomstore landbruksbedrifter få tilgang til kapital gjennom den nye norsk-amerikanske satsingen. 

Norge og USAID skal, ifølge UD, investere 350 millioner kroner hver i fondet – og forhåpentligvis betyr satsingen bedre matsikkerhet i flere afrikanske land.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og USAID-direktør Samantha Power lanserte fondet på et arrangement under FNs høynivåuke i New York i natt.

USAID-direktør Samantha Power (t.v) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim under lanseringen av det nye initiativet i New York i natt.

– Altfor ofte ser vi at små og mellomstore bedrifter blir sett på som for risikable for private investorer. Vi vil bruke bistandsmidler for å redusere risikoen og dermed utløse mer privat kapital, sier Tvinnereim i en uttalelse.

Fondet vil fokusere spesielt på Afrika, hvor sult fortsatt er fremtredende, ifølge en pressemelding fra USAID

Fra den amerikanske bistandsgiganten heter det at muligheten for å redusere fattigdom gjennom investeringer i landbruket er enorm, og at såkalte Agri-SMEs (small-and medium-sized agricultural businesses) er Afrikas største arbeidsgiver – og nøkkelen til å endre en sektor som i i dag i stor grad drives etter sjølbergings-prinsipper, til en kommersielt bærekraftig industri som kan bedre matsikkerheten på hele kontinentet.

20 000 nye jobber?

– SMB-ene er for store for mikrofinansinitiativer, men for små til å få lån i banker, sa USAIDs Samantha Power under lanseringen og forklarte at det norsk-amerikanske initiativet søker å «bridge the gap» for en enormt viktig afrikansk ressurs.

Tenk hva det vil bety om vi får dette til å fungere? spurte Power retorisk og rettet søkelyset mot hvem disse små og mellomstore bedriftene egentlig er.

Fakta:

  • Fondet «Financing for Agricultural SMEs in Africa» (FASA) søker å dempe risiko for investorer i den afrikanske landbrukssektoren.
  • Fondet skal samle midler fra giverland som skal brukes som førstetapsmidler –  eller risikokapital, som tar tap i investeringsprosjekter før eventuelt andre investorer taper sin kapital. Målet med slik kapital er å avlaste risiko for private investorer, og dermed gjøre landbrukssektoren mer attraktiv.
  • Fondets overodnede mål er økt tilførsel av kapital til små og mellomstore landbruksbedrifter (SMB) som direkte påvirker afrikanske småbønders evne til å øke sitt inntektsgrunnlag.

Kilde: UD/Norad

– Dette kan være de som transporterer produkter fra A til B, som bringer varer ut på markedet, eller det kan være de som sørger for frø eller gjødsel. En skalering her kan bidra til å gjøre en småbonde til en gründer, til en forretningsmann, sa Power.

Ideen og mekanismen er utviklet i et samarbeid mellom Norad og USAID. 

Fondet skal tilby førstetapskapital til investorer, og skal gjøre det mer attraktivt å investere kommersiell kapital i små og mellomstore landbruksbedrifter i Afrika. 

Ifølge Norads beregninger har fondet potensial til å mobilisere over ti milliarder kroner, skape 20 000 nye jobber og ha en positiv effekt på over 1,4 millioner bønder. 

– En motor for økonomisk vekst

Dette er første gang en slik mekanisme blir laget med mål om å mobilisere kapital i stor skala utelukkende til landbrukssektoren i Afrika.

Afrikabankens president Akinwumi Adesina og  Kenyas president William Ruto deltok på nattens arrangement, et samarbeid mellom World Economic Forum, USAID og Norge. President Ruto beskrev fondet som svært velkomment og pekte på at investeringer i landbruket i Afrika er den sikreste måten å redusere fattigdom på. 

– Dette initiativet kan bidra til å gjøre Afrika ikke bare selvforsynt, men også til en konkurransedyktig aktør i globale matforsyningssystemer og landbruksverdikjeder, sa president William Ruto i New York i natt.

Også den norske utviklingsministeren har god tro på satsingen:

– Jeg er så begeistret for dette instrumentet, sa Tvinnereim, og påpekte at fondet er et viktig skritt for mer sjølforsyning og mindre importavhengighet for afrikanske land.

Den norske ministeren mente også at den nye mekanismen kan bli én av løsningene på det hun omtalte som en global matsikkerhetskrise.

– Jorbrukssektoren kan bli en motor for økonomisk vekst i Afrika, sa Tvinnereim.

Powered by Labrador CMS