Fra sykehuset i Mwanza sendes droner med blod og medisiner ut til lokale klinikker på øyene i Victoriasjøen. To kommersielle firmaer tar seg av de praktiske sider ved transporten. Foto: Eugine Kusiluka / MSD Tanzania

Tanzania: Livredderne på øyene i Victoriasjøen har vinger

Trodde du at dronetransport av blod var en nyhet forbeholdt rike land som Norge? Neida, spør hvem som helst på øyene i Victoriasjøen, og de vil fortelle deg om droner som daglig kommer summende som mygg i lufta.

Publisert

Aftenposten hadde nylig en reportasje der avisen fortalte om et viktig teknologisk framskritt i norsk helsevesen. Med et mål om å spare tid skulle man prøve ut frakt av blodprøver med droner mellom sykehus og laboratorier i Oslo. «Blodig droneferd mellom Rikshospitalet og Ullevål», lød den dramatiske tittelen.

Men i et fattig område i et fattig land langt fra Norge er det få som ville ha latt seg imponere. Dette er gammelt nytt. De kjenner allerede godt teknologien som nå testes ut i det kalde nord.

Raskt og ubemannet

Vi er på distriktsykehuset i Ukerewe, den største øya i Victoriasjøen, nord i Tanzania. Svevende gjennom tåka ser vi et ubemannet luftfartøyet manøvrere seg nedover. Så snart avstanden til bakken anses som «trygg», slipper den ned en pakke som er festet i en liten fallskjerm. Trygt innpakket ligger to enheter blod.
De daglige forsendelsene fra storbyen Mwanza og andre byer er livsviktige for pasienter på sykehuset. Ofte er det beholdere med blod som ankommer. De skal brukes til blodoverføring under operasjoner, fødsler eller for å behandle ofre for malaria.
Ordningen har kommet i stand på initiativ fra Tanzanias helsedepartement, men skjer i samarbeid med Legemiddelverket i landet (Medical Store Departement) og internasjonale partnere for å levere helsehjelp til avsidesliggende strøk som er vanskelige å nå. To internasjonale firmaer tar seg av teknologiske løsninger og øvrige praktiske sider ved dronetransporten.
Inntil nylig var det å levere slike forsyninger til avsidesliggende øyer på Victoria-sjøen, svært vanskelig. Turen måtte gjøres med bil, en treg ferge og så bil igjen. Det tok lang tid.

Det var den mest traumatiske hendelsen i mitt liv.

Regina Mujuni, fem-barnsmor

Reginas historie

På et helsesenter på øya Ukora, rett nord for Ukerewe, treffer vi Regina Mujuni, som forteller oss sin dramatiske historie. Hun var i ferd med å føde, da legene oppdaget at hun ikke hadde nok blod til å føde naturlig.
- Jeg orker knapt å tenke på lidelsen jeg gjennomgikk. Det var den mest traumatiske hendelsen i mitt liv, sier den 35 år gamle fem-barnsmoren.
Mujuni hadde kraftige veer og samtidig blødde hun mye. Den erfarne jordmoren skjønte imidlertid alvoret i situasjonen. Pasienten sto i fare for å dø, og trengte raskest mulig å få en blodoverføring. Jordmoren sendte raskt av gårde en nødmelding og ba om blod fra et sykehus i byen Mwanza. Ved hjelp av en drone ble det kjapt sendt tre enheter blod og andre medisiner til den fødende.
Mujunis historie endte godt. Hun fødte en frisk guttebaby. Men historien hennes setter samtidig søkelyset på mangelen på medisinske forsyninger i distriktene i Tanzania, og hvordan det rammer helsetjenesten ved de fleste offentlige sykehus.

Den første uka etter fødselen

Selv om mye har blitt bedre de siste par tiårene, har Tanzania fortsatt et av verdens høyeste tall for mødredødelighet. Av 100.000 fødende dør 524, viser myndighetenes tall fra 2017.
Særlig står det dårlig til ved sykehus og helsestasjoner i avsidesliggende strøk. Mangel på personell og medisinsk utstyr påvirker tilbudet.
På øya Ukura står gravide kvinner og nyfødte i stor fare for å dø på grunn av svakheter i tilbudet. Særlig den første uka etter fødselen er kritisk. Selv om de fleste gravide, som kommer til helsesenteret i Bwisya, får gratis oppfølging under selve svangerskapet, må familiene ofte bære kostnadene for det sykehuset ikke selv har på lager.
I et forsøk på å forbedre leveransene av medisinske forsyninger til fjerntliggende strøk, gikk Tanzanias legemiddelverk i 2018 sammen med teknologileverandøren Wingcopter, det medisinske transportfirmaet Zipline International og fraktselskapet DHL. Hensikten var å bruke droner for å levere viktige forsyninger. Tysk bistand har vært med å finansiere prosjektet.

Skal spres til ti regioner

Det er forventet at mer enn ti regioner etter hvert vil dra nytte av initiativet, som først var et pilotprosjekt i regionene Dodoma og Mwanza.
Laurean Bwanakunu, som er administrerende direktør i Legemiddelverket, sier at droner har mulighet til å foreta 2000 leveranser per dag til hundrevis av helsesentre, som vaksiner, blod, prøver og medisiner mot malaria, hiv og aids.
- Siden 2018 har fraktsystemet med droner hjulpet til med å slippe blod og viktige medisiner ned fra lufta i fallskjermer. Det har reddet livet til vordende mødre og barn rammet av malaria, sier Bwanakunu.
Lokalbefolkningen på Ukerewe hyller initiativet og sier det har bidratt til å redusere kostnader og redde liv. Dronene flyr i 100 kilometer i timen. Det er mye raskere enn man kan reise med båt eller bil, og det har bidratt til å redde mange kvinner som opplever vedvarende blødninger etter fødsel.

Trengte blod, i all hast

Anna Kisokas sønn var svært syk og trengte i all hast en blodoverføring. Blodet av en type som ikke var tilgjengelig lokalt, ble i all hast brakt inn med drone.
- Sønnen min kunne ha dødd. De flyr så fort. Jeg greier ikke å forestille meg hvordan det blodet ble levert, sier Kisoka.
Malaria er et hovedproblem på øyene i Victoriasjøen. Det er en dødelig sykdom som i all hovedsak er farlig for gravide kvinner og barn under fem år. Barn som får blodmangel på grunn av malaria, dør ofte på grunn av at det mangler lokale forsyninger av sjeldne blodtyper.
Powered by Labrador CMS