La fredsduer komme ut av geværmunningene! Slik framstiller en lokal gatekunstner i Juba befolkningens fredsønske. Foto: Ken Opprann

Konklusjon: For svak risiko-vurdering

Konklusjonen i evalueringen var ikke at valget Norge gjorde i Sør-Sudan var «feil», men at det var for lite vurdering av risikoen ved å samarbeide tett med myndighetene, skriver Norads evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Publisert

Tidligere norsk ambassadør til Sør Sudan, Ingrid Ofstad, har et innlegg i Bistandsaktuelt med kommentarer til evalueringen vi nylig la fram. Det er interessant å få refleksjoner fra en som i en viktig periode har sittet med ansvaret for Norges innsats. Vi ønsker debatt, noe Ofstad bidrar til med sitt innlegg.

Ofstad gir uttrykk for sitt personlige syn fra den perioden hun satt som ambassadør. Vår evaluering bygger på intervjuer med en rekke ulike aktører, i tillegg til det som er dokumentert skriftlig. Det er derfor naturlig nok ikke nødvendigvis samsvar mellom Ofstads opplevelser, og det evalueringen kommer fram til.

Det har vært en krevende oppgave å dekke Norges omfattende innsats i en så kompleks setting på en balansert måte. Selvsagt kunne evalueringen vært mer nyansert og gått mer i dybden. Enhver evaluering har et begrenset perspektiv. Så også denne.

Det hadde vært til stor hjelp om UD hadde gjort det Ofstad foreslår med å gi sine ansatte tid til å systematisere og formidle sine lærdommer og resultater etter endt tjenestetid. Det er nettopp det vi har anbefalt i flere evalueringer der det har vært vanskelig å finne ut hva som har vært ment og gjort i den norske forvaltningen. Skriftlige oppsummeringer fra de som selv har gjennomført arbeidet vil være en stor hjelp både for å lære innen en krise, fra en gitt krise til en annen, og når noe skal evalueres i ettertid.

Som også Ofstad kommenterer ba vi evalueringsteamet se på hvordan ulike dilemmaer i det norske engasjementet hadde vært reflektert og håndtert. I engasjement i sårbare stater vil det alltid oppstå dilemmaer av typen evalueringen tar opp. I en slik situasjon er det viktig hele tiden å ha systematiske diskusjoner som dokumenteres slik at det er mulig å lære i ettertid.

Evalueringen fant ikke at en slik type systematisk, dokumentert refleksjon fant sted. Konklusjonen man kan dra er altså ikke at valget i dilemmaet om man skulle jobbe tett med myndighetene eller ikke nødvendigvis var «feil», men at det var for lite eksplisitt vurdering av risiko ved å ha et så tett samarbeid med myndighetene.

Formålet med en evaluering er å bidra til å lære av erfaringer og frembringe kunnskap som kan gjøre framtidig arbeid enda bedre. Poenget må nettopp være å styrke Norges komparative forutsetninger og fortrinn, som Ofstad også åpenbart er opptatt av.

Les mer: Evaluering av bistanden til Sør-Sudan: Norge stolte for mye på landets ledere

Powered by Labrador CMS