Når totalbudsjettet for bistand har økt, er det uforståelig at man kutter i andelen til næringsutvikling. IKT-Norge etterlyser et betydelig større fokus på innovasjon og digital utvikling, skriver Christopher Hoff. Her fra en fremvisning av utviklingen av kunstig intelligens i Zhengzhou, Kina. Foto: Sipa Asia / Sipa USA / NTB

Er digital utvikling den nye bistanden?

KRONIKK: Innovasjon og entreprenørskap er de viktigste driverne for økonomisk utvikling i alle land. Ved å satse på teknologi i Norges utviklingsarbeid, kan vi bidra til å tette et akutt behov og løfte lokalt entreprenørskap og jobbskaping. Dette må gjenspeiles bedre i norsk bistandspolitikk, skriver Christopher Hoff.

Publisert

Når totalbudsjettet for bistand har økt, er det uforståelig at man kutter i andelen til næringsutvikling. Norge ligger langt tilbake når det kommer til det å kombinere bistand og næringsutvikling.

Christopher Hoff

IKT-Norge etterlyser en betydelig større satsning på næringsliv i bistanden. IKT-Norge mener det har vært en alt for svak satsning på næringsutvikling gjennom flere år. Når totalbudsjettet for bistand har økt, er det uforståelig at man kutter i andelen til næringsutvikling. Norge ligger langt tilbake når det kommer til det å kombinere bistand og næringsutvikling.

En ny undersøkelse fra SSB viser at nordmenns støtte til bistand aldri har vært høyere. Det er gledelig at solidaritetstanken er sterkt forankret i det norske samfunnet. Samtidig er resultatene for hvor god bistanden er mer nyansert. Det gjøres veldig mye bra arbeid i det norske utviklingsarbeidet, men IKT-Norge har etterlyst et betydelig større fokus på innovasjon og digital utvikling siden tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup lanserte «digital strategi for utviklingspolitikken».

Må til for å lykkes med bistanden

Innovasjon kan løfte nasjoner ut av fattigdom. Men den kan også løfte frem nye næringer og samarbeidsmuligheter for Norge i markeder vi vil være avhengige av i fremtiden for videre vekst.

Det beste Norge kan gi er muligheter til handel og teknologiutvikling. Frigjørende teknologi er et område IKT-Norge vil løfte frem. Med frigjørende teknologi mener jeg frigjort fra hindre til å delta i samfunnet. Fra det å kunne delta på skole til jobb og sosiale settinger. Som for eksempel det norske selskapet No Isolation, som med sine løsninger hjelper barn, ungdom og eldre ut av sosial isolasjon. Mange trenger hjelp av assisterende teknologi for å kunne delta. Klarer vi å skape en grobunn for dette, vil veldig mange mennesker bli frigjort fra de hindrene som hindrer deres deltakelse i samfunnet. Nærmere 1 milliard mennesker globalt har i dag ikke tilgang til assisterende teknologi. Dette gapet er forventet å doble seg innen 2050 hvis vi ikke gjøre noe. Teknologi har potensialet til å endre liv, spesielt gjennom innovasjon innen det fremvoksende området assisterende teknologi. Uten assisterende teknologi er det alt for mange som ikke får muligheten til å delta på skole, jobb eller i sosiale settinger, og som dermed faller utenfor samfunnet.

Innovasjon innen frigjørende teknologi har potensiale til å forme global politikk, bedriftspraksis, investeringsstrategier, kulturelle normer, individuell atferd og livsutfall. Teknologirevolusjonen gir muligheter for skalerbarhet og tilgang som aldri før. Det er her mulighetsrommet for norsk utviklingspolitikk, det norske næringslivet og innovasjon- og entreprenørskapsmiljøene i Norge ligger. Innovasjon og entreprenørskap har blitt en helt sentral driver for økonomisk utvikling i mange land. Da får vi et generisk basert behov, og etterspørsel etter kompetanse og kunnskap. Dette utvikler både relasjoner og økonomien i både giver- og mottakerland. En større satsning på samarbeid mellom entreprenørskapsmiljøer er veien å gå.

Satsning kan få store ringvirkninger

IKT-Norge har gjennom de to siste årene hatt et samarbeidsprosjekt i Kenya i regi av Utenriksdepartementet og ambassaden i Nairobi for å knytte innovasjon og entreprenørskapmiljøene tettere sammen. Ved å bidra til etableringen av ASSEK (Association of startup and SME enablers of Kenya) og trening av flere hundre lokale entreprenører, har vi sett hvor mye samarbeid og hvordan det å støtte innovasjons- og entrepenørskapssamarbeid bidrar til utvikling og jobbskapning. Det er på bakgrunn av dette arbeidet at vi nå ser et mulighetsrom for satsning på frigjørende teknologi, sammen med innovasjon og entreprenørskap.

Kenya er en digital leder i Afrika, og representerer et stort mulighetsrom for norsk utviklingspolitikk og norsk næringsliv. Lykkes vi i Kenya kan dette bre seg til en rekke land og bli virkelig stort.

Norge har nå et mulighetsrom for å satse på frigjørende teknologi i utviklingsarbeidet. Men for å skape langvarige ringvirkninger er vi også nødt til å satse på innovasjon og entreprenørskap spesielt innenfor området frigjørende teknologi, som vil kunne ha veldig store ringvirkninger, både for enkeltmennesker, mottakerland og giverland.

Powered by Labrador CMS