Lokalbefolkningen ser store investeringer i utvinningsindustriene, samtidig som de opplever forverring i sine egne liv, skriver artikkelforfatteren. Foto: Bistandsaktuelt

Norsk Folkehjelp: Norfund støtter en industri som beriker de få

MENINGER: Det er lite som tyder på at utvinningen av olje og gass, og den tilhørende leverandørindustrien minker forskjellene i Mosambik, tvert imot tyder alt på at den beriker de få, skriver Norsk Folkehjelp-rådgiver Magnus Flacké.

Publisert

Utvinningen av olje og gass minker ikke forskjellene i Mosambik, tvert om tyder alt på at den beriker de få.

Ansvarlig for samfunnskontakt i Norfund Per Kristian Sbertoli forsvarer i et innlegg i Dagbladet 15. oktober det statlige fondets investeringer i et fire stjerners hotell for utenlandske oljearbeidere i Mosambik, gjennom eiendomsselskapet African Centuries. Det samme gjør Ola Nafstad i Bistandsaktuelt 20. oktober.

Det er selvfølgelig riktig som representantene fra Norfund skriver at det er stort behov for investeringer i Mosambik og i andre land i Afrika. Det er heller ikke vanskelig å være enig med Ghanas finansminister i at kontinentet trenger equity og ikke charity, som Sbertoli viser til.

Jeg ser ikke for meg at noen, heller ikke i bistandsbransjen, kan være uenige i det premisset. Men det var nok ikke investeringer knytta til petroleumsbransjen i konfliktområder Ghanas finansminister tenkte på. Det ministeren faktisk uttaler seg om er nødvendigheten av reform av internasjonale finansinstitusjoner, at 50 milliarder dollar forsvinner fra kontinentet i ulovlig kapitalflukt, og viktigheten av gjeldsslette.

Enorme gassfunn, dyp konflikt

Norfunds investeringer har funnet sted i Mosambiks nordligste provins, Cabo Delgado. Det er ikke tilfeldig at området hvor det har blitt gjort enorme funn av offshore gass, også etter hvert har blitt sentrum for en dyp og eskalerende konflikt.

Norsk Folkehjelp støtter sivilsamfunnsorganisasjoner i Cabo Delgado som forteller at konflikten har grobunn i fattigdom og økende ulikhet.

Lokalbefolkningen ser store investeringer i utvinningsindustriene, samtidig som de opplever forverring i sine egne liv. Mer enn 8000 mennesker har blitt tvangsflyttet med mangelfull kompensasjon for å gi plass til oppbyggingen av landbasert infrastruktur i tilknytning til gassfunnet. Av disse er over 1200 fiskere, som har blitt tvangsflyttet 600 km inn i landet.

Forskjellene øker i et land som allerede ligger blant de aller nederste på FNs human development index. Forsvinnende lite blir investert i helse, utdanning og offentlig velferd. Konflikten og den humanitære krisen har eskalert kraftig det siste året, og har etterlatt mer enn 2000 døde. Den har samtidig drevet over 250 000 mennesker på flukt, de fleste fiskere og bønder som har mistet livsgrunnlaget sitt. I denne konteksten har islamistiske opprørsgrupper en takknemlig jobb med å rekruttere unge med en følelse av avmakt til væpnet kamp.

Sterke institusjoner

Både Sbertoli og Nafstad påpeker også at mange land har opplevd en ressursforbannelse, og at norske erfaringer med å bygge opp en nasjonal leverandørindustri er viktig for å unngå det. Å sikre at inntektene fra nasjonale olje og gassfunn kommer folk flest til gode er ikke noe leverandørindustrien klarer alene. Det krever også sterke regulerende institusjoner, et dynamisk næringsliv og et arbeidsmarked med høy grad av likhet og sikkerhet.

Det er vanskelig å se hvordan et hotell med «de høyeste internasjonale standarder», som skal huse konsulenter og utenlandske oljearbeidere, skal motvirke at Mosambik havner i en verre ressursforbannelse. Dessverre vil de fleste fagmiljøene med kjennskap til Mosambiks historie og styresett være enige i at et fortsatt ensidig fokus på investeringer i utvinningsindustrien og tilhørende leverandørindustri neppe vil føre til fattigdomsreduksjon for folk flest.

En industri som beriker de få

Norfund har en vanskelig oppgave i å plassere investeringene sine i prosjekter som gir utviklingseffekt, samtidig som de skal gi en økonomisk avkastning. Dette utelukker ikke at det likevel må kunne forventes at Norfund i forkant gjør en grundig analyse om at hver investering bidrar til bærekraftig vekst og inntekter som når lenger ut enn til landets eliter.

Det er lite som tyder på at utvinningen av olje og gass, og den tilhørende leverandørindustrien minker forskjellene i Mosambik, tvert imot tyder alt på at den beriker de få.

Det internasjonale samfunnet har i større og større grad erkjent at det ikke er en motsetning mellom vekst og likhet, det bør Norfund også gjøre. Derfor er det en god idé å lytte til Ghanas finansminister når han ber om equity - rettferdig fordeling og likeverdige muligheter.

Powered by Labrador CMS