Norge har brukt rundt tre milliarder kroner på å bevare verdens nest største regnskog i Kongo siden 2016. Det kan ha vært penger kastet ut av vinduet. Nå vil Kongos myndigheter selge regnskogområder til olje- og gasselskaper.
Norge har brukt rundt tre milliarder kroner på å bevare verdens nest største regnskog i Kongo siden 2016. Det kan ha vært penger kastet ut av vinduet. Nå vil Kongos myndigheter selge regnskogområder til olje- og gasselskaper.

Greenpeace om oljeauksjonene i DR Kongo:

– Ødelegger for arbeidet Norge har brukt milliarder på

Myndighetene i DR Kongo skal i løpet av få uker auksjonere bort oljeblokker i svært sårbare regnskogområder. Det er enormt skadelig for klimaet og ødelegger for arbeidet Norge har støttet med milliardbeløp, mener Greenpeace. Miljøorganisasjonen har sendt et hastebrev til utenriksminister Anniken Huitfeldt om saken.

Publisert Oppdatert

New York Times skrev tidligere denne uken om hvordan myndighetene i Den demokratiske republikken Kongo planlegger å auksjonere bort rundt 30 olje- og gassblokker, som ligger i verneverdige naturområder. Det skal skje i løpet av noen uker.

Beslutningen har vakt betydelig oppsikt internasjonalt. Regnskogen i Kongo-bassenget er på størrelse med India. Miljøorganisasjoner og klimaeksperter har advart kraftig mot konsekvensene av ødeleggelse av disse områdene.

– Jeg kan ikke få sagt tydelig nok hvor alvorlig og skadelig dette er for klima og natur. Oljeblokkene vil åpne opp og ødelegge torv- og regnskogsområder som lagrer enorme mengder karbon og er hjem for et stort antall arter, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge til Bistandsaktuelt.

– All ny oljeleting er uholdbart for klimaet, men her vil det innebære en umiddelbar katastrofe, legger han til.

– Må ta grep

Norge har gjennom flere år engasjert seg sterkt i bevaringen av regnskogen i DR Kongo og nabolandene. Siden 2016 har Norge brukt rundt 2,8 milliarder bistandskroner på bevaringen av regnskogen i Kongo-bassenget. Norge planlegger å bruke ytterligere 1,5 milliarder kroner på dette arbeidet fram mot 2025.

Den planlagte oljeutvinningen i de sårbare områdene i DR Kongo vil være en klimakatastrofe, og Norge må gjøre alt vi kan for å forsøke å stanse dette, understreker Frode Pleym, som leder Greenpeace Norge.
Den planlagte oljeutvinningen i de sårbare områdene i DR Kongo vil være en klimakatastrofe, og Norge må gjøre alt vi kan for å forsøke å stanse dette, understreker Frode Pleym, som leder Greenpeace Norge.

– Norge har brukt enorme summer på å bevare regnskogen i DR Kongo. Det blir absurd å kaste penger etter DR Kongo med den ene hånda og deretter sitte å se på at myndighetene i landet åpner opp noen av verdens mest sårbare områder for oljeleting, sier Greenpeace-lederen.

– Men er det noe Norge kan gjøre da? Det er jo kongolesiske myndigheter som bestemmer landets politikk.

– Den norske regjeringen må gjøre det klart at den er sterkt imot auksjonene, og hva konsekvensene kan bli om de ikke stoppes. Norge og andre giverland må legge press på Kongo basert på eksisterende avtaler og formålet med disse. På samme måte som Norge har gjort overfor Brasil, sier Pleym.

– Norsk dobbeltmoral

Kongolesiske myndigheter har forsvart seg mot kritikken ved å understreke at DR Kongo, et av verdens fattigste land, trenger inntektene fra salget av oljeblokkene.

De har også vist til at Norge og andre rike land fortsetter å øke oljeproduksjonen sin og åpner opp stadig nye områder for oljeutvinning.

Lederen i Greenpeace Norge mener denne saken tydelig viser hvordan Norges økende oljeutvinning gjør det vanskeligere for oss å troverdig argumentere for at fattige land skal føre en klimavennlig politikk.

– Denne saken viser at Norges egen oljeutvinning og dobbeltmoral på klimafeltet ikke bare svekker Norges internasjonale omdømme, men også sterkt begrenser norske påvirkningsmuligheter. Det er både tragisk og forståelig når politikere i Kongo kynisk bruker norsk oljeleting som en unnskyldning for å selv åpne nye områder, sier Pleym.

– Eliten vinner

Samtidig poengtere han at det er liten grunn til å tro at eventuelle oljeinntekter fra de sårbare områdene vil komme vanlige kongolesere til gode.

– Vi ser at mange maktpolitikere i DR Kongo er mest opptatt av å mele sin egen kake. Argumentasjonen om at man gjør dette for folkets beste har null troverdighet. Det er eliten i landet og store selskaper, ofte internasjonale, som vil tjene penger på oljeutvinning, storskala hogst og annen industriell virksomhet. På samme måte som i Brasil.

Norge har gjennom en årrekke engasjert seg i bevaringen av regnskogen i Kongo og har brukt store summer på arbeidet. Her er daværende miljø- og utviklingsminister Erik Solheim på besøk i DR Kongo i 2008.
Norge har gjennom en årrekke engasjert seg i bevaringen av regnskogen i Kongo og har brukt store summer på arbeidet. Her er daværende miljø- og utviklingsminister Erik Solheim på besøk i DR Kongo i 2008.

– Greenpeace har jo vært kritisk til deler av den norske skogsatsningen. Bør Norge slutte å bruke penger på å bevare skog i DR Kongo?

– Intensjonen bak bistanden er god, og man har oppnådd en del resultater. Men forutsetningen for videre støtte må være at regnskogen beskyttes, ikke ødelegges av oljeselskaper og tømmerindustri, sier Pleym, og fortsetter:

– Norge må umiddelbart gjøre det klart for DR Kongo at vi, som en enorm bidragsyter, ikke aksepterer oljeauksjoner og annen industriell aktivitet i regnskogen. Klima, natur og milliarder av bistandskroner står på spill.

Barth Eide: – Satser på dialog

Bistandsaktuelt har spurt klimaminister Espen Barth Eide om hva Norge har gjort og har tenkt til å foreta seg i denne saken.

– Norge legger til grunn at DR Kongo fortsatt står ved sine forpliktelser i samarbeidsavtalen mellom DR Kongo og giverlandene. Norge vil ha dialog med både kongolesiske myndigheter og de andre partene i CAFI-samarbeidet om dette fremover, skriver Eide i en epost.

Underminerer dette arbeidet Norge og andre givere har støttet gjennom Central African Forest Intiative (CAFI)? Kan dette få konsekvenser for norsk støtte ?

– Vi kan ikke si noe om omfang eller utfall av auksjonene før vi har sett de konkrete betingelsene for utlysningen. DR Kongo har annonsert at de vil publisere utlysningen om søketillatelser for olje- og gassutvikling den 28. og 29. juli, skriver Eide.

Norges klima- og miljøminister understreker at det er viktig for verden å beskytte regnskogen i Kongo-bassenget. Men han peker også på at DR Kongo har rett til å utnytte sine naturressurser.

– Samtidig har DR Kongo et utviklingsbehov og ønsker forståelig nok å utnytte sine naturressurser i tråd med dette. Avtalen forbyr ikke DR Kongo å utnytte sine ressurser for oljevirksomhet. Men avtalen anerkjenner at oljevirksomhet kan bety vanskelige avveininger, skriver Espen Barth Eider, og legger til:

– Avtalen legger dermed rammer for at investeringer i oljeutvinning skal foregå i tråd med sosiale- og miljømessige standarder og ikke bør foregå i beskyttede områder. Vi legger til grunn at DR Kongo fortsatt står ved sine forpliktelser i denne avtalen.

Powered by Labrador CMS